Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Fotomontáž střech

Izolace střechy

Zateplení střechy zvenku - postup

3. 7. 2015

Pracovní postup

Popsaný postup je možné použít vždy, pokud investor z nějakého důvodu nemůže nebo nechce přistoupit k demontáži původního podhledu. Náklady na vyklizení místností, zajištění náhradního bytu, nebezpečí poškození podlah a zařízení bytu jsou tak ušetřeny nebo významně sníženy. Cílem rekonstrukce je: zajištění vzduchotěsnosti na vnitřní straně konstrukce, snížení ztráty tepla (použitím větší tloušťky tepelné izolace), zvýšení tepelné pohody v místnostech. Z vnější strany je zároveň vytvořena bezpečná pojistně hydroizolační vrstva schopná odvádět vlhkost z konstrukce a nová střešní krytina.

Původní střešní plášť

Na obrázku 1 je znázorněno schéma původního střešního pláště s původním podhledem. Předpokladem k tomu, aby se mohlo přistoupit k úspěšné rekonstrukci, je zjištění skutečného stavu všech funkčních vrstev: nosné konstrukce, parozábrany, tepelné izolace atd. V případě zjištění nějaké závady je třeba učinit vhodná opatření; například sanace nebo výměna částí krovu. Prvním krokem při rekonstrukci shora bude demontáž původní krytiny a střešních latí.

Montáž parobrzdy

Vzduchotěsná vrstva, která zabrání prostupu vodních par z interiéru, se vytvoří pomocí parobrzdy s proměnlivým difúzním odporem, například: DELTA® - NOVA FLEX (s Dod 5m v suchém stavu do 0,2m ve vlhkém stavu)*, případně DELTA®-Sd-FLEXX. Použitelná je také běžná parobrzda se stabilní hodnotou sD= 2m. Pokud konstrukcí podhledu procházejí hroty hřebíků či šroubů, položí se shora na podhled tenká tepelně izolační deska na jejich překrytí. Jinak se fólie pokládá přímo na vnitřní obklad: rovnoběžně s okapovou hranou se rozroluje apoloží přes krokve. V krokevních polích by nemělo docházet k namáhání fólie tahem. K boku krokve je nutné fólii dotěsnit, například pomocí tmelu DELTA®-THAN, použít lze také těsnící pásku a fixační lať. Na obrázku 2 je znázorněn průběh parobrzdy v řezu konstrukce, červeně je označeno místo dotěsnění fólie na krokev. Vzájemný přesah pásů je 10cm. Přesahy se slepují vhodnou páskou (například DELTA-MULTI-BAND). Napojení na přiléhající stavební prvky (štítové a lícové zdi, komínová tělesa a podobně) se těsní tmelem DELTA-THAN.

Montáž krokvových námětků

Na obrázku 3 je znázorněno položení krokvových námětků na krokev. Námětky slouží ke zvýšení prostoru pro vložení tepelné izolace. Skládají se z přítlačné latě (dřevěný hranol o šířce min. 100mm a výšce min. 60mm) a hranolu z extrudovaného polystyrénu URSA XPS (typ URSA XPS N-III, případně N-V nebo N-VII). URSA XPS je tepelná izolace s vysokou odolností v tlaku (viz tabulka technických údajů). Hranol z extrudovaného polystyrénu URSA XPS minimalizuje vliv celého prvku jako tepelného mostu. Před montáží námětku je možné mezi krokve položit jako ochranu parobrzdy první vrstvu minerální tepelné izolace URSA GLASSWOOL (například URSA SF/DF) nebo PureOne by URSA (například PURE 39 RN SILVER)

Postup při montáži

1. Připraví se přítlačné latě o délce větší než délka jednotlivých krokví. (hranol z měkkého dřeva min. 100mm x 60mm)

2. Z desek materiálu URSA XPS N-III (případně N-V nebo N-VII) se pomocí běžného tesařského nářadí nařežou hranoly o šířce min. 100mm, výška hranolu odpovídá zvolené tloušťce desky.

3. Na rovné ploše se na hranoly z XPS položí a zarovná přítlačná lať. Jejich vzájemná poloha se zafixuje pomocí částečně zašroubovaných vrutů například typ FCS-ST nebo FCS-WT (Fischer). Schéma kotvení námětku a typ použitých vrutů se stanoví výpočtem v souladu s ČSN EN 1991-1-3 (použít lze například program C-FIX SCREW). Při montáži vycházejte z podkladů výrobce vrutů (doporučená kotevní hloubka je min. 80 mm). Každý jednotlivý případ konzultujte se statikem.

4. Zkompletovaný prvek se položí shora na krokev a od úrovně okapové hrany se došroubují jednotlivé vruty (schéma na obrázku 4).

*sD je označení tzv. hodnoty ekvivalentního difúzního odporu, číslo udává tloušťku v metrech vzduchové vrstvy, která by vykazovala stejný odpor proti difundující vodní páře jako příslušná fólie.

Zdroj a autor textu: Ursa CZ s.r.o.Štítky: Izolace střechy, Zateplení podkroví
Rubriky článků