Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Plech na střeše - Plechové krytiny

100DOLY ve Skačanech, Slovensko

21. 6. 2021

100DOLY je malá slovná hříčka od slova „stodoly“, představující typické, dnes už historické, polnohospodářské budovy. 100DOLY je dům solitér v agrárním území, na periférii obce Skačany, ktorý tvoří dva paralelní, vzájemně propojené objekty archetypálního průřezu, posazené na uměle vytvořeném vršku.

Přízemí uvnitř "kopce" obsahuje hospodářsko-relaxační část. Horní obytné podlaží tvoří dva domečky - pro dospělé a děti. Prosklené štítové fasády obou bloků umožňují nerušené výhledy do okolní krajiny. Technickou zajímavostí jsou skryté žlaby a svody dešťové vody absorbované v předsazené fasádě a výrazné prostorové stínicí lemování prosklených štítů s výtvarně řešeným vrubořezem.

Projekt 100DOLY tvoří dva vzájemně propojené objekty
Projekt 100DOLY tvoří dva vzájemně propojené objekty


Pár otázek realizátorovi a technickému poradci:

 

Proč byl na střechy i fasády vybrán právě Rheinzink?

Přírodní ekologický materiál koresponduje se zaměřením investora na přírodu a ekologii (zahradnictví v bezprostřední blízkosti objektu). Rheinzink vhodně zdůrazňuje jednoduché, čisté linie obou objektů a harmonicky ladí s dalšími přírodními materiály a s okolní zelení.

Proč byly použity dva povrchy materiálu?

Spoluvytvářají kontrast objektů. Objekty mají stejný tvar archetypální stodoly, ale přesto se liší tak, jak tomu bylo i v historii: malý - velký, světlý – tmavý.

Pohled na interiér jednoho z objektů
Pohled na interiér jednoho z objektů


Konstrukce fasády (zevnitř ven) 

- interiérová omítka
- pórobetonové tvárnice + ocelový rám z H profilů á 3.00 m
- parozábrana Sd min 100 m
- zateplení PIR panel tl. 120 mm
- OSB 3 P+D deska tl. 25 mm
- RHEINZINK- prePATINA tl. 0,70 mm

Střešní konstrukce (zevnitř ven) 

- interiérová omítka
- pórobetonové stropní tvárnice + ocelový rám z H profilů á 3.00 m
- betónová zálivka tl. 60 mm
- parozábrana Sd min 100 m
- dřevěná vaznice 100/100 kotvená do stropu á 900 mm + zateplení styrodur tl. 100 mm
- zateplení styrodur tl. 120 mm
- OSB 3 P+D deska tl. 25 mm
- strukturovaná rohož
- RHEINZINK- prePATINA tl. 0,70 mm

Konstrukce oplechování oken

- dřevěná konstruke, horizontální hranoly 100/100 á cca 900 mm
- OSB 3 deska P+D tl. 25 mm
- oplechování RHEINZINK z tabulového plechu tl. 0,80 mm se skrytým kotvením a negativní drážkou

Které prvky mohly být prefabrikované, a co muselo být vyrobeno na místě? 

Lem oken byl prefabrikovaný, vše ostatní se vyrábělo na místě. Materiál na střechy a fasády byl dodávaný ve svitcích, lem oken je vyrobený z tabulí. Pásy byly upevněny pomocí pevných a posuvných příponek.

Co bylo pro realizaci specifické?

- plovoucí rastr střecha/fasáda
- zaatikový žlab
- zabudovaný atypický svod v rámci fasády
- stínicí lemování oken

Co bylo zvlášť náročné?

Prakticky každá konstrukce byla atypická. Ukončení zaatikového žlabu, při kterém se konstrukce prakticky sbíhala do „0“ šířky.


Projekt byl z hlediska konstrukce velmi náročný na výstavbu
Projekt byl z hlediska konstrukce náročný na výstavbu

Co by realizátor doporučil svým kolegům pro podobnou práci? 

Trpělivost, plánování a pečlivé koordinování stavebních profesí. Důležitá je kvalitní projektová příprava na zpracování detailů, ke slovu přijdou zruční řemeslníci i zkušený technický poradce.

Na co je realizátor obzvlášť hrdý?

Na lidský přístup, zručnost a profesionalitu řemeslníků a technického poradce.

Technické poradenství k objektu poskytoval:

RHEINZINK SK s. r. o., Ing. Miroslav Komzala


Technické údaje:

 

Objekt A

Střecha - 198 m2, 0,5 t, RHEINZINK- prePATINA schiefergrau, dvojitá stojatá drážka
Fasáda - 129 m2, 0,9 t, RHEINZINK- prePATINA schiefergrau, úhlová stojatá drážka
Detaily oplechování oken - 0,2 t, RHEINZINK- prePATINA schiefergrau, drážkový panel


Objekt B

Střecha - 63 m2, 1,3 to, RHEINZINK- prePATINA blaugrau, dvojitá stojatá drážka
Fasáda - 49 m2, 0,3 to, RHEINZINK- prePATINA blaugrau, úhlová stojatá drážka
Detaily oplechování oken - 0,2 t, RHEINZINK- prePATINA blaugrau, drážkový panel

Architekt:

Ing. arch. Marián Minarovič, Ing. arch. Tomáš Benák, Žabokreky nad Nitrou, Slovensko

Realizace:

2017-2019, Ratislav Turanec & Peter Ondrejka, Kamenná Poruba, SlovenskoZdroj článku: RHEINZINKŠtítky: Plech na střechu, Lehká krytina, Titanzinek, Stavby, stavebnictví
Rubriky článků