Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Návrhy střech – základní technické informace

Typy střech - Seriál Moderní střecha

28. 3. 2010

Střecha je základní konstrukcí, která chrání stavbu a obyvatele před účinky počasí. Střecha má nezastupitelný význam i z hlediska celkového rázu stavby. Naprosto jinak vyzní stavba s pálenou střešní krytinou než stavba s krytinou z falcovaného titanzinku. Aby jste se orientovali i v základních pojmech, v následujícím textu naleznete základní pojmy z názvosloví střech, rozdělení podle sklonu a podobně. Znalost těchto pojmů Vám bude nápomocna při pozdější orientaci v textech k jednotlivým střešním krytinám a konstrukcím.

Rozdělení střech podle sklonu:

Za nejzákladnější rozdělení střech považujeme rozdělení podle sklonu střechy na:


- střechy ploché se sklonem 0-10° (pozor, pro povlakové krytiny určuje norma jako minimální spád sklon 1°)


- střechy šikmé se sklonem od 10-45°


- střechy strmé se sklonem 45-90°


Pozor, tento údaj je pro výběr střešní krytiny velmi důležitý.

Doporučené sklony střešních krytin dle ČSN 73 1901

 

Rozdělení šikmých střech podle tvaru:

 

   Sedlová střechaValbová střecha

     Sedlová střecha                                                   Valbová střecha

 

Polovalbova střechaStanová střecha    

     Polovalbová střecha                                            Stanová střecha

 

Mansardová střechaPultová střecha    

    Mansardová střecha                                             Pultová střecha

 

Pilová střecha


     Pilová střecha
                                                  

 

 

Rozdělení střech podle počtu plášťů dělíme na:

- jednoplášťové


- víceplášťové

Jednoplášťová střecha je taková, která nemá ve své skladbě vnesenu ani jednu větranou mezeru. Zejména jde o ploché střechy. Skladba může být například od interiéru k exteriéru takováto:


- nosná konstrukce

- parozábrana

- tepelná izolace

- hydroizolace


Dvouplášťová střecha
je taková která obsahuje jednu větranou mezeru. To znamená, že například v šikmé střeše je :
Dvojplašťova střecha
           Dvojplášťová střecha - schema, skladba

 

Větraná vzduchová mezera slouží jednak k odvodu kondenzátu, který se vytvoří na spodní straně tašek a jednak snižuje množství vlhkosti v tepelné izolaci, která se tam během chladných období roku akumuluje. Jednoplášťové střechy musí být na rozdíl od dvouplášťových navrženy tak, aby kondenzace byla minimální a parozábrana maximálně účinná.

Víceplášťová střecha má více větraných mezer. Tříplášťová střecha obsahuje ve své skladbě dvě mezery  oproti předchozímu případu většinou ještě mezeru pod pojistnou hydroizolací, čtyřplášťová střecha obsahuje 3 větrané mezery, atd.

 

Rozdělení plochých střech podle funkce:

- běžné střechy, kde finální vrstvou je hydroizolace nebo přitěžovaní vrstva

- zelené střechy, kde je do substrátu vysazena zeleň

- střešní terasy, kde finální vrstvu tvoří pochůzné dlaždice

 

Rozdělení plochých střech podle konstrukce:

- jednoplášťové s klasickým pořadím vrstev

- jednoplášťové s obráceným pořadím vrstev

- jednoplášťové střechy DUO

- víceplášťové


Podrobnější popis naleznete v dílu ploché střechy v dalších dílech seriálu.

Protože je střecha tak důležitou konstrukcí, doporučujeme věnovat velký důraz i při výběru střešní krytiny. Ne každá krytina je vhodná pro daný tvar střechy nebo pro určitou oblast. Také je u některých tvarů střech problém ji odvětrat - i na takové posouzení by jste si měli udělat čas. Pokud totiž není navržena správně skladba střechy, těžko se potom opravuje. A odstranění všech tašek a laťování například jen proto, že nebyla použita pojistná hydroizolace nebo byla špatně provedena, tak to je věc kterou investoři velmi špatně nesou.

 

 

Základní názvosloví střech:

Základní názvosloví střech

 

 

OKAP, OKAPNÍ HRANA

 

 

 

 

 

 

ÚŽLABÍ

 

 

 

 

HŘEBEN STŘECHY

 

 

 

 

 


NÁROŽÍ

 

 

 

 

 

 


ŠTÍTOVÁ HRANA

  


VALBA


POLOVALBA

ŠTÍT


 

 

  

Další články z kategorie: Návrhy střech - základní technické informace ZDE


autor: Krytiny-Strechy, JN

 Štítky: Konstrukce střechy, Šikmá střecha, Projekt střechy, Krov typy, Projektová dokumentace, Lehké konstrukce, Druhy střech, Sklon střechy, Doporučené sklony krytin
Rubriky článků