Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Oplechování střech

Kovová oplechování představují optimální a trvanlivou ochranu před průnikem vlhkosti a vody. Chrání stavební konstrukci před promáčením, bobtnáním, odpadáváním omítky (vliv mrazu).

Oplechování může být zhotoveno z plechů pozinkovaných, titanzinkových, měděných, hliníkových a to v mnoha barvách a tloušťkách, až do rozvinuté šířky 1000mm.

Klempířské konstrukce se provádějí z rovných tabulových plechů o rozměrech nejčastěji 1000x2000mm nebo ze svitků šíře 670mm, 1000mm. Při velikostech nad 1000mm musí být oplechování spojováno technikou na dvojitou stojatou drážku. Hodnota příčného spádu (např. u atiky) musí být minimálně 3° z důvodu zamezení tvorby vodních louží.

Dle umístění se klempířské konstrukce provádějí jako oplechovaní a lemování stavebních konstrukcí. Nejčastěji se provádí oplechování okapů, úžlabí, nadezdívek - atik, říms, parapetů, komínů, lemování zdí, vikýřů, prostupů atd..

Jednotlivé články se věnují vždy návrhům a provádění oplechování jednotlivých částí střech. V níže uvedených článcích najdete také základní informace k orientačním cenám, za které se jednotlivé klempířské prvky vyrábějí a montují.

Je třeba mít na paměti, že klempířské konstrukce na střechách mají své zásady a pravidla, nejdůležitější je ČSN 73 3610 -1 Navrhování klempířských konstrukcí, dále dle jednotlivých montážních předpisů výrobců.

Další články týkající se plechových materiálů na střeše naleznete v sekci Plech na střeše

Oplechování, Klempířské práce - seriál moderní střecha

Oplechování, Klempířské práce - seriál moderní střecha

Oplechováním rozumíme opatření převážně střešních konstrukcí plechy či ocelovými prvky, které utěsňu… Celý článek
1 z 1
Rubriky článků