Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Oplechování atiky, navrhování klempířských prvků

Atiky neboli nadezdívky, jsou vystupující konstrukce na krajích střech nad úrovní střešní roviny. Provádějí se u šikmých i plochých střech. Proti klimatickým vlivům se tyto konstrukce v našich podmínkách opatřují oplechováním.

Provádění oplechování atik

Atiky je možné oplechovat jak na jejich zhlaví neboli vodorovné vrchní části, tak na jejich bocích, neboli na jejich svislé části. Boky atik mohou být oplechovány, omítnuty, nebo potaženy hydroizolací z sfaltového pásu nebo PVC folie, způsob lze zvolit dle požadavku, typu střechy, dle investora, projektanta, dle místních klimatických podmínek, typu střešní krytiny apod.. Boční lemování a vrchní oplechování atiky je možné spojit (viz obrázek níže).

oplechování atik na atypických zelených střechách

Atiky u atypické zelené střechy

 

Provádění oplechování boků atik se provádí jako lemování zdí nebo jiných svislých konstrukcí vystupujících nad rovinu střešního pláště. Oplechování zhlaví atik je ukončeno pomocí okapnice a to na obě strany (některé tvary ukončujících okapnic jsou uvedeny v dílu věnovaném provádění oplechování u okapu odkaz zde). Vzdálenost plechu od boku atiky je min. 30mm (viz obrázek níže). Vrchní vodorovná část atiky by měla být vyspádována směrem ke střešnímu plášti, tak aby stékající dešťová voda nestékala na fasádu. V případě nutnosti (tzn. dle posouzení místních podmínek) je vhodné opatřit oplechování na okraji vodní drážkou.

Příklad oplechování zhlaví atiky včetně bočního lemování

Příklad oplechování zhlaví atiky včetně bočního lemování. Na zhlaví atiky je plech přichycen pomocí plechové příponky.

 

Příklad oplechování zhlaví atiky včetně bočního lemování u trapézových plechů

 

Příklad oplechování zhlaví atiky včetně bočního lemování u trapézových plechů. zdroj: Satjam

Výrobu a prodej oplechování nalezenete zde

Oplechování - klempířské prvky

 Orientační ceny za provedení Oplechování zhlaví atiky r.š.450mm

 

běžný typ plechu

cena za m2 plechu

cena celkem za materiál za m šíře 450mm, vč pomocného mater.

pomocný materiál

cena za ohýbání, stříhání, montáž plechu

cena celkem za materiál + montáž

Pozinkovaný plech tl.0,55mm

122

90

30

110

200

Titanzinkový plech tl.0,6mm

316

186

296

Měděný plech tl.0,55mm

1100

575

685

Hliníkový plech tl. 0,6mm

156

107

217

Hliník. plech barvený tl.0,6mm

200

129

239

Pozink. plech barvený tl.0,5mm

214

136

246

 

Kč/m2

Kč/m

Kč/m

Kč/m

Kč/m bez DPH

Pozn.:

- Cena za m2 plechu je pouze orientační (k 05/2012), aktuální ceny se odvozují dle nákupních cen kovů na burze.

- Spotřební norma plechu na prostřih je uvažována +10%.

- Pomocný materiál je uvažován jako - spojovací mater., mater. na letování apod.

- Podkladní připojovací plechy apod. není součástí ceny.

- Doprava a přesuny materiálu nejsou součástí cen, k ceně je vždy nutné připočítat výši aktuálně platné DPH.

- Kalkulace orientačních cen oplechování má pouze informativní charakter, ceny není možné užívat jako porovnání s reálnými nabídkami na oplechování.

 

.

Navrhování klempířských prvků

Antikorozní ochrana klempířských prvků

Oplechování prováděné s pozinkovaných plechů bez povrchové úpravy, je možné opatřit vhodnými antikorozními nátěry, je vhodné počítat s nutností opakované obnovy těchto nátěrů. Korozně na klempířské konstrukce působí voda stékající z asfaltových pásů degradovaných UV zářením, kontakt s vlhkými zatvrdlými maltami nebo betony. K elektrolitické korozi (tzv. článek) dochází v případě kontaktu plechů s rozdílným potenciálem - viz tabulka snášenlivosti kovů.

Klempířské kce. nemají být navrhovány tak, aby byly v přímém kontaktu s vodou a to na své vnitřní straně (směrem z interiéru). V případech odvětrání vzniké vlhkosti pod oplechováním se navrhuje použití separační vrstvy se strukturované rohože.

Projekt

Projektová dokumentace by měla obsahovat výpis klempířských prvků stavby. Výpis klempířských prvků by měl obsahovat typ materiálu, tloušťku plechu, rozvinutou šíři plechu.

 

Další zásady pro navrhování klempířských kostrukcí

Oplechování a lemování se navrhuje ve sklonu min. 3°.
Klempířská konstrukce která má rozvinutou šíři více jak 50cm se navrhuje jako falcovaná krytina (pokud je tvořena více jak jedním klempířských prvkem).

Pokud oplechování ochraňuje vodorovné konstrukce je uždy ukončeno pomocí okapnice která přesahuje vodorovnou kci min o 3cm

Výroba klempířských kcí

Nýtováním se mohou spojovat plechy titanzinkové, měděné, hliníkové, ocelové pozinkované a ocel. pz. plechy barvené organickými povlaky. Od okraje plechu je vzdálenost nýtu min 1cm. Olověné plechy se nesmí spojovat nýty.

Pájením se mohou spojovat výše uvedené plechy, mimo hliníkových a ocelových pozinkovaných plechů barvených organickými povlaky, pájením je možné spojovat i olověné plechy. Přesah pájených plechů je min 2cm.

Svařováním se mohou spojovat plechy hliníkové, ocelové, měděné, zinkové, olověné.

Při provádění oplechování větších šířek není možné zcela vyloučit zvlnění plechů.

 

Informace uvedené v článku vycházejí z technických podkladů výrobců střešních krytin - firma Satjam, dále dle zkušeností realizačních pokrývačských, klempířských firem a dle ČSN 733610 Navrhování Klempířských konstrukcí.Další články z kategorie: Oplechování ZDE
Autor:KRYTINY-STŘECHY

Výhody oplechování s plochým spojem

Výhody oplechování s plochým spojem

Současná moderní architektura by měla mít možnost využívat technické detaily, které podpoří vzhled n… Celý článek
1 z 1
Rubriky článků