Powered by Smartsupp
Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Plech na střeše - Plechové krytiny


Lindab SALES CZ s.r.o.
Na Hůrce 1081/6
Praha 6-Ruzyně

info@lindab.cz
www.lindabstrechy.cz

Rady a tipy pro montáž střešní krytiny Lindab Topline

29. 9. 2020

Lindab vám v dnešním článku přináší užitečné rady a tipy, jak na montáž střešní krytiny Lindab Topline. Dozvíte se, jak postupovat při přípravě montáže, jak na laťování a instalaci okapové hrany, a ještě mnohem více.

Zhlédněte krátké video z montáže krytiny Lindab Topline:

 

Obsah článku

Důkladná příprava

Před začátkem montáže se doporučuje prověřit krov jak z hlediska rozměrů, tak z hlediska nerovností konstrukce. Při provádění standardního větraného souvrství instalujeme na krokve, případně nadkrokevní záklop pojistnou hydroizolaci (difuzní folii), která je v místě okapové hrany zakončena okapničkou, následně na podélnou osu krokví instalujeme kontralatě (nejlépe podlepené). Kontralatě nám svou výškou definují velikost odvětrávané mezery střešního pláště. minimální výška kontralatě je 40 mm.

Platí pravidlo, že čím menší je sklon střechy, případně čím větší je vzdálenost mezi okapovou hranou a hřebenem, tím větší by měla být větrací mezera (zajištění tzv. komínového efektu). Požadovaná výška větrané mezery vzhledem ke sklonu střech a její délce je dána normou ČSN 73 1901. Hodnoty doporučovaného dimenzování dle této normy jsou uvedeny v montážním návodu pro taškové krytiny Lindab.

Laťování

Dále přejdeme k samotnému příčnému laťování, které již tvoří nosný podklad krytiny. Laťování je důležitou součástí přípravných prací před samotnou pokládkou krytiny a je vhodné věnovat mu patřičnou pozornost a dodržovat montážní postupy. Pro laťování se používají nejčastěji dřevěné latě o rozměru 40 x 60 mm. Laťování se provádí rovnoběžně s okapovou hranou tak, aby taškové tabule byly kolmo na okapovou hranu. Rozteč latí pod taškovou krytinu se volí dle typu krytiny.

Pro krytinu TOPLINE, IDEAL 40 a MEGA 40 je rozteč latí 400 mm, pro krytinu IDEAL 35, MEGA 35 je rozteč latí 350 mm. U okapové hrany instalujeme dvě latě těsně za sebe (zdvojenou lať). Ta slouží pro zadlabání a upevnění okapových háků a pro ukotvení okapního plechu. Dále je potřeba rozměřit umístění “druhé” latě, ať už dle pozice spodní hrany krytiny na okapnici, nebo dle požadovaného přesahu krytiny do žlabu.

 

Provedení okapové hrany

Před instalací okapnice, případně před samotnou pokládkou krytiny, je kromě osazení žlabových háků potřeba instalovat i prvky, které jsou určené pro provedení zakončení větrané okapové hrany. Zde použijeme ochranný větrací pás. Na okapový plech dále umístíme ochrannou větrací mřížku, případně těsnění, které je k dispozici ve stejném profilu, jako samotná krytina.

Rozměření a průběžná kontrola při pokládce + nepokládat v řadách

Ke každé zakázce je zpracováván technickým oddělením originální kladečský plán, který je k dispozici na vyžádání. Kladečský plán velkou měrou urychlí a usnadní celou pokládku. Důkladná příprava střechy je zásadní pro další přesnou montáž. Zejména je potřeba dbát na správné zaúhlování latí, okapnice a štítových lemovek a dle toho správně umístit první pás krytiny kolmo na okapovou hranu. Pozice jednotlivých pasů je uvedena v kladečském plánu. Při pokládce je možno postupovat z levé i z pravé strany.

V případě potřeby délkového napojení krytiny (krytina je po délce ze dvou kusů), vždy pokládáme jako první pás spodní, hned poté vrchní. Nikdy nepostupujeme “po řadách”. Dále je velmi důležité průběžně kontrolovat a přeměřovat již položenou krytinu a dle toho průběžně dorovnávat další pasy do úhlu, aby se nám nestalo, že na druhém konci nebude krytina ve správné pozici vzhledem ke štítové lemovce (aby další díly přesně seděly a krytina pak 100% fungovala jak má). Je potřeba kontrolovat pozici pasů jak ve vodorovném tak i příčném směru.

 

Manipulace s krytinou

Krytina se vyrábí v šířce 1111 mm, přičemž krycí šířka je 1000 mm a maximální délce 6140 mm. U krytiny Topline není třeba se obávat prohýbání a lámání krytiny při manipulaci, protože výška vlny 42 mm zajišťuje vysokou tuhost krytiny. Ze zkušenosti jsou za ideální délku pro opravdu snadnou manipulaci ve vodorovné poloze považovány pásy délky 4 m. K dopravě jednotlivých pásů na střechu je šikovné si z pár kousků dřeva, např. latí vyrobit lyžiny, po kterých dostanete krytinu na samostnou střechu a pak už ve dvou snadno díl umístíte na své místo.

1m2 krytiny váží 5 kg, takže není složité se s ní po střeše pohybovat. Pokud používáte při montáži kovové žebříky, je dobré je v místě styku s krytinou obalit molitanem či textilií tak, aby nedošlo k poškrábání povrchové úpravy. Po krytině lze chodit, je však dobré našlapovat ve spodní části vlny a v místě kde krytinu podpírají latě (na šrouby). Doporučujeme používat boty s měkkou podrážkou. Pokud dojde k poškození povrchové úpravy, je třeba toto místo opatřit správkovou barvou.

 


Pojistná vodní drážka

Krytina Lindab Topline je jako jediná vybavena dvěma pojistnými vodními drážkami, které spolehlivě odvádějí vodu a prakticky znemožňují možnost zatečení vody pod krytinu navzlínáním. Při nedodržení postupu kladení (vždy je nutné pokládat spodní pás a následně vrchní pás) by došlo k přerušení vodní drážky a ta by poté neplnila svou funkci.
Dokonalou funkci střešního pláště zajistíme také tím, že využijeme kompletního systému všech doplňků a kompatibilního příslušenství. Stejně jako k ostatním krytinám, i k Lindab Topline přísluší originální doplňky.


Větrací pás hřebene

Lindab doporučuje a dodává ke svým krytinám větrací pás hřebene a nároží speciálně určený pod plechové střešní krytiny VPH ROLL MAXX, který je vyrobený ze speciální nehořlavé hliníkové tkaniny ve střední části pásu. Ten poskytuje extrémní odolnost proti korozi, povětrnosti a je trvale odolný proti účinkům UV záření. Má i řadu dalších výhod: hliníkové plizované okraje pásů umožňují roztažnost až 20%, volný větrací průřez je až o 300 % vyšší, než požaduje DIN 4108.Speciální kovová tkanina poskytuje vysokou bezpečnost proti vnikání hmyzu. Spojení okrajových částí se středním dílem je velmi kvalitní a riziko odtržení je minimální.

 

Správný moment utažení vrutu

Pro kotvení krytiny se používají vruty s těsnící podložkou z materiálu EPDM, ideálně originál od společnosti Lindab. Podle typu materiálu latí se tyto rozlišují na vruty SWT (dřevěné latě) a SL2T , SD3T ocelové latě (SL2T do 1mm, SD3T do 3mm tl. oceli). Vruty jsou k dostání ve všech barvách dle barevného sortimentu Lindab. Při utahování vrutu je třeba zvolit správný moment dotažení tak, aby těsnící podložka nebyla příliš deformovaná, nebo naopak nedotažená (viz obr. 1 níže).

Častým mýtem a obavou, která mezi lidmi koluje, je nebezpečí odtržení krytiny při velkém větru. To se nestane, pokud je krytina ukotvena správně a doporučeným množstvím vrutů. V místech okapové hrany, u štítu a u napojení dvou tabulí se krytina kotví v každé vlně, v ploše se pak kotví ob vlnu (viz. obr. 2 výše). V místě přeložení se tabule spojí pomocí šroubu SL2T, popřípadě pomocí vodotěsného nýtu. V průměru vychází 7ks vrutů SWT /m2 a 3 ks SL2T / m2.

Dalším oblíbeným mýtem je netěsnost těchto vrutů. Za dobu své působnosti na českém trhu Lindab nezaregistroval ani jednu reklamaci z důvodů netěsnosti samovrtných vrutů či rozpadnutí podložek pod nimi. Střechy ani jejich kotvení nevyžadují údržbu, tedy ani výměna či dotahování vrutů není nutná.


 

www.lindabstrechy.czŠtítky: Střešní krytina, Plech na střechu, Lehká krytina
Rubriky článků