Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Plech na střeše - Plechové krytiny

Jak kotvit plechové střešní krytiny

25. 5. 2010

Každá střecha je jedinečná, odlišná od ostatních, má jiný sklon, jiné detaily, různě členité střešní roviny ... Jedním ze zásadních aspektů, které platí bez ohledu na odlišnosti jednotlivých střech je způsob pokládky a kotvení krytiny, který je spolu s krytinou samotnou předpokladem 100% funkčnosti celého střešního systému a tedy i předpokladem pro spokojenost zákazníka.


V sortimentu Lindab lze vybírat z několika typů lehkých střešních krytin, povrchových úprav a široké nabídky barevných odstínů. V nabídce jsou krytiny od cenově dostupných až po luxusní varianty. Krytina Lindab Rova Ideal je ekonomicky nejdostupnější a nejrozšířenější variantou krytiny na trhu, Lindab Rova Mega je atraktivní díky výraznému románskému stylu a příznivé ceně. Lindab Topline je stálicí na trhu, která svým tvarem a výškou vlny věrně napodobuje klasickou skládanou krytinu a navíc nabízí dvojité jištění proti vodě v podobě dvojité vodní drážky. Lindab Rova Goodlock je unikátní krytina s mohutným nosným profilem, která se dodává v šablonách a z hlediska montáže je velmi praktická pro manipulaci a uskladnění. Jednotlivé krytiny se od sebe liší výškou vlny, povrchovou úpravou atd., všechny mají ale společná následující pravidla pro úspěšnou montáž.

Pokládka krytiny začíná na zemi 

A to manipulací s taškovými tabulemi, při níž nesmí dojít k deformaci ani ke zkroucení tabulí. Pokud můžete, manipulujte s taškovými tabulemi ve svislé poloze. Pokud manipulujete s krytinou
ve vodorovné poloze, buďte opatrní. Při větších délkách, se může tabule prohnout a při velkém podélném průhybu může dojit v jednotlivých profilech k podélné deformaci. Tabule pak na sebe nemusí přesně dosedat, což minimálně zkomplikuje další montáž. V případě, že na stavbě není moc prostoru nebo jsou komplikované podmínky pro přesun tabulí na připravený krov, je vhodné používat tabule o menších délkách a využít možnost délkového napojení jednotlivých tabulí.

Postup kladení taškových tabulí

Není třeba připomínat, že k většině zakázek Lindab je zpracováván originální kladečský plán,
který je součástí dodávky nebo je k dispozici na vyžádání na technickém oddělení. Kladečský plán Vám podstatně urychlí a usnadní celou pokládku. Je důležité klást tabule vždy kolmo na okapovou hranu a v délkách, které odpovídají kladečskému plánu. Pokud nám to typ krovu umožňuje, je v mnoha případech výhodnější pokládat krytinu z levé strany. Podsouváte totiž tabuli pod krytinu, která je již ukotvena. Tabule se tak nemůže posouvat směrem dolů, což usnadní pokládku při větších sklonech.

Je-li délka okapové hrany delší, např. 10 m a více, doporučujeme odsadit tabule cca 5 - 10 cm od okapové hrany směrem nahoru a použít delší okapový plech, který bude zasahovat do 1/3 podokapního žlabu. U střech delších než 10 m se chyba při zauhlování první tabule, která byla v řádu milimetrů, může projevit jako několikacentimetrová nepřesnost, což nám vykompenzuje prostor na vytvořený okapním plechem.

Nepodceňovat kotvení krytiny

Pro kotvení krytiny je třeba používat samovrtné šrouby s těsnící podložkou z materiálu EPDM. Podle typu materiálu latí se tyto šrouby dále dělí na farmářské šrouby SWT (dřevěné latě) a sešívací šrouby SL2T. Samovrtné šrouby SD3T vrtají do ocelových latí tlouštky max. 3,0 mm a SL2T se doporučují pro vzájemné spojení plechů ocelové krytiny. (viz obrázek 1)

lindab kotveni1

Šrouby jsou k dostání ve všech barvách dle barevného sortimentu Lindab.
Při utahování šroubu SWT nebo SD3T je třeba zvolit správný moment dotažení, tak aby těsnící podložka nebyla příliš deformovaná, nebo naopak nedotažená.(viz obrázek 2)

 lindab kotveni2

Pro montáž sešívacích šroubů SL2T není třeba momentový ani žádný jiný doraz elektrického šroubováku. Bezzávitová zóna pod hlavou šroubu zajistí spolehlivé upevnění ocelových plechů bez přetočení závitu. Těsnící podložka s navulkanizovaným EPDM tlouštky 3,0 mm zajistí správné utěsnění spoje.(viz obrázek 3)

 lindab kotveni3

Vzhledem k tomu, že se jedná o lehké krytiny s hmotností 5kg/m2, je nutné dodržovat doporučné schéma kotvení. Nejvíce je krytina namáhána v místě štítů a okapové hrany, a to sacími silami větru. Při nedostatečném kotvení zde může dojít k odtržení krytiny. Proto se v těchto místech jako je okapová hrana, štít a u napojení dvou tabulí krytina kotví v každé vlně, v ploše se kotví ob vlnu. V místě přeložení se tabule spojí pomocí šroubu SL2T, popřípadě pomocí vodotěsného nýtu. V průměru vychází 7ks šroubů SWT /m2 a 3 ks šroubů SL2T / m2.

Šroub nemusí být kotven vždy kolmo ke krytině, geometrická úprava pod hlavou farmářského šroubu SWT, jakož i sešívacího šroubu SL2T umožňuje odchylku zašroubování do 10 stupňů. Po upevnění šroubu kroužek podložky s navulkanizovaným EPDM rovnoměrně dosedne ke střešní krytině a těsní spoj po celém svém obvodu. (viz obrázek 4)

 lindab kotveni4


Těsnost spoje zaručuje kovová podložka s navulkanizovaným EPDM. Tento těsnící materiál odolává teplotám od -40⁰C do +100⁰C. Bezproblémově odolává účinkům povětrnosti, ozónu a UV záření. Vulkanizace zaručuje dokonalou soudržnost kovového kroužku s EPDM těsněním nejen při montáži, kdy je kroužek namáhám kroutícím momentem. Můžete si pomocí nože sami ověřit odolnost těsnění proti mechanickému poškození. Porovnejte tak spolehlivost běžného nalepení EPDM oproti vulkanizaci na kovový kroužek. (viz obrázek 5)

 lindab kotveni5

Upevňovací prvky vyrobené ze zušlechtěné uhlíkové oceli jsou opatřeny ochranou povrchu šroubu proti korozi a pro běžné prostředí se stálou vlhkostí do 70% poskytuje výrobce záruku 10 let. Pro agresivní prostředí použijte upevňovací prvky vyrobené z austenitické nerezové oceli, na které dává výrobce záruku po dobu 25 let. Na správném výběru upevňovacích prvků záleží, protože jsou to právě tyto nepatrné prvky, které mají za úkol udržet krytinu na střeše a spolu s krytinou zajistit 100% funkčnost celého střešního systému.

lindab kotveni6

Více informací, kompletní montážní návod najdete na:

http://www.lindab.cz | http://www.lindabstrechy.cz  


Další články z kategorie: Plech na střeše ZDE
autor: Lindab Štítky: Střecha kotvení, Imitace falcovaných krytin
Rubriky článků