Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Fotomontáž střech

Návrhy střech – základní technické informace

Základní tvary střech a jejich kombinace

7. 11. 2017

Základní typy střech:

Základní tvary střech jsou pro řemeslníky i odbornou veřejnost dostatečně známé, nicméně v praxi se setkáváme s celou řadou kombinací jednotlivých tvarů střech mezi sebou. Prakticky pak lze doplnit název střechy o další rovinu, která na střeše vzniká tzn. mansardová střecha s polovalbou, nebo pultová střecha s valbou atd. Vše je názorně vidět na níže přiloženém obrázku v tomto článku.


Pultová střecha
- sestává z jedné střešní roviny ohraničené okapem a hřebenem, po stranách bočními štíty a štítem hřebenovým.

Sedlová střecha - sestává ze dvou střešních rovin ohraničených dvěma okapy a dvěma štíty.

Mansardová střecha - varianta střechy sedlové (případně pultové nebo stanové), sestává ze dvou dvojic střešních rovin nestejného sklonu.

Stanová střecha - sestává zpravidla ze čtyř střešních rovin sbíhajících se ve vrcholu (geometrický tvar jehlanu) a mají ze všech stran okap.

Schémata tvaru střech a jejich kombinace:Základní typy střech

 

Základní názvosloví:

Okap: nejnižší vodorovný okraj střešní plochy (voda odtéká ze střešní plochy).

Štít: okraj střechy, kde voda teče po spádnici a nestéká mimo střešní plochu.

Hřeben: vodorovná průsečnice střešních ploch, od které střešní plochy sestupují.

Nároží: sklonitá průsečnice, od které střešní plochy sestupují.

Úbočí: sklonitá průsečnice, k níž střešní plochy sestupují.

Úžlabí: úbočí s minimálním sklonem.Zdroj: FAJKOŠ, A, NOVOTNÝ, M., Střechy - Základní konstrukce, spec. publikace, ISBN 80-247-0681-4, GRADA Publishing, Praha, 2003
Zdroj: Publikace Stavební příručka, od vydavatelství Grada
Autor: Josef Remeš, Ivana Utíkalová, Petr Kacálek, Lubor Kalousek, Tomáš Petříček a kolektiv

Stavební příručka

Rubriky článků