Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Doplňkové konstrukce ve střeše, ostatní informace

Solární panely střešní - Seriál Moderní střecha

30. 6. 2010

Využití solární energie se v dnešní době stává téměř fenoménem. Kromě ekologického povědomí vyvolal vlnu zájmu o solární střešní panely program ministerstva životního prostředí Zelená úsporám. Tím byla snížena finanční zátěž na vybudování tohoto čistého zdroje energie a mnoha investorům se tak stal dostupným.

ilustrační foto

 

Rozdělení solárních panelů

Z pohledu funkce můžeme solární panely (rozumějme tímto pojmem panely pro využití sluneční energie) rozdělit do dvou skupin:

1) Ze sluneční energie je vyráběna elektrická energie - fotovoltaické články

Solární panel Kyocera - ilustrační foto
                Solární panel Kyocera

2) Sluncem ohříváme vodu pro přípravu TUV(teplé užitkové vody) nebo pro potřeby přitápění (či kombinace těchto funkcí)


Kolektor vakuový na ohřev TUV - ilustrační foto
                Vakuový kolektor na ohřev TUV

Panely pro ohřev TUV je samozřejmě nutné napojit na zásobník TUV, to znamená že kromě montáže na střechu musíte rovněž řešit i práce instalatérské a topenářské.
U montáže fotovoltaických článků, tzn. článků pro výrobu elektrické energie je zase nutné řešit napojení do rozvodné sítě. Je totiž vhodnější elektrickou energii prodat za státem dotovanou cenu, než ji jímat do baterií a využívat pro vlastní potřebu. Využití pro vlastní potřebu se vyplatí jen na odlehlých místech, kde není možné (nebo je to příliš nákladné) přivést elektrickou energii z běžné distribuční sítě. Už jen pořízení baterií, které jsou schopny kapacitně uspokojit nároky varné konvice, bude nemalou investicí. Zároveň musíte pamatovat na to, že elektřina vyrobená ve fotovoltaických panelech vychází ve formě stejnosměrného proudu. Proto je nutné pořízení měniče stejnosměrného proudu na střídavý.

Využití těchto panelů není z ekonomického hlediska vhodné pro každý objekt. Nejvyšší účinnost mají panely, pokud jsou orientovány na jih, jihovýchod nebo jihozápad. Rovněž úhel, pod kterým světlo dopadá na fotovoltaické panely je velmi důležitý. Za vhodný je považován sklon mezi 35-45°. (Zde mají výhodu ploché střechy, kde si natočíte nosnou konstrukci pro panely tak, aby odpovídaly ideálním požadavkům).

 

Jaké jsou na trhu střešní panely využívající solární energii?

Panely pro ohřev vody: Zde je většina systémů koncipována tak, že solárním panelem proudí nemrznoucí kapalina pro solární kolektory sloužící jako médium pro přenos tepla do výměníku (ohřívače) TUV. Proto jsou v panelech instalovány většinou trubice (hadice) nebo duté pásy. Médium je v systému poháněno čerpadlem. Panely se liší rozměrem či tvarem, některé panely se dají propojovat mezi sebou stavebnicově.


U fotovoltaických panelů se nám nabízí obrovská škála možných tvarů, typů či způsobů montáže těchto panelů.
Standardní obdélníkové panely, jsou vyráběny většinou bez ohledu na to, zda budou osazeny na ploché či šikmé střeše, osazují se na speciální rámy nebo na jednotlivé nosné prvky. U plochých střech jsou to jakési rámové konstrukce, které se umisťují přímo na střešní plášť nebo jsou již při realizaci střechy provedeny tvarovky prostupující celou skladbou. Na šikmé střechy se umisťují na speciální nosné (plechové) tašky nebo jen na držáky osazené na krytinu (zde záleží jak na typu krytiny, tak na typu solárního panelu).
Dalším systémem pro šikmé střechy jsou solární články uzpůsobené tvarem tak, aby se daly osadit přímo do krytiny a navazují na ni. Pod panelem tedy není krytina, ale panel sám je i krytinou. Panely mohou být jak velkoformátové (panely o ploše několika metrů čtverečních), tak články o velikosti 3-5 střešních tašek, které se mezi sebou propojují.


Co se výrobků pro ploché střechy týče, je i zde několik možností. V České republice se těmto systémům věnuje například společnost FDT, která dodává jak hydroizolační fólii, která má přímo do povrchu zakomponován solární článek (systém Evalon Solar). Druhým systémem je produkt Solyndra, který je velmi vyspělý v tom, že používá fotovoltaických trubic (takže eliminuje nevýhodu malého sklonu střechy) a zároveň trubice ze spodní strany absorbují i odražené sluneční záření od povrchu hydroizolační fólie, takže se zvyšuje efektivita využití slunečního svitu. U systému evalon solar je nutné dbát na to, aby sklon střechy byl minimálně 3°(to je nutné pro zachování samočisticí schopnosti fólie a tím i odrazivosti).

Evalon Solar
                firma FDT - Evalon Solar, fotovoltaický systém pro ploché střechy

 

Ať už se rozhodnete pro fotovoltaický systém nebo systém ohřevu TUV, ukazatelem výhodnosti by měl být sofistikovaný odhad návratnosti investice. Jde o to nevrhnout se do realizace bezhlavě, je   smutné zjistit, že návratnost je mnohem delší, než garantovaná životnost systému.

 

Další články z kategorie: Doplňkové konstrukce ve střeše, ostatní informace ZDE

autor: Krytiny-Strechy, JNŠtítky: Solární panely
Rubriky článků