Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Návrhy střech – základní technické informace

Vodotěsné podstřeší - betonové tašky

18. 12. 2014

Sklon střechy

Profilované střešní tašky se zvýšenou dvojitou vodní drážkou mají stanoven bezpečný sklon střechy 22°, Tegalit 25° a bobrovky 30°. Nejsou-li kladeny na střechu zvýšené požadavky (viz Zvýšené požadavky), není třeba od bezpečného sklonu provádět doplňková opatření. Minimální sklon střechy pro profilované tašky je stanoven na 12°, Tegalit 15° a pro bobrovky 25°. V rozmezí od 12° do 22° u profilovaných tašek, u Tegalitu od 15° do 25° a od 25°do 30° u bobrovek je nutné provést vhodnou pojistnou hydroizolaci. Výjimečný střešní systém Bramac 7° umožňuje krytí střech o minimálním sklonu 7°. Vzdálenost latí s ohledem na sklon střechy a délku krokve viz. kapitola Sklon střechy a vzdálenost latí

Obr.: ilustrační obrázek, difuzní folie, zdroj: Krytiny-strechy.cz

Zvýšené požadavky

Zvýšené požadavky na střechu vyplývají z nedodržení bezpečného sklonu střechy, z konstrukčních zvláštností střechy (vikýře, mansardy, úžlabí, dlouhé krokve atd.), z užívání podkroví (zejména k obytným účelům), z klimatických poměrů (exponovaná poloha, zvýšené zatížení sněhem, vyšší účinky větru, zvláštní mikroklimatické  poměry) a z místních ustanovení (místní stavební nařízení, podmínky památkové péče atd.). Podle sklonu střechy a zvýšených požadavků se řídí i stupeň těsnosti pojistné  hydroizolace:

Další info a tipy k tomuto tématu naleznete zde

Betonové tašky Bramac z Katalogu střešních krytin

 

sklon střechy

Zvýšené požadavky (ZP)
žádné

+ 1. ZP

(obytné podkroví)

+ 2. ZP

(nechráněná poloha)

     
≥ BSS  -

(Bramac VEL)

(Bramac VEL)

     
≤ (BSS − 6°)

2°B

(Bramac UNI)

2°B

(Bramac UNI)

2°B

(Bramac UNI)

     
≤ (BSS − 10°)

3°A

(Bramac TOP)

3°A

(Bramac TOP)

3°B

(Bramac TOP)

     
7° - 12° 3°B (Bramac Top RU + střešní systém Bramac 7°)

sklon střechy

Zvýšené požadavky (ZP)
     

+ 3. ZP

(členitá střecha)

+ 4. ZP

(vyšší n.v.)

+ 5. ZP

(dlouhé krokve)

≥ BSS      

2°A / 2°B

(Bramac PRO/UNI)

2°A / 2°B

(Bramac PRO/UNI)

2°C

(Bramac UNI - S)

≤ (BSS − 6°)      

2°C

(Bramac UNI-S)

2°C

(Bramac UNI-S)

3°A, B

(Bramac TOP)

≤ (BSS − 10°)      

3°B

(Bramac TOP)

3°B

(Bramac TOP)

3°B

(Bramac TOP)

7° - 12° 3°B (Bramac Top RU + střešní systém Bramac 7°)

BSS - bezpečný sklon střechy

Poznámky:

1. V tabulce uvedená doplňková opatření = minimální opatření


2. V zásadě mohou být navrhována účinnější opatření namísto minimálních


3. 1°: volně natažená fólie (3 plášťová střecha)


 - 2°A: fólie na TI (2 plášťová střecha) nebo na bednění (2 plášťová i 3 plášťová střecha)


 - 2°B: fólie na bednění, přesah přibitý (2 plášťová i 3 plášťová střecha)


 - 2°C: fólie na bednění, přesah přibitý a slepený (2 plášťová i 3 plášťová střecha)


 - 3°A: fólie na bednění, přesah přibitý a slepený, těsnicí páska pod kontralatě (3 plášťová střecha)


 - 3°B: fólie na bednění, přesah přibitý a slepený, těsnicí páska pod kontralatě (2 plášťová střecha)


4. Místo těsnicí pásky pod kontralatě lze použít těsnicí pěnu.
V případě systému Bramac 7° je použití těsnicí pěny dokonce jediná možná alternativa.

Bednění

Tímto pojmem se označuje plné bednění (vrchní záklop) jako tuhý podklad pro PHI.

Bednění je třeba provést v následujících případech:

– při menším sklonu střechy než 25° u Tegalitu nebo 22° u ostatních VF tašek, resp. 30° u MF tašek

– v exponovaných horských polohách

Difuzní fólie chrání před

– vniknutím sněhu a prachu

– negativními vlivy kondenzace vodních par

Doplňková opatření v závislosti na sklonu střechy

Sklon střechy Doplňková opatření
≥ 25° nutné provést pojistnou hydroizolaci (bednění se speciální difuzní fólií)
≥ 30° 30° je bezpečný sklon střechy, při kterém je možno pokládat bobrovky/zdvojené bobrovky přímo na latě – není nutná pojistná hydroizolace*
≥ 45° připevnit každou 2. až 3. bobrovku/zdvojenou bobrovku dvěma hřebíky nebo vruty, resp. příchytkou tašky
≥ 60° každou bobrovku/zdvojenou bobrovku připevnit dvěma hřebíky nebo vruty, resp. příchytkou tašky
≥ 70° každou bobrovku/zdvojenou bobrovku připevnit dvěma vruty
V oblastech s častým výskytem větru a při zvláštních místních podmínkách je potřeba  bobrovky/zdvojené bobrovky přichytit i při sklonu střechy do 45° (např. alespoň každou 3. tašku v okapní hraně).

 

* V případě zvýšených požadavků (obytné podkroví, extrémní klimatické podmínky či místní vlivy) je provedení pojistné hydroizolace nezbytné

 

Zdroj textu: Bramac spol. s.r.o.

 

 Štítky: Difuzní fólie, Střecha doplňky, Betonová taška, Skladba střechy
Rubriky článků