Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Fotomontáž střech

Parozábrany a difuzní fólie

Utěsnění půdní nadezdívky parotěsnou zábranou

29. 5. 2014

Půdní nadezdívka, utěsnění u podlahy

Řešení těsnosti napojení parotěsné zábrany v detailu půdní nadezdívky je dalším z mnoha důlež itých míst z pohledu správného zpracování. Parotěsná zábrana by měla dosahovat až k podlaze a zde být utěsněna lepící páskou nebo tmelem . Místo spoje je ideální trvale stlačit buď součástí konstrukce obkladu nebo samostatným prvkem. Jakékoliv prvky nosné konstrukce obkladu prostupující skrze parotěsnou zábranu je nutné dokonale utěsnit lepící páskou. Jako ideální kotevní prvek, zvláště u konstrukce sádrokartonu, je přímý závěs, který neprochází skrz fólii a je tedy mož né jeho přikotvení šroubem snadno a účinně utěsnit. Veškeré spoje fólie je nutné těsnit dle předchozích kapitol.P.K. Technické textilie s.r.o., půdní nadezdívka utěsnění parozábranou u podlahyObr.: P.K. Technické textilie s.r.o., půdní nadezdívka utěsnění parozábranou u podlahy


P.K. Technické textilie s.r.o., půdní nadezdívka utěsnění parozábranou u podlahy, detail spojeObr.: P.K. Technické textilie s.r.o., půdní nadezdívka utěsnění parozábranou u podlahy, detail spoje

Detail střešního okna

Vzduchotěsné napojení parotěsné zábrany na ostění střešního okna je detailem, který bývá na stavbě velmi často podceněn. Základní potřebou takového prostupu skrze parotěsnou zábranu je vzduchotěsné napojení fólie na stěny prostupujícího prvku pomocí butylkaučukové pásky nebo tmelu . Spoj by měl vycházet do stejného místa, kde se poté trvale dotýká i deska opláštění s ostěním okna a tím dojde k trvalému přitlačení těsnícího spoje. Detail kolem střešního okna je slo žitější, dbejte proto na preciznost provedení.

P.K. Technické textilie s.r.o., půdní nadezdívka utěsnění parozábranou u střešního oknaObr.: P.K. Technické textilie s.r.o., půdní nadezdívka utěsnění parozábranou u střešního okna


P.K. Technické textilie s.r.o., půdní nadezdívka utěsnění parozábranou u střešního okna, detail spojeObr.: P.K. Technické textilie s.r.o., půdní nadezdívka utěsnění parozábranou u střešního okna, detail spojeZdroj článku: Montážní manuál Parotěsné zábrany, PKTT P.K. Technické textilie s.r.o.
P.K. Technické textilie s.r.o.

Štítky: Parozábrana montáž
Rubriky článků