Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Fotomontáž střech

Parozábrany a difuzní fólie

Technické informace související nejen s parozábranami

9. 6. 2014

Poměr vrstev tepelných izolací

P.K. Technické textilie s.r.o., poměr vrstev tepelných izolacíObr.: P.K. Technické textilie s.r.o.

Umístění parotěsné zábrany mezi vrstvy tepelné izolace má svá jednoznačná pravidla, která by měl určit teplotechnický výpočet, resp. projektant. Poměr vrstev tepelné izolace nad a pod parotěsnou zábranou lze však alespoň zjednodušeně definovat i pro základní určení tlouštěk jednotlivých vrstev následovnými podmínkami:

  • tlouš ka vrstvy nad parotěsnou zábranou musí být minimálně 16 cm

  • poměr tlouštěk vrstev nad a pod parotěsnou zábranou by měl být cca 4:1 nebo větší (například 16 cm nad fólií a 4 cm pod)

  • přesnější poměr určí výpočtem projektant

Rosný bod a jeho pohyb v konstrukci

P.K. Technické textilie s.r.o., rosný bod a jeho pohyb v konstrukciObr.: P.K. Technické textilie s.r.o.

Rosný bod je místo uvnitř konstrukce, kde kondenzuje vodní pára. Základním úkolem parotěsné zábrany je znemož nit průchodu vodní páry do konstrukce a tím pádem zamezit kondenzaci. Rosný bod je závislý zejména na teplotách exteriéru a interiéru. S tím také souvisí jeho pohyb v konstrukci směrem ven, je-li venku vysoká teplota a směrem dovnitř, pokud venku mrzne. Rosný bod nesmí nikdy klesnout pod hranici parotěsné zábrany, co musí zajistit správně dimenzovaná tepelná izolace, ale hlavně její bezchybná funkce, díky tomu, že je parotěsnou zábranou udr ována suchá a čistá.

Tepelný most v konstrukci

P.K. Technické textilie s.r.o., tepelný most v konstrukciObr.: P.K. Technické textilie s.r.o.

Tepelný most v konstrukci je místo, kde dochází k lokálnímu ochlazování skladby a tím pádem k posunu rosného bodu do kritických míst. V těchto místech je zvýšené riziko výskytu kondenzace vodních par, a tím pádem dochází ke zvyšování tohoto negativního efektu. Tepelný most vzniká zejména těmito vlivy nebo jejich kombinací:

  • vlivem netěsnosti v parotěsné zábraně

  • vlivem netěsnosti v zateplení

  • vlivem nosných konstrukcí v tepelné izolace

Netěsnosti v jednotlivých vrstvách lze omezit či jim přímo zabránit precizností aplikace a správnou volbou těsnících a lepících doplňků. Vliv nosných konstrukcí ve skladbě lze účinně eliminovat správnou volbou vrstev tepelných izolací.

Vliv půdních schodišť

P.K. Technické textilie s.r.o., vliv půdních schodišťObr.: P.K. Technické textilie s.r.o.

V případě zateplení stropu mezi vytápěným prostorem a nevytápěnou půdou je umístění schodiště velmi problematickým detailem. Takovéto schodiště je nutné vzduchotěsně a tepelně izolovat proti pronikání vzduchu nesoucího vodní páru.Zdroj článku: Montážní manuál Parotěsné zábrany, PKTT P.K. Technické textilie s.r.o.
P.K. Technické textilie s.r.o.

Štítky: Parozábrana montáž
Rubriky článků