Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Parozábrany a difuzní fólie

Stanovení tříd těsností doplňkové hydroizolační vrstvy

27. 10. 2015

Stanovení tříd těsností doplňkové hydroizolační vrstvy pro vláknocementové maloformátové střešní desky


Tabulka: Výběr tříd těsností DHV, zdroj: JUTA a.s.

Poznámka:

Jestliže je pro jednoduché krytí sklon střechy nižší než 30°nebo pro dvojité krytí sklon střechy nižší než 25°, a pod střechou je obytné podkroví, je třeba vždy provést DHV konstrukční typ min. 1.2/třída těsnosti 2.

Upozornění:

Úroveň jakéhokoliv podkročení bezpečnostního sklonu střešní krytiny musí být v souladu s technickými podklady výrobce střešní krytiny. Zároveň nesmí nastat situace, že žádná z části povrchu krytiny určené k odvodu vody vedou vodu proti směru spádu střechy, tedy pod krytinu. Mezi sklon slepených fólií je 5°, 10°, 15°nebo 17°.

Autor článku: Jan Rypl a kolektiv - Aplikační manuál (ke stažení v Montážních návodech - kategorie: Difuzní fólie, parozábrany

Zdroj: JUTA a.s.

Logo JUTA a.s.

 

 

 

 

 Štítky: Parozábrana montáž, Reflexe parozábrana, Parozábrana, Difuzní fólie
Rubriky článků