Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Plech na střeše - Plechové krytiny

Střešní krytina z olověného plechu

11. 7. 2013

Olověný plech jako krytina se dnes opět na střechy vrací. V úpravě historických staveb je na některých místech nezastupitelný. Rovněž olověné vystélky do historických kamenných kašen jsou to nejlepší, co je možné nabídnout. Rovněž v chemickém průmyslu, kde by výpary z chemikálií jakoukoli jinou krytinu po čase poškodily, je krytí olověným plechem nejlepším řešením. Je-li krytina z olověného plechu řádně a odborně provedena, je velice pevná a trvanlivá. Olověné pláty se také používaly ke zhotovení těžkých izolačních základových van proti agresivním vodám.Vodorovné spoje olověných tabulíObr. 1 Vodorovné spoje olověných tabulí

Olověné plechy je třeba pokládat pro jejich velikou váhu na dostatečně únosný podklad. Použijí se k tomu většinou prkna 33 mm tlustá nebo fošny. Ty však nesmí být příliš široké a musí se dát vždy pravou stranou nahoru. Po seschnutí netvoří žlábky s ostrými hranami, ale systém měkkých oblých vlnek, které krytině neuškodí. Pokládá-Ii se krytina na betonový podklad, je dobré ji podložit dvěma vrstvami nepískované asfaltové stavební lepenky. Výpotky čerstvého betonu krytinu poškozují.

Na krytí se používají válcované tabule (pláty) olověného plechu tloušťky 1,5 až 4 mm. Tabule jsou pro snazší dopravu stočeny do svitků.

Svislé spoje olověných tabulíObr.2 Svislé spoje olověných tabulí

Svislé spoje se provádějí na drážku i na latě, vodorovné spoje jen přeplátováním, protože tvárnost olova zaručuje v přeplátování těsné dolehnutí plechů na sebe. Na okap se připevní podkladní pás z tlustšího měděného plechu, za něž se zapne krytina ohybem okapnice, stejně jako u ostatních druhů krytin. Přeplátování ve vodorovných spojích krytiny se vytvoří tím, že se okraj spodní tabule přehne přes hranu bednění a zespodu se přibije na fošnu hřebíky se širokou hlavou. Hřebíky musí být žárově pozinkovány. Vrchní tabule přeplátuje spodní tabuli v šířce 150 až 200 mm a její dolní hrana je zachycena olověnými příponkami, které jsou buď přibity na bednění svrchu, nebo jsou přibity zdola a jejich konce přehnuté na bednění jsou k tabuli připájeny. Pro lepší dolehnutí vrchní tabule na přeplátovaný spoj se u její dolní hrany naspodu připájí olověný pásek široký 50 až 60 mm.

Olověná krytina pokládaná na bednění a na lichoběžníkové latě, jednoduchá svislá drážkaObr.3 Olověná krytina pokládaná na bednění a na lichoběžníkové latě, jednoduchá svislá drážka

Vodorovné spoje na betonovém podkladu vyžadují, aby byly do betonu v místech spojů zapuštěny dřevěné latě, do nichž se přeplátované tabule přibijí dvěma řadami hřebíků vystřídaných po 50 až 80 mm s hlavami zakrytými měkkou pájkou.

Příponku z tlustého měděného plechu pro olověnou krytinu drážkovanou a dilatační lištaObr. 4 Příponky z tlustého měděného plechu pro olověnou krytinu drážkovanou a dilatační lišta

Svislé spoje jsou buď na drážku, nebo na latě. Drážky mají vždy zaoblené ohyby, a aby tabule pevně seděly na bednění i v podélném směru (ve směru spádu střešní plochy), připájí se zespodu vždy na okraj levé tabule pás plechu, přečnívající až pod sousední tabuli. V přečnívající volné části se pás přibije hřebíky na bednění. Latě na svislé spoje mají lichoběžníkový průřez. Zprava se na latě přibijí plechové příponky. Pravé tabule se upevní příponkami a spojí se s levými na kruhovou drážku sedící na vrcholu latě.

Krytí speciální olověnou deskou. Ukončení v hřebeni olověným hřebenáčemObr. 5 Krytí speciální olověnou deskou. Ukončení v hřebeni olověným hřebenáčem

Háky z olověného plechu proti ujetí olověných pásůObr. 6 Háky z olověného plechu proti ujetí olověných pásů

Příchytka pro olověné pásy a upevnění horní krycí lištyObr. 7 Příchytka pro olověné pásy a upevnění horní krycí lištyZdroj článku: 100 osvědčených stavebních detailů - Klempířství, pokrývačství, vydavatelství Grada
Grada, 100 osvědčených stavebních detailů
Autor: Bohumil Štumpa, Ondřej Šefců, Jiří Langer

Štítky: Olověný plech, Falcovaná krytina, Falcovaný plech
Rubriky článků