Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Plech na střeše - Plechové krytiny

Nadkrokevní tepelná izolace pod plechovou krytinou

27. 9. 2011

Jednoduché a levné řešení výrobců Puren a Rheinzink

Střešní krytina z falcovaného plechu se pokládá na celoplošný záklop z důvodu kotvení a pochůznosti krytiny. Pod bedněním je větraná mezera. Velikost mezery doporučují výrobci plechů z důvodu kondenzace vzdušné vlhkosti pod plechovou krytinou. Pokud bychom větranou mezeru neprovedli, docházelo by k pronikání kondenzátu do tepelné izolace vložené mezi krokve. Proto je nutná ochrana tepelné vláknité izolace pojistnou difúzně otevřenou hydroizolací.

Obvykle aplikujeme izolace ze skla nebo čediče, které odolávají zvýšeným teplotám pod krytinou. Mezi krokve je lze tzv.vecpat a utěsnit veškeré spáry. Obě tyto izolace mají poměrně vysokou nasákavost a vlivem vlhkosti se zhoršují jejich tepelně izolační vlastnosti. To znamená, že budou méně izolovat. Dalším zdrojem vlhkosti je interiérová vlhkost pronikající do studeného prostoru pod plechovou krytinou. Aby tepelná izolace plnila svou deklarovanou funkci, je třeba ji udržet v suchém stavu.

Pokud se vlhkost do izolace dostane, musí se dostat z izolace ven. A k tomuto účelu je nutná funkce větrané mezery. Pro titanzinkové krytiny je větraná mezera pod bedněním vyšší než pro jiné krytiny a mezi titanzinkový plech a bednění se aplikuje strukturální rohož s pojistnou difúzní hydroizolací. Odvětrání v hřebeni je složitým detailem a není také vždy estetickým řešením. Na některých složitých tvarech střech se velmi komplikovaněřeší přívod vzduchu a odvětraní v hřebeni.

ilustrační foto

JITRANS TRADE, s.r.o.
Na Hranici 12a
586 01 Jihlava
Tel.: +420 567 563 505, +420 567 563 502
E-mail: info@jitrans.cz


ilustrační foto


Tento výše popsaný způsob se nejčastěji aplikuje v šikmých střechách s tepelnou izolací z minerálních izolací mezi krokvemi, popř. mezi a pod krokvemi. Zvyšování cen energií , zákonné předpisy a změny norem nás nutí navrhovat stále větší tloušťky tepelných izolací nebo aplikovat materiály s lepšími tepelně izolačními vlastnostmi. Pro nízkoenergetický dům je minimální tloušťka tepelné izolace z minerální vlny (sklo, čedič) mezi a pod krokvemi 240 - 280 mm. Potom tloušťka střešního pláště nad 300 mm je příliš veliká, komplikuje se nám použití střešních oken a bezpečné provedení skládaných vrstev střechy. Zmenšování interiéru není žádoucí. Vhodnějším řešením je nadkrokevní zateplení.


Máme řešení

Kroměznámých tepelných izolací ze skla, čediče a polystyrénu zaznamenáváme dynamický nástup dalšího druhu tepelných izolací, tzv. PIR izolací. Výrobky z tvrdé polyuretanové pěny, které jsou druhou generaci izolaci pod označením PUR. PIR izolace jsou nejslabší izolací nejlépe izolující, zdravotně nezávadnou s velmi nízkou nasákavostí. Tepelně izolační a technické vlastnosti PIR izolací umožnily řešit šikmé plechové střechy z falcované krytiny bez hřebenového větrání a větrací mezery pod bedněním. Střešní konstrukce má minimální tloušťku se stejnými izolačními vlastnostmi, zjednodušily se rizika kombinací různých materiálů a spojů, odstranily se rizika při provádění prací a snížily se celkové náklady na realizaci střechy.Tato aplikace je možná výhradně u tepelně izolačních desek PIR opatřených oboustranně hliníkovým povrchem min. tl.0,05 mm se spoji na ozub nebo P+D s nasákavostí do 1% a deklarací o dlouhodobé teplotní použitelnosti + 90°C (teploty pod plechovou krytinou mohou dosahovat až +90°C). Pod plechovou krytinou musí být pojistná hydroizolace se strukturovanou rohoží o tl.min. 8 mm.

Uvedená skladba je doporučovaným řešením pro titanzinkové krytiny v Německu, uváděna v publikacích společnosti Rheinzink „RHEINZINK ANWENDUNG IN DER ARCHITEKTUR" (2.aktualizované vydání) Kapitola: 3.2.10 a prakticky byla odzkoušena na mnoha stavbách v náročných klimatických podmínkách. Referenční realizace jsou i v ČR a SK.


Popis izolací Puren PIR

Běžné stavební izolace vyrobené ze skla nebo čediče pro svou tloušťku izolace již nelze aplikovat v klasických známých skladbách. U šikmých střech se dostáváme do tloušťek 24 - 32 cm, u fasád 16-20 cm. Tyto tloušťky již vyžadují změnu návrhu stavebních konstrukcí. Tuto skutečnost si uvědomují výrobci tepelných izolací a tak v posledních letech začala honba za výrobou tepelných izolací s nejlepšími izolačními vlastnostmi. Klasické izolace ze skla a čediče již dosáhly svého horizontu. Jejich místo začínají nahrazovat izolace z pěnových plastů.

Výrobní program společnosti Puren vyrábějící izolace z tvrdé polyuretanové pěny pod označením PIR působí na českém a slovenském trhu prostřednictví firmy JITRANS TRADE, s.r.o.. Izolace puren PIR jsou nejtenčí izolací s nejlepšími izolačními vlastnostmi na trhu. Tloušťka izolace šikmé střechy pro nízkoenergetickou stavbu puren PIR (Protect WLS 023, λ=0,023 W/m.K) 14 cm odpovídá tloušťce minerální izolace 26 cm (λ=0,040 W/m.K). Tvrdá, objemově stálá izolace odolává trvale teplotám +90°C s minimální nasákavostí. Izolační desky mají po obvodě zámek umožňující aplikaci v jedné vrstvě bez vlivu teplených mostů. Desky z pěnových plastů (např.EPS) bez zámků se musejí klást ve dvou vrstvách.

Izolace PIR je dalším stupněm vývoje izolací PUR. PIR izolace při požáru nehoří, neodkapávají a nedýmí. Stavební program puren v sobě zahrnuje výrobky a aplikace pro nízkoenergetické a pasivní domy, šikmé a ploché střechy, podlahy, fasády, základy, podhledy včetně řešení technických detailů a technického poradenství. Nadkrokevní zateplení šikmých větraných střech, pro všechny druhy krytin i nevětraných střech s plechovou krytinou. Ploché pochozí a parkovací střechy včetně programu pro spádování střech a úžlabí.

Izolace má výrazný podíl na celkových energetických úsporách, proto se při návrhu a výběru tepelné izolace určitě vyplatí přemýšlet. Nejde vždy jen o cenu izolace, ale i o pracnost při pokládce a bezpečné a správné provedení. Izolace z programu puren PIR nabízí izolační desky PIR s integrovanou pojistnou hydroizolací, parozábranou, vodotěsnou hydroizolací, s integrovanými dřevěnými latěmi, nebo celoplošným bedněním z vnější strany.

 

ilustrační foto

 

 

ilustrační foto

ilustrační foto

Ukázka PIR izolační desky opatřená                Ukázka pokládky izolace nad krokvemi (www.puren.cz)
oboustanným hliníkovým povrchem                    
a vrchní pojistnou podstřešní fólií
(www.puren.cz)

 

ilustrační foto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Další články z kategorie: Plech na střeše ZDE
 

autor: Jitrans TradeŠtítky: Izolace střechy, Tepelná izolace, Zateplení podkroví, Izolace podkroví, Teplo podkroví
Rubriky článků