Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Plech na střeše - Plechové krytiny

Klempířské příponky a pohyblivé příponky

28. 6. 2013


Klempířské příponky tvoří velice důležitou oblast v připevňování klempířských výrobků. Plechové součásti stavby jsou často vystaveny působení tlaku větru značné síly, vzdušných vírů, náhodnému zatížení váhou osob provádějících na budově údržbu a v neposlední řadě i poměrně značné váze sněhu. Také pnutí materiálu způsobené změnou teploty by mohlo způsobit uvolnění plechových součástí. Mají-Ii tedy klempířské výrobky stavbu spolehlivě chránit, musí na ni být dobře připevněny. Podle toho o jaký druh klempířské práce jde, používá se různý připevňovací materiál.


Různé druhy a úpravy ležatých a stojatých příponekObr. Různé druhy a úpravy ležatých a stojatých příponek: a - jednoduchá ležatá, b - s krycím ohybem, c - ležaté s drážkou, d - vodní drážka, e - ležaté s krycím ohybem, f - jednoduchá stojatá, g - s krycím ohybem, h - stojatá křídlová, i - s krycím ohybem

Nejjednodušší způsob je připevnění hřebíky, vruty a kovanými nebo plechovými skobami. K tomu je nutno poznamenat, že připevnění hřebíky je po odborné stránce přípustné jen v některých případech, jako je např. přibití oplechování podokeníku, přibití žlabového háku ke krokvi, drátěné příponky do spáry cihelného zdiva, plechové příponky na dřevěný podklad, přibití podkladního plechu na zabetonované špalíky nebo latě apod. Krycí lišty se dříve kotvily kovanými nebo plechovými skobami bitými do spár. Ve všech ostatních případech je po odborné stránce jedině správné připevnění vrutem do dřevěného špalíku, nebo do natloukací hmoždinky.
Jednoduchá stojatá drážka s příponkou                                                     Obr. Jednoduchá stojatá drážka s příponkou

Oplechování podokeníků, monierek, atik, různých fasádních výstupků a málo vyložených říms se ke zdivu připevňuje drátěnými příponkami. Drátěná příponka se skládá z dvojitého plíšku 15x15 mm, v jehož hřbetu je provlečena smyčka drátu o průměru 1,5 až 2 mm. Na konci drátu délky 150 mm (přes dvě cihelné vrstvy) se udělá očko pro hřebík, kterým se drát zakotví do ložné spáry zdiva.
Spojení plechové krytiny s oplechováním okapuObr. Neumožňuje dilataci; spojení plechové krytiny s oplechováním okapu

Plíšek je vždy ze stejného kovu jako oplechování, drát je buď pozinkovaný, nebo měděný (pro oplechování rnědf). K zinkovému plechu se plíšek připájí, jinak se při nýtuje jedním nebo dvěma nýtky. Vzdálenost drátěných příponek je 400 až 500 mm. K upevnění plechové krytiny a různých lemování na střeše se používá několik druhů plechových příponek. Příponky jsou zpravidla z pozinkovaného plechu, u krytin z plechu titanzinkového jsou z titanzinku a u krytin z plechu měděného jsou z měděných plechů. Příponka se skládá ze dvou částí. Z části ležaté, se dvěma nebo třemi otvory pro připevňovací hřebíky nebo vruty kotvené do podkladu, a z části připevňující krytinu nebo oplechování ke stavbě. Připevňovací část příponky může být ležatá, nebo stojatá.
Pohyblivé příponkyObr. Pohyblivé příponky: a - pro strojní krytí, b - pro ruční zpracování krytí

Ležatá je buď jednoduchá, nebo s drážkou, stojatá rovněž jednoduchá, nebo s trojúhelníkovým výřezem (křídlatá příponka). Ležatá část příponky, připevněná na podklad, může být opatřena krycím ohybem. Posuvná příponka vyrovnává a dilatuje pohyby dlouhých krytinových pásů. Připevněním jednotlivých pásů titanzinkové krytiny pomocí příponek se svedou působící síly do spodní konstrukce. Každá příponka musí být připevněna nejméně dvěma v ohni pozinkovanými hřebíky se širokou hlavou 2,8/25 mm. Při délce krytinového pásu více než 3 m je nutno použít výhradně posuvné příponky.
Drátěná příponkaObr. Drátěná příponka: 1 - pozinkovaný drát 1 mm, 2 - pozinkovaný plech tl. 6 mm



Zdroj článku: 100 osvědčených stavebních detailů - Klempířství, pokrývačství, vydavatelství Grada
Grada, 100 osvědčených stavebních detailů
Autor: Bohumil Štumpa, Ondřej Šefců, Jiří Langer



Štítky: Klempířské práce, Falcovaný plech
Rubriky článků