Powered by Smartsupp
Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Vikýř

Vikýře a nadstřešní zdivo - seriál Péče o střechy historických budov

6. 12. 2014

1.

a) Nepřehlédnutelnou součástí střech historických budov jsou vikýře a nadstřešní zdivo. Je třeba zachovat jejich hodnotné části, tradiční řešení i provedení. Starší vikýře, komínové hlavy, zděné atiky apod., které se dodnes dochovaly ve své autentické podobě, jsou vzácnou výjimkou. Považujeme je za cennou památku a věnujeme velkou pozornost jejich zachování a citlivé opravě. Čela zděných vikýřů jsou téměř vždy vnímána jako součást fasády. K této skutečnosti je nutné přihlížet při řešení jejich opravy.

b) Při přípravě opravy nebo rekonstrukce střechy je nutné posoudit možnosti obnovy zjednodušených nebo odstraněných vikýřů, dále komínu a přestřešení jejich hlav i jiných zděných nadstřešních prvků (pokud ovšem podrobně známe jejich původní tvar) a možnost návratu k tradičnímu způsobu krytí nadstřešního zdiva bez použití plechu.

Další info a tipy k tomuto tématu naleznete zde

Střešní okna z Katalogu střešních prvků

Střešní výlezy z katalogu střešních prvků

Světlovody, vikýře

c) V rámci opravy střechy bývá často opraven i povrch přilehlých stěn (štítu apod.) sousedních vyšších budov. Autentická povrchová úprava těchto nadstřešních stěn někdy odpovídá řešení fasády příslušné budovy, jinde jsou stěny opatřeny pouze nenatřenou omítkou s hrubším povrchem v přírodním okrovém odstínu. Toto řešení je třeba zachovat. Dosti často jsou uvedené tradiční úpravy nahrazeny omítkou s hladkým povrchem a bílým, nebo jiným světlým nátěrem. Taková změna podstatně naruší výraz střešní krajiny a je zcela nevhodná.


2.

Je nutné výslovně odmítnout zejména tyto zásahy:

a) Odstraňování historických komínů, které jsou charakteristickou součástí střech starších budov. Komíny, které již neslouží k odvodu spalin, mají značný význam pro odvětrání stavby. (Odstranění novějších dodatečných komínů, které např. svou polohou poblíž okapu narušují pohled na střechu, může být naopak vhodné).

b) Nahrazování omítaného zdiva komínových těles režným zdivem, zdivem oplechovaným, prefabrikáty apod. Nátěry komínů a dalšího nadstřešního zdiva musí být součástí celkového řešení stavby. V městském prostředí je vhodné zachovat stávající komínové lávky a obnovit je v tradičním provedení.

c) Změny tvaru a autentických úprav komínových hlav (okosení, profilované hlavice apod.) i dalších zděných nebo kamenných nadstřešních prvků.

d) Prodlužování komínových průduchů troubami a komínovými vložkami, vysunutými více než 1 cm nad vrchní plochu komínové hlavy. Používání plechových a jiných pohledově se uplatňujících netradičních krytů osazených nad komínovými hlavami.

e) Oplechování nadstřešního zdiva (atik, štítu, požárních zdí apod.) dosud krytých cihlami, pálenou krytinou, kamenem nebo omítkou (k ochraně materiálu lze případně použít prodyšný hydrofobní prostředek – tzv. neviditelné oplechování).

f) Změny velikosti, vzhledu a způsobu provedení vikýřů. Zvětšení rozsahu jejich oplechování, nahrazení klempířských prvků z pozinkovaného nebo zinkového plechu měděným plechem. (Poškození částí vikýřů je třeba citlivě opravit, zničené části nahradit obdobným materiálem).

g) Nevhodné úpravy přilehlých stěn sousedních vyšších budov.Logo Národního památkového ústavuZdroj: Publikace Péče o střechy historických budov, opis - referát metodik NPÚ ÚP 2009/2010, NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ústřední pracoviště, Odborné a metodické publikace, svazek 26

Autoři: Vojtech LÁSKA, Alfréd SCHUBERT. Miloš SOLAR, Josef ŠTULC

Pro Národní památkový ústav lektoroval: Prof. ing. arch. Karel Kibic, DrSc., Národní památkový ústav, územní odborná pracoviště
Štítky: Rekonstrukce střechy, Vikýř
Rubriky článků