Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Fotomontáž střech

Parozábrany a difuzní fólie

Montáž parozábrany - zateplení nad stropní konstrukcí

30. 4. 2014

Vzduchotěsné napojení parotěsné zábrany na obvodovou stavební konstrukci pod stropem je často opomíjeným detailem majícím velký vliv na smysluplnost řešení prostupu vodních par do zateplení. Základním detailem je vzduchotěsné napojení parotěsné zábrany na svislou konstrukci pomocí oboustranné lepící pásky nebo těsnícího tmelu v kartuši. Tento spoj musí bý trvale přitlačen některou ze součástí stropní podvěšené konstrukce nebo samostatným prvkem po celém obvodě místnosti. Samotná parotěsná zábrana je ke stropu připevněna dočasně pomocí oboustranné lepící pásky a následně trvale přikotvena kotvícími prvky konstrukce podhledu. Tyto kotevní prvky musí být následovně přelepeny jednostrannou lepící páskou , aby bylo dosaženo těsnosti prostupujících šroubů. Použitím této varianty zateplení a umístění parotěsné zábrany dosáhneme ve skladbě podhledu tzv. instalační mezery, která pak slouží k vedení elektroinstalačních prvků, k instalaci světel atd. Tato varianta také umožňuje reflexi sálavého tepla, tedy snižuje nároky na vytápění budovy. V případě zateplení stropu z vrchní strany je celková aplikace nejen snadnější, ale je i funkce tepelné izolace není vystavena problémům tepelných mostů vlivem prostupu kotvících prvků podhledu.P.K. Technické textilie s.r.o., zateplení nad stropní konstrukcí
P.K. Technické textilie s.r.o., zateplení nad stropní konstrukcíObr.: P.K. Technické textilie s.r.o., zateplení nad stropní konstrukcí

Nízko zavěšený nebo kazetový podhled - zateplení nad stropní konstrukcí - jednoduchý rošt

P.K. Technické textilie s.r.o., zateplení nad stropní konstrukcíP.K. Technické textilie s.r.o., zateplení nad stropní konstrukcí
Obr.: P.K. Technické textilie s.r.o., zateplení nad stropní konstrukcí - jednoduchý roštZdroj článku: Montážní manuál Parotěsné zábrany, PKTT P.K. Technické textilie s.r.o.
P.K. Technické textilie s.r.o.Štítky: Parozábrana montáž, Izolace střechy
Rubriky článků