Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Fotomontáž střech

Teplo podkroví

Pohltivost (sálavost) materiálů

6. 4. 2021

V tabulce níže najdete k vybraným stavebním materiálům orientační hodnoty pohltivosti slunečního záření stanovené dle normy ČSN 73 0542.

Tuto tabulku není možné brát jako závazný dokument sloužící pro stanovení vlastností konstrukcí staveb. Tabulka slouží pouze pro orientační vyhledání uvedených hodnot.

Aktuálně platný a rozšířený přehled tepelně technických vlastností dalších materiálů podle ČSN 73 0540, ČSN 73 0544 a ČSN 73 0549. Výpočet tepelných ztrát budov podle ČSN 06 0210. Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů podle ČSN 73 0548.

Hodnoty uvedené v tabulce jsou stanoveny jako součet průměrné hodnoty.

 

Rozdíl mezi pohltivostí a sálavostí materiálů?

Pohltivost - Popisuje jaké množství světla bylo pohlceno materiálem, vzhledem k množství které na materiál dopadlo – jiný název je absorbce záření, neboli absorptivita.

Sálání – je proces při kterém materiál vydává do prostoru energii ve formě záření. Ve stavebnictví se uvažujeme o tzv. fázovém posunu, kde teplená energie prochází přes stavební konstrukci směrem exteriér -interiér nebo obráceně. Klasickým případem je přehřívání podkroví v létě, kdy jednotlivé materiály sálají (vyzařují) pohlcenou sluneční tepelnou energii směrem dovnitř do domu.

 

Sálání materiálů je ovlivňováno několika faktory:

  • teplota tělesa – čím vyšší teplota tím vyšší sálání tepla
  • barva povrchu – největší nejmenší množství tepla je vyzařováno tmavými – černými povrchy a nejmenší stříbřitě lesklými povrchy které mají nejvyšší odrazivost
  • Pozn.: Při vysokých teplotách je rozdíl barvy povrchu poměrně malý – (při teplotách nad 1000°C)
  • obsah plochy – čím větší plocha, tím větší celkové sálání materiálu
 

Pohltivost je možné vypočítat podle Kirchhoffova zákona tepelného vyzařování:

A = 1 - R - T, kde R je odrazivost, T je propustnost.

 

 

Tabulka pohltivosti

Materiál Stav povrchu Pohltivost slunečního záření A
Nátěry bílý 0,50
světlý 0,60
šedý 0,70
tmavý 0,90
hliníková barva 0,60
laky a emaily olejové 0,94
laky syntetické 0,88
Kovový povrch ocel oxidovaná 0,80
ocel zrezivělá 0,85
plech pozinkovaný 0,70
plech oxidovaný 0,82
lesklý (hliník, ocel) 0,20
hliník oxidovaný 0,45
Stavební a izolační materiály azbestocementové desky 0,96
beton 0,89
břidlice 0,66
cihly pálené 0,93
čedič 0,68
dřevo 0,90
lepenka střešní 0,93
mramor 0,93
mramor leštěný 0,60
žula leštěná 0,50
omítka vápenná 0,93
pískovec 0,58
vápenec 0,58
sklo 0,96
asfalt 0,90
písek 0,70
Různé voda, led 0,92
tkaniny 0,85


Štítky: Ochranný nátěr, Teplo podkroví, Povrchová úprava
Rubriky článků