Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Fotomontáž střech

Parozábrany a difuzní fólie

Montáž parozábrany - zateplení pod stropní konstrukcí

23. 4. 2014

Zateplení pod stropní konstrukcí - dvojitý rošt

Vzduchotěsné napojení parotěsné zábrany na obvodovou stavební konstrukci pod stropem je často opomíjeným detailem majícím velký vliv na smysluplnost řešení prostupu vodních par do zateplení. Základním detailem je vzduchotěsné napojení parotěsné zábrany na svislou konstrukci pomocí oboustranné lepící pásky nebo těsnícího tmelu v kartuši. Tento spoj musí bý trvale přitlačen některou ze součástí stropní podvěšené konstrukce nebo samostatným prvkem po celém obvodě místnosti. Samotná parotěsná zábrana je ke konstrukci připevněna dočasně pomocí oboustranné lepící pásky a následně trvale přikotvena prvky konstrukce podhledu. Pou žitím systému dvojitého roštu dosáhneme ve skladbě podhledu tzv. instalační mezery, která pak slouž í k vedení elektroinstalačních prvků, k instalaci světel atd. Tato varianta také umo žňuje reflexi sálavého tepla, tedy sni žuje nároky na vytápění budovy.P.K. Technické textilie s.r.o., zateplení pod stropní konstrukcí

Obr.: P.K. Technické textilie s.r.o., zateplení pod stropní konstrukcí, dvojitý rošt

Nejčastější skladbou zateplení stropu je podvěšený sádrokartonový podhled s tepelnou izolací umístěnou mezi ním a stropem. U této skladby je potřeba dbát na správnou  aplikaci tepelné izolace tak, aby nevznikaly mezery (tepelné mosty) v místech, kde vrstvou tepelné izolace prostupují kotvící prvky konstrukce rastru podhledu.


P.K. Technické textilie s.r.o., zateplení pod stropní konstrukcí
Obr.: P.K. Technické textilie s.r.o.


Zateplení pod stropní konstrukcí - jednoduchý rošt

Velmi časté řešení umístění parotěsné zábrany přímo na nosnou konstrukci rastru podhledu pod interiérový obklad je nevhodné z důvodu perforace a poškození vlivem jiných řemesel, instalací osvětlení a podobně! Tato varianta je vhodná pouze v případě, že nebude v dalším průběhu stavby či už ívání docházet k poškození parotěsné zábrany vlivem jiných řemesel! Tato varianta také neumo žňuje reflexi sálavého tepla!


P.K. Technické textilie s.r.o., zateplení pod stropní konstrukcíObr.: P.K. Technické textilie s.r.o., zateplení pod stropní konstrukcí, jednoduchý rošt


Nejčastější skladbou zateplení stropu je podvěšený sádrokartonový podhled s tepelnou izolací umístěnou mezi ním a stropem. U této skladby je potřeba dbát na správnou aplikaci tepelné izolace tak, aby nevznikaly mezery (tepelné mosty) v místech, kde vrstvou tepelné izolace prostupují kotvící prvky konstrukce rastru podhledu.


P.K. Technické textilie s.r.o., zateplení pod stropní konstrukcíObr.: P.K. Technické textilie s.r.o.
Zdroj článku: Montážní manuál Parotěsné zábrany, PKTT P.K. Technické textilie s.r.o.
P.K. Technické textilie s.r.o.


Štítky: Parozábrana montáž, Izolace střechy
Rubriky článků