Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Fotomontáž střech

Vláknocementová krytina

Vláknocementová vlnitá krytina

25. 7. 2014

Proč právě vlnitá střešní krytina? Jde o lehkou a pevnou vláknocementovou střešní krytinu s jednoduchou montáží, bez nároků na údržbu. Stabilizuje vnitřní vlhkost a teplotu. Odolává   povětrnostním podmínkám. Vyniká příznivým poměrem mezi cenou a užitnou hodnotou.


Cembrit a.s., vláknocementová vlnitá střešní krytinaObr.: Vláknocementová vlnitá střešní krytina, zdroj Cembrit a.s.

Vláknocementová vlnitá střešní krytina je výrobek na bázi cementu a křemičitých přísad armovaný organickými vlákny. Používá se pro zastřešení zemědělských, obytných a průmyslových objektů a na obklady fasád a štítů. Vlnitá střešní krytina se vyrábí v přírodní šedé barvě nebo je opatřena barevnou akrylátovou barvou, která se aplikuje na barvící lince za řízených technologických podmínek. Po zahřátí na technologickou teplotu barvení se provádí nástřik rubové a lícní strany desky, pak následuje fi nální polev lícní strany desky a chladící proces.

Vlnitá střešní krytina je nejvhodnější pro velké střešní plochy. Je vyráběna ve velkých plošných rozměrech, které ji ve spojení s nízkou hmotností činí optimální pro snadnou a rychlou montáž. Krytina zaručuje střechám staveb dlouhou životnost. Musí mít min. sklon 10° doporučený výrobcem a normou _SN 73 19 01. Krytina A6 a B7 za_íná na sklonu 14°. Vlnitá střešní krytina se pokládá na dřevěné latě, na které se upevňuje ocelovými vruty. Rozměry dřevěných latí jsou 50×80 mm nebo podle statického výpočtu. Pro B7 se připouští latě 50×50 mm, 40×60 mm. Pro bezchybnou montáž je nutno dodržet základní pravidla. Protilehlé rohy krytiny se upravují ve tvaru trojúhelníku na velikost podélného a příčného přesahu s dilatační mezerou 5 -10 mm. Průměr otvorů v krytině se vrtá o 4 mm větší než průměr dříku upevňovacího vrutu (průměr otvoru 10 mm). Otvory pro vruty se vrtají ve vrcholech vln v místě podélných přesahů. Typ A5   (A6,5) se upevňuje ve vrcholu druhé a páté vlny a typ B8 ve vrcholu druhé a šesté vlny vždy min. 75 mm od spodního okraje vlnité desky. Pro zajištění dlouhodobé funkce střešního pláště je nutno prostor pod krytinou větrat.

Základní rozměry vlnitých desek:
Cembrit a.s., typy a rozměry vláknocementových šablon

Typ rozměr v mm hmotnost (kg) barva
A5 1250 x 918 13,95 šedá, cihlová, červená, hnědá, černá
2500 x 918 27,90
A 6,5 1250 x 1095 18,07 šedá
2500 x 1095 36,14
A6 CO-HO, A6 FS 1180 x 1025 16,01 šedá
B7 CO-HO, B7 FS 570 x 1100 8,41 cihlová, mokka, grafit, černá
B8 1250 x 1020 14,94 šedá, cihlová, červená, hnědá, černá
2500 x 1020 29,87

Upevnění vlnité střešní krytiny:

Spočívá v úpravě rohů vlnitých desek. Protilehlé rohy vlnité desky se seřezávají ve tvaru trojúhelníků na velikost podélného a příčného přesahu. Takto upravené rohy vlnité desky zabraňují vzniku tzv. uzlů, kdy vzájemné překlady vlnitých desek jsou tvořeny více než třemi vrstvami.

Cembrit a.s., vláknocementová vlnitá střešní krytinaCembrit a.s., vláknocementová vlnitá střešní krytinaCembrit a.s., vláknocementová vlnitá střešní krytina
Provádí se pomocí šroubů s těsnící podložkou. Pro vrtání otvorů se používá elektrická ruční vrtačka a vrták do oceli. Otvory pro šrouby se zásadně vrtají ve vrcholech vln, v místě podélných přesahů. Otvory pro vlnitou krytinu jsou vždy větší než dřík šroubu o 4 mm. Vlnitá krytina musí mít možnost dilatovat. Upevňovací šroub s podložkou se šroubuje kolmo do vyvrtaného otvoru. Šroub se utahuje ručně stranovým klíčem nebo nástrčným klíčem s kolovrátkem. Při montáži vlnité krytiny se průběžně kontroluje kolmost svislých řad k okapu střechy. Vlnitou střešní krytinu je nutno instalovat tak, aby každá jednotlivá vlnitá deska byla zajištěna způsobem, který zabrání její podélné deformaci (průhybu či vyboulení) od roviny proložené deskou o více než 5 mm.
Cembrit a.s., Vlnitá B7 CO-HOObr.: Vlnitá střešní krytina B7 CO-HO, zdroj Cembrit a.s.

Montáž vlnité střešní krytiny:

Podélné přesahy se řídí sklonem střešní konstrukce. Rozteč mezi latěmi je závislá na délce použité vlnité krytiny a na podélném přesahu. Rozteč podkladní konstrukce může být ovlivněna výpočtem v závislosti na klimatickém zatížení.

1. Upevnění okapových zábran

2. Položení vlnité desky č. 1

3. Vyvrtání otvorů

4. Šroubení připevňovacího materiálu

5. Položení vlnité desky č. 2

6. Vyvrtání otvorů desek č. 1, č. 2

Směr montáže je daná typem krytiny. Krytina Typ A5, A6,5 je připravená s naznačenými rohy pro krytí zprava. Krytina A6 CO-HO a B7 CO-HO je vyrobená s již useknutými rohy pro krytí zleva.  Krytina B8 se kryje oboustranně. S montáží vlnité střešní krytiny se začne u okapu střechy, kde připevníme první vlnitou desku celou. Na již připevněnou vlnitou desku se položí další v  délce podélných přesahů s upravenými rohy. Takto položené vlnité desky se provrtají a upevní šrouby. Poslední vlnitou desku pod hřebenem upravíme na potřebnou délku dle použitého typu hřebenového dílu.Zdroj: Cembrit a.s.
Cembrit a.s., logo

 

 Štítky: Střešní krytina, Střešní vlnovky, Vláknocementová krytina, Střešní šablony
Rubriky článků