Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Fotomontáž střech

Parozábrany a difuzní fólie

Umístění parotěsné zábrany přímo na nosnou konstrukci

10. 5. 2014

Nízko zavěšený nebo kazetový podhled - zateplení pod stropní konstrukci - jednoduchý rošt

Velmi časté řešení umístění parotěsné zábrany přímo na nosnou konstrukci rastru podhledu pod interiérový obklad je nevhodné z důvodu perforace a poškození vlivem jiných řemesel, instalací osvětlení a podobně! Tato varianta je vhodná pouze v případě, že nebude v dalším průběhu stavby či už ívání docházet k poškození parotěsné zábrany vlivem jiných řemesel! Tato varianta také neumo žňuje reflexi sálavého tepla!Vzduchotěsné napojení parotěsné zábrany na obvodovou stavební konstrukci pod stropem je často opomíjeným detailem majícím velký vliv na smysluplnost řešení prostupu vodních par do zateplení. Základním detailem je vzduchotěsné napojení parotěsné zábrany na svislou konstrukci pomocí oboustranné lepící pásky nebo těsnícího tmelu v kartuši. Tento spoj musí bý trvale přitlačen některou ze součástí stropní podvěšené konstrukce nebo samostatným prvkem po celém obvodě místnosti. Samotná parotěsná zábrana je ke konstrukci připevněna dočasně pomocí oboustranné lepící pásky a následně trvale přikotvena obkladovými prvky konstrukce podhledu.

P.K. Technické textilie s.r.o., zateplení pod stropní konstrukcí, jednoduchý roštObr.: P.K. Technické textilie s.r.o., zateplení pod stropní konstrukcí, jednoduchý rošt

Nejčastější skladbou zateplení stropu je podvěšený sádrokartonový podhled s tepelnou izolací umístěnou mezi ním a stropem. U této skladby je potřeba dbát na správnou aplikaci tepelné izolace tak, aby nevznikaly mezery (tepelné mosty) v místech, kde vrstvou tepelné izolace prostupují kotvící prvky konstrukce rastru podhledu.

P.K. Technické textilie s.r.o., zateplení pod stropní konstrukcí, jednoduchý roštObr.: P.K. Technické textilie s.r.o., detail spoje

Prostup přiznaných kleštin

Vzduchotěsné napojení parotěsné zábrany na přiznané kleštiny procházející skrze šikminu je detailem, který bývá na stavbě velmi často podceněn. V případě rozhodnutí estetického rázu, že kleštiny budou procházet volně prostorem je však velmi zásadní tyto prostupy vzduchotěsně řešit. Základní potřebou takového prostupu skrze parotěsnou zábranu je vzduchotěsné napojení fólie na stěny prostupujícího prvku pomocí jednostranné lepící pásky.

Rovinnost dřevěné konstrukce nemusí být v dy přesná, proto je vhodnou  variantou použ ít pro styk či butylkaučukovou pásku a tyto plochy pokud to jde trvale přitlačit latí či jiným kotvícím prvkem. Jednotlivé fáze zobrazené v obrázku ní že jednoduše popisují metodu vytvoření vzduchotěsného prostupu. Detail vpravo nahoře zobrazuje těsnící překrytí vyrobené z parotěsné zábrany, které slou ží, jako základ tohoto detailu, který je posléze dotěsněn systémem lepících pásek a tmelu. Mějte při zpracovávání tohoto detailu na mysli, že na prvním místě je funkčnost (těsnost) a nikoliv estetika provedení,  nebo je nutné pásku modelovat do 3D rozměru. Pou žijte raději více jednotlivých nastříhaných pásků, než aby zůstala v detailu spára, kterou by do zateplení masivně proudil vzduch nesoucí vodní páru.

P.K. Technické textilie s.r.o., zateplení pod stropní konstrukcí, prostup přiznaných kleštin
Obr.: P.K. Technické textilie s.r.o., zateplení pod stropní konstrukcí, prostup přiznaných kleštin

P.K. Technické textilie s.r.o., zateplení pod stropní konstrukcí, prostup přiznaných kleštinObr.: P.K. Technické textilie s.r.o., zateplení pod stropní konstrukcí, prostup přiznaných kleštin, detail spojeZdroj článku: Montážní manuál Parotěsné zábrany, PKTT P.K. Technické textilie s.r.o.
P.K. Technické textilie s.r.o.

Štítky: Parozábrana montáž
Rubriky článků