Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Fotomontáž střech

Parozábrany a difuzní fólie

Prostupy parotěsnou zábranou

20. 5. 2014

Kruhový průřez

Komíny CIKO, realizace nerezového komínu s parotěsným prostupemObr.: Realizace nerezového komínu s parotěsným prostupem, zdroj Komíny CIKO


Vzduchotěsné napojení parotěsné zábrany na konstrukční či technologický stavební prvek procházející skrze strop nebo šikminu je detailem, který bývá na stavbě zanedbán a nebo souvisí s jiným řemeslem, které tento problém v rámci svého podílu na stavbě neřeší. Základní potřebou takového prostupu skrze parotěsnou zábranu je vzduchotěsné napojení fólie na stěny prostupujícího prvku pomocí jednostranné lepící pásky.

Jelikož tento spoj lze jen velmi těž ko technologicky opatřit trvalým stlačením, je nutné ošetřit  dostatečně styčné plochy před aplikací lepící pásky, aby došlo k co nejdokonalejšímu přilnutí lepidla k podkladu. Jednotlivé fáze zobrazené v obrázku ní e jednoduše popisují  metodu vytvoření vzduchotěsného prostupu. Mějte při zpracovávání tohoto detailu na mysli, že na prvním místě je funkčnost (těsnost) a nikoliv estetika provedení, nebo je nutné pásku modelovat do 3D rozměru. Pou žijte raději více jednotlivých nastříhaných pásků, ne ž aby zůstala v detailu spára, kterou by do zateplení masivně proudil vzduch nesoucí vodní páru.

P.K. Technické textilie s.r.o., prostup parotěsnou zábranou, kruhový průřezObr.: P.K. Technické textilie s.r.o., prostup parotěsnou zábranou, kruhový průřez

Tento detail dost často na stavbě není dobře zařazen v časovém sledu jednotlivých řemesel. V době řešení zateplení a aplikace parotěsné zábrany není mnohdy jasné, kde a jaké prvky budou postupně skladbou stropu či šikminy prostupovat, a proto je nutné tuto otázku řešit s dostatečným předstihem, jelikož ve chvíli, kdy je již hotový interiérový obklad, je správné provedení utěsnění velmi slo žité nebo v podstatě nemož né, a dochází tak k zásadnímu poškození parotěsné zábrany. V tomto místě pak velmi často nastává problém prostupu vodní páry a vytvoření tepelného mostu ve skladbě zateplení. Není-li časová návaznost řemesel vyřešena snaž te se alespoň ponechat v místě  předpokládaného prostupu částečně odkrytou konstrukci, resp. interiérový obklad, aby bylo mož no detail nále žitě provést.

P.K. Technické textilie s.r.o., prostup parotěsnou zábranou, kruhový průřez, detail spojeObr.: P.K. Technické textilie s.r.o., prostup parotěsnou zábranou, kruhový průřez, detail spoje

Hranatý průřez

P.K. Technické textilie s.r.o., prostup parotěsnou zábranou, hranatý průřez

Obr.: P.K. Technické textilie s.r.o., prostup parotěsnou zábranou, hranatý průřez


P.K. Technické textilie s.r.o., prostup parotěsnou zábranou, hranatý průřez, detail spojeObr.: P.K. Technické textilie s.r.o., prostup parotěsnou zábranou, hranatý průřez, detail spoje
Zdroj článku: Montážní manuál Parotěsné zábrany, PKTT P.K. Technické textilie s.r.o.
P.K. Technické textilie s.r.o.

Štítky: Prostup střechou
Rubriky článků