Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Parozábrany a difuzní fólie

Ochrana podkroví proti letním vedrům, 2.díl účinek izolace

20. 9. 2015

Teplotní útlum a fázový posun

To co je pro tepelnou bilanci v zimě součinitel prostupu tepla „U“, to je v létě teplotní útlum a fázový posun. Zatímco teplotní útlum ukazuje, o kolik je snížen průchod tepla přes danou stavební konstrukci, tak fázový posun udává o kolik hodin je zpožděn průchod maximální teploty konstrukcí.

Průběh vnějších teplot

 

Příklad střešní konstrukce s teplotním útlumem 10 a s fázovým posunem 12 hodin

Teplotní útlum

Teplotní útlum (1/TAV) se nazývá poměr kolísání vnější teploty vůči kolísání vnitřní teploty. Jestliže například vnější teplota přes den kolísá mezi 10 a 40° C a vnitřní teplota kolísá mezi 18 a 21°C, pak kolísání vnější teploty činí 30 K (Kelvin) a kolísání vnitřní teploty činí 3 K. Teplotní útlum, jako poměr těchto dvou hodnot, pak u tohoto příkladu činí 10 (= 30K/3K). Jinak řečeno: kolísání teplot z vnějšku dovnitř přes daný stavební díl je utlumeno na desetinu (10%). Cílem je dosahovat hodnoty teplotního útlumu alespoň 10.

Střešní konstrukce ve srovnání

Střecha 1 s izolací z minerálních vláken

Popis obrázku:

 • U=1,17 W/m2*K
 • 1/TAV=6
 • Fázový posun=7 hodin
 • Střešní krytina
 • Nosné latě
 • Kontralatě
 • Pojistná paropropustná hydroizolace
 • Minerální izolace 200mm
 • Parozábrana
 • Minerální izolace 40mm
 • Sádrokarton 12mm

Střecha 2 s dřevovláknitou izolací

Popis obrázku:

 • U=0,18 W/m2*K
 • 1/TAV=12
 • Fázový posun=11 hodin
 • Střešní krytina
 • Nosné latě
 • Kontralatě
 • Pojistná paropropustná hydroizolace
 • Dřevovláknitá izolace 200mm
 • Parozábrana 40mm
 • Sádrokarton 12mm

Fázový posun

Fázový posun je časový úsek, který leží mezi okamžikem nejvyšší teploty na vnější straně a analogickým okamžikem nejvyšší teploty na vnitřní straně. Ve výše uvedeném příkladu to činí 12 hodin, a to mezi 14. hodinou a 2. noční hodinou. Cílem letní ochrany proti nadměrnému teplu je zpomalit průchod tepla přes střechu nebo přes stěnu tak, aby se nejvyšší denní teplota dostala do vnitřního prostoru teprve tehdy, když je venku již tak chladno, že se větráním dá účinně zabránit vyhřátí vnitřního prostoru.

Je žádoucí, aby fázový posun byl nejméně 10 hodin. Část tepla, které je akumulováno ve stavbě, se totiž potom rovněž odvádí směrem ven. Díky tomu nedochází na vnitřní straně konstrukce ke stejnému zvýšení teploty jako na vnější straně.

Zejména u střech je stanovení teplotního útlumu a fázového posunu mimořádně důležité. Poměr vnější plochy k objemu místností je u střech velmi nepříznivý. Střešní prostory mají totiž mimořádně velkou plochu k přenosu tepla v porovnání s malým objemem místností. Pod střešní krytinou dochází v létě ke vzniku vysokých teplot (až 80° C), které zesilují vyhřátí prostorů pod střechou. Nadto mají střešní konstrukce mnohonásobně menší akumulační hmotu, takže se zde přímo nabízí použití přírodních dřevovláknitých izolací.

Když za stejných letních teplotních podmínek srovnáme dvě střechy se stejnou hodnotou součinitele prostupu tepla U = 0,18W/(m2*K), pak má střecha s izolací z minerálních vláken λ= 0,035 W/m*K (třída 035) a s objemovou hmotností ρ= 20 kg/m3 hodnotu teplotního útlumu 6 a fázový posun 6,8 hodin. Na vnitřní straně střechy pak teplota vzroste na 29°C v době kolem 20 hodin. Tato teplota je pro zdravý spánek příliš vysoká. V této době se venkovní teplota nachází na podobné úrovni, takže větrání nepřináší v tuto dobu žádnou citelnou úlevu. Jestliže však u stejné skladby střechy se stejnou hodnotou součinitele prostupu tepla U = 0,18W/(m2*K) nahradíme minerální izolaci dřevovláknitou izolací a s objemovou hmotností ρ= 50 kg/m3. Pouhou výměnou izolace se ve střeše teplotní útlum zdvojnásobí na hodnotu 12 a fázový posun se zlepší o čtyři hodiny na 11 hodin. Průběh teploty na vnitřní straně střechy pak vypadá zcela jinak: teplota vzroste na maximálně 21°C v době kolem 1 hodiny ráno. V této době je již venkovní teplota tak nízká, že je možno ji ještě snížit věrtráním.

Průběh teplot během dne

 

teplota pod střechou

venkovní teplota

Při průběhu vnějších teplot od 35°C ve 14 hodin a 15°C ve 2 hodiny v noci vychází pod střešní krytinou maximální teplota cca 80°C, která se dá v noci snížit v nejlepším případě na 15°C.

Průběh teplot ve střeše u různých izolací

 

venkovní teplota

teplota vnitřní části střechy při izolaci z minerálních vláken

teplota vnitřní části střechy při dřevovláknité izolaci

Použitím dřevovláknitých izolací se sníží teplotní špičky v interiéru, a je tak zajištěna ideální příjemná teplota.

 

Zdroj textu a obrázků: STEICOŠtítky: Parozábrana, Difuzní fólie, Izolace střechy, Zateplení podkroví
Rubriky článků