Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Fotomontáž střech

Návrhy střech – základní technické informace

Výpočty ploch střech - plochy jednoduché rovné - trojúhelník

25. 4. 2016

TROJÚHELNÍK NESTEJNOSTRANNÝ (OBECNÝ)

Má všechny tři strany nestejně dlouhé, které svírají spolu nestejné úhly, celkem o 180°. Pro výpočet plochy spustíme si z jednoho vrcholu kolmici na protilehlou stranu čili základnu trojúhelníku, což činíme při výpočtu všech trojúhelníkových ploch. Plochu pak vypočteme, násobíme-li základnu poloviční výškou anebo základnu násobíme výškou a dělíme dvěma.


Výpočet plochy obecného trojúhelníku, zdroj: GradaVýpočet plochy obecného trojúhelníku, zdroj: Grada

TROJÚHELNÍK ROVNOSTRANNÝ

Má všechny tři strany stejně dlouhé, které svírají tři úhly, každý 60°. Plošně je to polovina kosočtverce, jehož ostré úhly měří 60°. Plochu vypočteme tak jako u trojúhelníku obecného, t.j. základnu násobíme výškou a dělíme dvěma.
Výpočet plochy rovnostranného trojúhelníku, zdroj: Grada


TROJÚHELNÍK ROVNORAMENNÝ

Má dvě stejně dlouhá ramena, která svírají se základnou dva stejně veliké úhly. Svírají-li ramena trojúhelníku se základnou úhel β větší než 60°, jsou ramena delší než základna, svírají-li menší úhel, jsou kratší základny. Plochu vypočteme, násobíme-li základnu výškou a dělíme dvěma.
Výpočet plochy rovnoramenného trojúhelníku, zdroj: Grada


TROJÚHELNÍK PRAVOÚHLÝ

Je to takový trojúhelník, jehož dvě odvěsny svírají spolu pravý úhel. Plochu tohoto trojúhelníku vypočteme, násobíme-li délku jedné odvěsny délkou odvěsny druhé a dělíme dvěma, anebo základnu poloviční výškou.
Výpočet plochy pravoúhlého trojúhelníku, zdroj: Grada


ČTYŘÚHELNÍK NEPRAVIDELNÝ (OBECNÝ)

Jeho všechny čtyři strany jsou nestejně dlouhé a svírají různé úhly celkem 360°. Plochu vypočteme tak, že si úhlopříčkou rozdělíme čtyřúhelník na dva trojúhelníky o společné základně. K této základně si spustíme kolmici z protilehlého úhlu každého trojúhelníku, čímž obdržíme výšku trojúhelníku. Jejich plochu vypočteme tak, jako plochu každého trojúhelníku a součet obou ploch nám dá plochu čtyřúhelníku.
Vzorce pro výpočet plochy obecného čtyřúhelníku, zdroj: GradaVýpočet plochy obecného čtyřúhelníku, zdroj: Grada


Zvláštní tvar čtyřúhelníku je "Deltoid", souměrný podle jedné úhlopříčky kolmé k druhé.

Vzorec pro výpočet plochy tzv. Deltoidu, zdroj: GradaVýpočet plochy tzv. Deltoidu, zdroj: Grada

Autoři: Mikula Radovan, Řihák Jan M.
Zdroj: Publikace Pokrývačství Tradice z pohledu dneška, vydavatelství Grada
Obálka knihy Pokrývačství - Tradice z pohledu dneška, vydavateslství GradaRubriky článků