Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Fotomontáž střech

Návrhy střech – základní technické informace

Výpočty ploch střech - plochy jednoduché rovné - kruh a elipsa

10. 8. 2016

KRUH

Ohraničuje nám kruhovou plochu, omezenou křivkou, tzv. kružnicí, která má od středu, tj. od daného bodu stále stejnou vzdálenost. U kruhu rozeznáváme tyto tři základní rozměry:

Kruh, zdroj: GradaKruh, zdroj: Grada
  • O = obvod kruhu, tj. délku kružnice.
  • D = průměr kruhu (diametr).
  • r = poloměr kruhu (radius).
Obvod kruhu vypočteme tak, že násobíme Ludolfovo číslo (π (pí) = 3,14) průměrem.

Ludolfovo číslo, označené vždy symbolem π (pí) = 3,1415..., udává nám poměr obvodu kružnice k jejímu průměru. Počátky Ludolfova čísla byly známy již Egypťanům okolo 2000 let před Kristem. Profesor matematiky v Leydenu, Ludolf van Ceulen, podle něhož se číslo jmenuje, stanovil okolo roku 1600 hodnotu tohoto čísla na 35 desetinných míst.

* π = 3,14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288 41971 69399 37510…
Vzorec pro výpočet obvodu kruhu, zdroj: Grada

Obvod kruhu také vypočítáme tak, že násobíme Ludolfovo číslo dvěma poloměry.
Vzorec pro výpočet obvodu kruhu dvěma poloměry, zdroj: Grada

Plochu kruhu vypočítáme tak, že násobíme Ludolfovo číslo poloměrem, povýšením na druhou.
Vzorec pro výpočet plochy kruhu, zdroj: Grada

ELIPSA

Elipsa, zdroj: Grada
Ohraničuje nám rovnou plochu, danou kuželosečkou, tj. plochu, která vznikne, sřízneme-li kužel šikmou rovinou, vedenou tak, aby neprotínala základnu kužele. Obvod elipsy o délce poloos -a-, -b- vypočítáme dle vzorce
Vzorec pro výpočet obvodu elipsy, zdroj: GradaPlochu elipsy vypočítáme podle vzorce
Vzorec pro výpočet plochy elipsy, zdroj: Grada


Autoři: Mikula Radovan, Řihák Jan M.
Zdroj: Publikace Pokrývačství Tradice z pohledu dneška, vydavatelství Grada
Obálka knihy Pokrývačství - Tradice z pohledu dneška, vydavateslství GradaRubriky článků