Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Návrhy střech – základní technické informace

Zateplení střech dřevostaveb

10. 3. 2014

Střešní pláště dřevostaveb jsou řešeny v mnoha konstrukčních variantách. Z hlediska jejich orientace a konstrukčního uspořádání je můžeme většinou zařadit ke střechám šikmým (tvarově nejčastěji střechy sedlové, valbové nebo například pultové). Zateplený střešní plášť musí obecně splnit celou řadu požadavků. Dlouhodobou ochranu před klimatickými vlivy, ochranu před ztrátami tepla, akustickou ochranu a požární odolnost.

  • Podstřešní (doplňková) pojistná hydroizolace bezpečně odvodněná mimo obvod budovy.

  • Vrstvy tepelné izolace dimenzované tak aby celá skladba dosáhla příslušnou hodnotu součinitele prostupu tepla a s ohledem na dosažení dostatečných povrchových teplot.
  • Na  vnitřní straně musí být vzduchotěsná vrstva omezující proudění a difuzi vnitřní vzdušné vlhkosti do konstrukce (parozábrana, parobrzda). Detailnější informaci o zásadách pro navrhování a realizaci šikmých střech naleznete v prospektech Šikmé střechy – Informace o navrhování a realizaci zateplených šikmých střech a Šikmá střecha – způsoby zateplení nad krokvemi. V těchto prospektech také naleznete konstrukční varianty vhodné pro nízkoenergetické a pasivní domy.

Výsledné vlastnosti

Orientační hodnoty součinitele prostupu tepla U v závislosti na skladbě, tloušťce a typu izolace. Pro výpočet byl uvažován typický řez skladby s krokvemi o šířce 100 mm s roztečí 900 mm. Na roštu pod krokvemi je umístěna vzduchotěsná vrstva (parozábrana nebo parobrzda) a opláštění sádrokartonovými deskami 12,5 mm.
Knauf, Dřevostavby, zateplení přírodními materiály, brožura
Mezi krokvemi Pod krokvemi Součinitel prostupu
tepla U (W/m2K)
Požární odolnost konstrukce REI [min]
Tloušťka [mm] Typ izolace Tloušťka [mm] Typ izolace
160 Naturoll 37 60 Naturoll 033 0,21 15 – opláštění deskou
Knauf White 12,5 mm
180 0,19*
200 0,18*
160 Naturoll 035 0,20*
180 0,19*
200 0,18* 30 – opláštění deskou
Knauf RED 15 mm
160 Naturoll 033 0,20*
180 0,18*
200 0,17

Knauf, Dřevostavby, zateplení přírodními materiály, brožura
Mezi krokvemi Pod krokvemi Součinitel prostupu
tepla U (W/m2K)
Požární odolnost konstrukce REI [min]
Tloušťka [mm] Typ izolace Tloušťka [mm] Typ izolace
160 Naturoll 37 120 Naturoll 033 0,16* 15 – opláštění deskou
Knauf White 12,5 mm
180 0,15*
200 0,14*
160 Naturoll 035 0,16*
180 0,15*
200 0,14* 30 – opláštění deskou
Knauf RED 15 mm
160 Naturoll 033 0,15*
180 0,14*
200 0,13

Na pomocném roštu pod krokvemi (rozteč 800 mm) zavěšeném na krokvových závěsech je umístěna parozábrana, pod parozábranou nosný rošt podhledu zavěšený na přímých závěsech s roztečí 500 mm a opláštění sádrokartonovými deskami 12,5 mm.

Knauf, Dřevostavby, zateplení přírodními materiály, brožura
Mezi krokvemi Pod krokvemi Pod parozábranou Součinitel prostupu
tepla U (W/m2K)
Požární odolnost konstrukce REI [min]
Tloušťka [mm] Typ izolace Tloušťka [mm] Typ izolace Tloušťka [mm] Typ izolace
160 Naturoll 37 120 Naturoll 033 60 Naturoll 033 0,14 15 – opláštění deskou
Knauf White 12,5 mm
180 0,13*
200 0,12*
160 Naturoll 035 0,13*
180 0,13*
200 0,12* 30 – opláštění deskou
Knauf RED 15 mm
160 Naturoll 033 0,13*
180 0,12*
200 0,11

*) shodné výsledky, které jsou uvedené pro různé tloušťky nebo kvalitu izolace, jsou výsledkem zaokrouhlení. Ve skutečnosti může být mezi těmito konstrukcemi rozdíl až 0,009 W/m2K.Zdroj: Knauf Insulation, Dřevostavby - Konstrukce s přírodními izolacemi řady Knauf Naturdom

Štítky: Dřevěné konstrukce, Izolace střechy, Zateplení podkroví, Izolace podkroví, Teplo podkroví
Rubriky článků