Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Fotomontáž střech

Krovy a dřevěné konstrukce

Druhy řeziva

12. 6. 2017

Podle normy ČSN EN 844-3 je řezivo definováno jako produkt vyráběný z kulatiny nebo výřezů podélným dělením a je eventuálně zkrácen alnebo opracován a dosahuje určité rozměrové přesnosti. Řezivo je obecně materiál vzniklý rozřezáním jehličnatých nebo listnatých výřezů.Řezivo lze dělit podle dřeviny, podle tvaru a rozměrů průřezu a podle způsobu opra­cování. Podle způsobu opracování se řezivo dělí na neomítané a omítané. Pojmem neo­mítané se rozumí řezivo s rovnoběžnými plochami a jedním nebo dvěma neopracovanými boky. Omítané řezivo se vyrábí rovnoběžným obráběním neomítaného řeziva a je definováno jako řezivo s pravoúhlým příčným průřezem s dovolenými oblinami, které nepřekročí pevně stanovený obsah.

Řezivo podle způsobu opracování

 • omítané (boky s plochou svírají úhel 90°)
 • neomítané
Podle tvaru a rozměrů příčného průřezu se řezivo dělí na deskové, hraněné a polohraně­né. Deskové řezivo zahrnuje neomítané i omítané řezivo o tloušťce do 100 mm, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky. Dělí se na prkna (s tloušťkou menší než 40 mm), fošny (s tloušťkou 40 až 100 mm) a krajiny (vnější část výřezu, která má na jedné straně řeznou plochu a na druhé oblý povrch kmene).

Deskové - platí, že šířka je minimálně dvojnásobek tloušťky:

 • prkna (tloušťka maximálně 40mm)
 • fošny (tloušťka minimálně 40mm)
 • krajinová prkna (mají tloušťku maximálně 25mm a musejí mít po celé délce levou plochu alespoň dotčenou pilou)
 • krajiny (mají tloušťku maximálně 25mm)

Hraněné - v příčném průřezu má většinou pravý úhel a platí, že šířka je menší než dvojnásobek tloušťky:

 • hranoly (mají příčný průřez větší než 100cm2)
 • hranolky (mají příčný průřez 25 - 100cm2)
 • latě (mají příčný průřez 10 - 25cm2)
 • lišty (mají příčný průřez menší než 10cm2)

Polohraněné - má dvě plochy rovnoběžné a boky oblé

 • trámy (mají tloušťku větší než 100mm)
 • polštáře (mají tloušťku maximálně 100mm)

Obr.: Různé typy řeziva

Hraněné řezivo je řezivo pravoúhlého příčného průřezu, jehož šířka je menší než dvojnásobek tloušťky. Podle plochy příčného průřezu se dělí na hranoly (s tloušťkou větší než 100 mm nebo s plochou příčného průřezu větší než 100 cm2), hranolky (s tloušťkou nejvýše 100 mm a plo­chou příčného průřezu 25 až 100 cm2), latě (s plochou příčného průřezu 10-25 cm2) a lišty (s plochou příčného průřezu menší než 10 cm2).

Polohraněné řezivo je dvoustranně řezané řezivo o šířce menší než dvojnásobek tloušťky, s oblými boky po výřezu, z něhož bylo vyrobeno. Podle tloušťky se dělí na polštáře (s tloušťkou nejvýše 100 mm) a trámy (řezivo o tloušťce větší než 100 mm, jehož nejmenší šířka odpovídá 2/3 tloušťky). Z historického hlediska se dříve masivní dřevěné prvky používaly na tzv. povalo­vé stropy. Kulány se zpravidla otesávaly jen ze dvou stran pro lepší těsnost. Výhodou těchto stropů byla jejich vysoká požární odolnost. K dalším pilařským výrobkům patří pražce, vlysy, dlažební kostky, parkety apod.Čerpáno z publikace: Stavební materiály pro SPŠ Stavební (Moderní i tradiční materiály, zkoušení stavebních hmot, praktická cvičení), vydavatelství Grada
Autoř: Karel Kolář a Pavel Reiterman

Rubriky článků