Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Návrhy střech – základní technické informace

Vodotěsné podstřeší - pálené tašky

29. 12. 2014

Hlavní zásady navrhování a provádění šikmých střech s pálenou krytinou TONDACH

Pro správnou a dlouhodobou funkci doplňkových opatření je nutné dodržet následující zásady:


1) Impregnace dřeva musí být před pokládkou fólie zaschlá, dřevo musí vykazovat vlhkost podle normy (není možné, aby bylo mokré), není přípustné impregnovat dřevo až po pokládce fólií.

Obr.: ilustrační foto, difuzní fólie - šikmá střecha, zdroj Gutta shop

2) Podtěsnění kontralatí je dle Pravidel pouze doporučené, rozhodně však má smysl v případech, kdy sklony střech jsou nižší nebo shodné s bezpečným. Při návrhu použití pásky pod kontralatě je také důležité zhodnocení místních podmínek – např. návětrná strana je více exponována vlhkostí, poloha objektu, konstrukce krovu a jeho nerovnosti.


3) S ohledem na UV záření je třeba po pokládce fólii co možná nejrychleji zakrýt krytinou s časovou prodlevou 1 měsíc.


4) Je bezpodmínečně nutné zakrýt (zatemnit) všechny prosvětlovací otvory do podkroví, pokud k dokončení má dojít s časovou prodlevou větší, než je uvedeno výše (okna fasádní, střešní, vikýře atd.).


5) Drobné trhlinky a poškození je nutné opravit pomocí pásek TONDACH TUNING UNIVEZÁL VS popř. DELTAFLEX-BAND (DELTA FOXX).

Další info a tipy k tomuto tématu naleznete zde

Pálené tašky Tondach z Katalogu střešních krytin

 

Stanovení doplňkových opatření (PHI)

Zvýšené požadavky
Sklon střechy

Využití - Konstrukce - Klimatické poměry - Místní podmínky
Žádný další ZP Jeden další ZP Dva další ZP Tři další ZP
≥ bezpečný
sklon
střechy
(BSS)
folie TONDACH FOL PHI 1. stupně
folie TONDACH
FOL
PHI 1. stupně
folie TONDACH FOL
PHI 2. stupně, Třída A,
folie TONDACH Tuning Fol S
na podkladu,
spoje neslepeny
≥ (BSS – 6°) PHI 1. stupně
folie TONDACH
FOL
PHI 1. stupně
folie TONDACH
FOL
PHI 2. stupně, Třída A,
folie TONDACH Tuning Fol S,
na podkladu,
spoje neslepeny
PHI 2. stupně, Třída C,
folie TONDACH Tu ning
Fol S, K
na podkladu,
spoje slepeny
≥ (BSS – 10°) PHI 3. stupně,
Třída A,
folie Delta-FOXX,
na podkladu,
spoje slepeny
PHI 3. stupně,
Třída A,
folie Delta-FOXX,
na podkladu,
spoje slepeny
PHI 3. stupně, Třída A,
folie Delta-FOXX,
na podkladu,
spoje slepeny
PHI 3. stupně, Třída B,
bitumenové pásy
přes kontralatě, přesahy
utěsněny
< (BSS – 10°) PHI 3. stupně,
Třída A,
folie Delta-FOXX,
na podkladu,
spoje slepeny
PHI 3. stupně,
Třída B,
bitumenové pásy
přes kontralatě,
přesahy utěsněny
PHI 3. stupně, Třída B,
bitumenové pásy
přes kontralatě,
přesahy utěsněny
PHI 3. stupně, Třída B,
bitumenové pásy
přes kontralatě, přesahy
utěsněny

Tab.: Doplňková opatření ve vztahu ke zvýšeným požadavkům na konstrukci: (dle „Pravidel pro navrhování a provádění střech“ vydaných Cechem klempířů, pokrývačů a tesařů)

Systém TONDACH stanoví dle skladby střešního pláště a sklonu střešních ploch doplňková opatření v tzv. bezpečném sklonu, těsném prostředí a vodotěsném podstřeší.


Bezpečný sklon je nejmenší sklon, který zajišťuje bezpečnou nepropustnost srážkové vody, bez doplňkových konstrukcí. Pro ochranu podstřešních konstrukcí (latí a  tepelné izolace) pro zvýšení těsnosti vůči prachu a prachovému sněhu je řešen volně položenou folií TONDACH FOL u tříplášťové skladby (PHI 1. stupně) či folií TONDACH TUNING FOL N volně loženou na tepelné izolaci u dvouplášťové skladby (PHI 2. stupně, třída A).

Těsné podstřeší je řešeno bedněním s izolační folií TONDACH TUNING FOL S, bez slepovaných přesahů (PHI 2. stupně, třída A), eventuálně s přesahy slepovanými dle  počtu zvýšených požadavků – např. v klimaticky náročné oblasti (TONDACH TUNING FOL K).


Vodotěsné podstřeší je řešeno bedněním s izolační folií Delta-FOXX pod kontralatěmi, kdy přesahy a kotvící prvky jsou slepeny a utěsněny (PHI 3. stupně, třída A). V   naprosto extrémních podmínkách je třeba provést PHI 3. stupně, třída B – tj. bednění s bitumenovými pásy taženými přes kontralatě, utěsněnými a svařenými. Pozn.: Výrobce může dle typu konstrukce drážek požadavky normy na bezpečný sklon a doplňková opatření zkonkretizovat a doplnit.

Produkt BS dle ČSN Doplňkové opatření dle výrobce

Francouzská 12


30°


bezpečný sklon 30°
s těsným podstřeším 24°
s vodotěsným podstřeším 20°
Románská 12


22°


bezpečný sklon 22°
s těsným podstřeším 16°
s vodotěsným podstřeším 12°
Samba 11 posuvná


22°


bezpečný sklon 22°
s těsným podstřeším 16°
s vodotěsným podstřeším 12°
Univerzál 12 posuvná 30° bezpečný sklon 30°
s těsným podstřeším 24°
s vodotěsným podstřeším 20°
Hranice 11 posuvná 30° bezpečný sklon 30°
s těsným podstřeším 24°
s vodotěsným podstřeším 20°
Francouzská 14 30° bezpečný sklon 30°
s těsným podstřeším 24°
s vodotěsným podstřeším 20°
Brněnka 14 posuvná 30° bezpečný sklon 30°
s těsným podstřeším 24°
s vodotěsným podstřeším 20°
Stodo 12 posuvná 30° bezpečný sklon 30°
s těsným podstřeším 24°
s vodotěsným podstřeším 20°
Falcovka 11 30° bezpečný sklon 30°
s těsným podstřeším 24°
s vodotěsným podstřeším 20°
Srdcovka 11 30° bezpečný sklon 30°
s těsným podstřeším 24°
s vodotěsným podstřeším 20°
Bobrovka 30° bezpečný sklon 30°
s těsným podstřeším 24°
s vodotěsným podstřeším 20°
Malý prejz 40° bezpečný sklon 40°
s těsným podstřeším 35°
Velký prejz 40° bezpečný sklon 40°
s těsným podstřeším 35°

Tab.: Bezpečný sklon a doplňková opatření systému TONDACH dle ČSN a výrobce

Jiné možnosti a odchylky je nutné konzultovat s výrobcem.

 

Zdroj článku: Tondach Česká republika s.r.o.

 

 Štítky: Difuzní fólie, Střecha doplňky, Šikmá střecha, Pálená taška, Skladba střechy
Rubriky článků