Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Fotomontáž střech

Návrhy střech – základní technické informace

Doporučené sklony střešních krytin dle ČSN

12. 6. 2014

Doporučené nejmenší sklony skládaných krytin

 dle ČSN 73 1901 1) 2)

SKLÁDANÁ KRYTINA

SKLON7)

krytina z pálených tašek 3)

- taška obyčejná dvojitá

30°

- taška drážková tažená

35°

- taška drážková ražená se spojitou vodní drážkou 8)

22°

- taška drážková ražená s přerušovanou vodní drážkou

30°

- vlnovka (esovka)

35°

- prejz

40°

krytina z betonových tašek profilovaných drážkových

22°

krytina z betonových tašek obyčejných

30°

krytina z přírodní břidlice

- jednoduchá

30°

- dvojitá

25°

krytina z vláknocementových rovinných prvků

- jednoduchá

30°

- dvojitá

25°

krytina z plechových rovinných desek

30°

krytina z vláknocementových vlnitých desek 4,6)

15°

krytina z asfaltovláknitých vlnitých desek 4)

15°

krytina z vlnitého plechu a plechů imitujících tvar taškových krytin 4,6)

15°

krytina z trapézových plechů 4,6)

krytina plechová hladká na drážky nebo lišty

krytina z dřevěných šindelů

- jednoduchá

40°

- dvojitá

35°

krytina z afaltových šindelů 5)

18°

krytina z došků (sláma, rákos)

45°

 


Další info k tomuto tématu naleznete zde

Převodní tabulku sklonů


POZNÁMKY:

1)Doporučené nejmenší sklony skládaných krytin (bezpečné sklony) zajišťují nepropustnost vůči srážkové vodě bez doplňkových hydroizolačních opatření.

2) Hydroizolační kombinace skládaných krytin s pojistnou hydroizolční vrstvou bez ohledu na sklon střešních ploch vychází z projektového záměru nebo údajů výrobců krytin.

3) Typ pálené drážkové tašky stanoví výrobce ve svých technologických podkladech.

4) Menší sklony podle doporučení výrobce; také v závislosti na přesahu krytinových prvků a způsobu jejich těsnění.

5) Na menších sklonech zpravidla natavovány na pojistný asfaltový pás.

6) Uváděný sklon se také vztahuje na krytiny z tuhých platů obdobného tvaru.

7) Při délce střešní plochy ve směru sklonu větší naž 10m, v nadmořských výškách nad 600m n.m. a v nechráněných polohách s intenzivními větry se doporučuje sklony uvedené v tabulce 1 zvětšit  nejméně o 5°.

8) Spojitá vodní drážka představuje odvodňovací systém podélné a příčné vodní drážky, kdy je voda s tašky odváděna jedním směrem.Štítky: Sklon střechy, Doporučené sklony krytin
Rubriky článků