Powered by Smartsupp
Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Návrhy střech – základní technické informace

Tříplášťová šikmá střecha

6. 5. 2013

Tříplášťová konstrukce šikmé střechy se vyznačuje tím, že obsahuje ve své skladbě dvě větrané vzduchové mezery, obvykle umístěné nad a pod vrstvou pojistné hydroizolace střechy. Uplatnění této konstrukce je u objektů s využívaným podstřešním prostorem, nejčastěji v případech, kdy je tepelná izolace ve střešním plášti umístěna mezi a pod krokvemi. Nadkrokevní izolace není u těchto konstrukcí vhodná.

Základní skladby tříplášťových šikmých střech:

  • skladba s TI mezi krokvemi (nevhodné kvůli tepelným mostům),
  • skladba s TI mezi krokvemi + pod krokvemi,
  • skladba TI bezprostředně pod krokvemi,
  • skladba TI pod nosnou konstrukcí krovu

Ve skladbách tříplášťových střech se uplatňují obdobné materiály jako u dvouplášťových konstrukcí. Obvykle je plášť složen z podhledové části, parozábrany, tepelné izolace (vhodné jako výplň roštu a mezer mezi krokvemi), 1. větrané vzduchové mezery, doplňkové vodotěsnicí vrstvy (volně uložené nebo na bednění), 2. větrané vzduchové mezery mezi kontralatěmi a krytiny na latích nebo bednění. Vodotěsnicí vrstva na bednění nemusí být vždy vytvořena difuzně otevřenou fólií právě z důvodu odvětrání vodních par v rámci 1. větrané vzduchové mezery - volba pak záleží zejména na materiálu bednění. Spodní plášť střechy může být opět navržen i ve formě difuzně otevřené konstrukce, tj. bez parozábrany a s aplikací a vrstvením vhodných materiálů.


Detail tříplášťové šikmé střechy v místě hřebene s naznačeným odvětráním obou vzuchových vrstev

Detail tříplášťové šikmé střechy v místě hřebene s naznačeným odvětráním obou vzuchových vrstev (zdroj:tondach.cz)


Výhody a nevýhody

Výhody i nevýhody jsou opět vesměs analogické s dvouplášťovými konstrukcemi.

Základní výhodou větraných střech je odvětrání vodních par prostupujících konstrukcí střešního pláště, kdy u dvouplášťových konstrukcí je tento princip výhodnější díky vzduchové mezeře pod pojistnou hydroizolační vrstvou. Za některých okrajových podmínek je právě PHI položená kontaktně na tepelné izolaci problematická kvůli možné kondenzaci vodní páry na jejím spodním povrchu. Díky spodní větrané mezeře je tak rozšířena možnost využití tříplášťové konstrukce i nad prostory s vyšší relativní vlhkostí vzduchu v interiéru. Větrání střechy má kladný vliv také na tepelnou stabilitu vnitřního prostředí v podkroví jak v letním, tak v zimním období. Opět je potřeba zajistit odvod vzduchu ze spodní vzduchové vrstvy u vrcholu střechy, čímž je podpořeno také odvětrání obvykle nezateplené části střechy pod hřebenem.

Nevýhodou této varianty střechy je zejména složitost provádění, nižší neprůzvučnost a častým problémem je právě nedostatečně zaručené odvětrání vzduchových mezer. Nutný je proto odborný návrh a správné provedení vzduchových mezer a větracích otvoru. Větrání spodní vrstvy a zajištění těsnosti doplňkové vodotěsnicí vrstvy je komplikovaně realizovatelné u složitějších tvarů střešních konstrukcí, například u konstrukcí členěných vikýřl, častými prostupy, střešními okny nebo u střech navazujících na svislé konstrukce.

Z hlediska zajištění dostatečné výšky spodní větrané vrstvy je výhodnější pokládka doplňkové vodotěsnicí vrstvy na bednění, kdy nedochází k jejímu prověšení mezi krokvemi. Tento způsob má také samozřejmě za následek větší vodotěsnost konstrukce. Jinou možností, jak podpořit větrání u volně položené vodotěsnicí vrstvy, je navýšit profil krokve, aby výška vzduchové mezery byla dostatečná i při prověšení izolace. Obě popsané varianty ale znamenají jisté finanční náklady navíc.

Příklady skladeb

V tomto článku jsou uvedeny příklady některých typických skladeb tříplášťových šikmých střech. S ohledem na nevýhodnost z tepelnětechnického hlediska není zmíněna varianta se zateplením umístěným pouze v prostoru mezi krokvemi.

Skladba tříplášťové střechy s tepelnou izolací mezi a pod krokvemi, Skladba tříplášťové střechy s tepelnou izolací pod krokvemi

Skladba tříplášťové střechy s tepelnou izolací mezi a pod krokvemi, Skladba tříplášťové střechy s tepelnou izolací pod krokvemi


Nejpoužívanější je skladba s tepelnou izolací mezi a pod krokvemi, se kterou se běžně setkáváme u bytových či občanských staveb. Skladby s jinak umístěnou tepelnou izolací jsou spíše výjimečné, zejména z důvodu složitosti provádění a vyšších nákladů.

Typické detaily

Detaily jsou u tříplášťových střech s ohledem na nutnost zajistit větrání u dvou vzduchových vrstev složitější, zejména u komplikovanějších nebo členitých střešních ploch a v místech prostupů střešním pláštěm. Větrání je zajištěno přívodními otvory v detailu u okapu a odvodními otvory v prostoru hřebene střechy. Výhodnější variantou je skladba s plnoplošně podepřenou doplňkovou vodotěsnící vrstvou na bednění.

Detail řešení konstrukce tříplášťové šikmé střechy u okapu - je ukončena na oplechování (okapnici) vedoucím vodu do okapního žlabu

Detail řešení konstrukce tříplášťové šikmé střechy u okapu - je ukončena na oplechování (okapnici) vedoucím vodu do okapního žlabuUkončení tříplášťové šikmé střechy u stěny vystupující nad střešní plášť

Ukončení tříplášťové šikmé střechy u stěny vystupující nad střešní plášť
Zdroj článku: Konstrukce šikmých střech


Konstrukce šikmých střech

autor: Straka Bohumil, Novotný Miloslav/krytiny-strechy.czŠtítky: Šikmá střecha, Projekt střechy, Krov konstrukce, Krovy konstrukce, Tesařské konstrukce, Střešní plášť, Skladba střechy, Tříplášťová střecha
Rubriky článků