Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Oprava střechy

Pokládka nového šindele na původní šindel

25. 6. 2012

Pokud máte na střeše původní asfaltové šindele, které Vám vzhledově a funkčně nevyhovují, je možné položit na původní krytinu nový šindel. Montážní postup najdete v tomto článku.

Metoda renovace střechy - šindel na šinel

Pro optimální provedení nového šindele na původní doporučujeme před pokládkou ověřit následující parametry střechy (montáž provádíme v souladu s platnými ČSN a předpisy výrobce):

- zkontrolujte dřevěný záklop, zda není napaden dřevokazným hmyzem nebo není uhnilý (kontrolu proveďte z prostoru půdy, pokud je to možné)

- mezi dřevěným záklopem (bednění nebo OSB desky) a tepelnou izolací je nutné mít odvětrávanou mezeru (výška odvětrávané mezery dle délky od hřebene k okapu, 4-6 cm)

- zkontrolujte, zda u okapu a u hřebene jsou provedeny větrací otvory, nebo je-li možné takto střechu upravit

- chybějící šindele nahraďte novými, zvednuté šindele připevněte ke střeše, zkontrolujte celkovou rovinnost střechy

- zkontrolujte funkčnost a kvalitu provedených klempířských prvků (závětrná lišta, okapnice, lemování), klempířské prvky není nutné vždy na střeše provádět (dle předpisů výrobce)

- nezapomeňte, že je vhodné použít delší hřebíky, aby nový šindel byl kvalitně připevněn přes původní šindele.

.

Nové pokrytí střechy šindeli přímo na staré šindele

 

Pokládka šindelů metodou NESTING dle společnosti IKO

Začněte startovací řadou, kdy se odříznou tabule a případně ještě kousek tak, aby zbytek byl stejně vysoký jako expozice starých šindelů. Samolepicí body jsou podél okapové hrany. U této startovací řady odřízněte polovinu tabule, takže vertikální spoje nejsou ve stejné úrovni s následující první řadou, což by způsobilo zatékání.


Při pokládání první řady budete muset odříznout tolik materiálu, aby se šindel vešel mezi spodní hranu starého šindele ve třetí řadě a spodní částí nové vrstvy.


Techniku lze bez problémů použít u překrytí pravoúhlých tvarů pravoúhlými (např. třítabulový či čtyřtabulový šindel čtyřtabulovým). Od druhé řady již používáme celé šindele, a pokračujeme stejně, jako když pokládáme novou střechu, vždy na doraz vrchní stranu nového šindele oproti spodní viditelné části starého šindele. Odřezáváme v každé řadě polovinu tabule prvního šindele abychom neměli konce obou řad ve stejné úrovni.

Metoda nesting
Pokládka hřebene a úžlabí

Jednotlivé části hřebene se získají jednoduše ze základních šindelových listů. V tomto případě odstraňte před instalací staré šindele. Nové otevřené úžlabí se tvoří položením modifikovaného pásu se skelnou výztuží nebo Armour Valley® s minerálním posypem přes staré úžlabí (a částečně i přes staré šindele), a dále se postupuje stejně jako u nového úžlabí. Při použití techniky proplétaného úžlabí je třeba zabezpečit, abychom pracovali ve stejné rovině s okolními šindeli.

Oplechování

Je třeba věnovat pozornost při použití stávajícího oplechování (olovo, zinek, měď,...). U kovových oplechování (používají se plechové tabulky zahnuté o 90°) na kolmé stěny (týká se i komínů) je nutno pokračovat v zarovnávání horní hrany nových šindelů oproti spodní hraně starých šindelů. Uřízněte nový šindel cca 6 mm od stávajících oplechování a podlepte tmelem posledních 7.5 cm těchto šindelů (nad oplechování). Mezeru 6 mm mezi šindelem a ohybem oplechování vyplňte plastickým cementem a zahřejte hořáčkem nebo horkovzdušnou pistolí.

Jsou-li větrací komínky v pořádku, mohou být používány i nadále.

Metoda nesting


Jak postupovat:


Odstraňte staré šindele kolem ventilační trubky tak, abyste ji mohli odstranit ze střechy.
Překryjte vzniklou mezeru novými šindeli, vyřízněte nový ventilační otvor a nainstalujte ventilační trubku zpět.
Položte nové šindele až k trubce a překryjte montážní desku šindeli.

 

www.iko.cz

 

.IKO

.

.

.

.

 

autor: krytiny-strechy.cz/IKOŠtítky: Pokládka střecha, Asfaltový šindel
Rubriky článků