Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Reflexe parozábrana

Reflexní funkce difúzních folií

23. 8. 2015

Spojování podstřešních materiálů


Slepování přesahů

Ilustrační foto, montáž difuzní fólie na střechu, zdroj: Krytiny-strechy.czZ hlediska běžné aplikace a zajištěni správné vodotěsnosti všech typů kontaktních podstřešnich difúznich fólií, doporučujeme jejich spojování páskami nebo použít verzi fólie s integrovanými lepícími páskami na fólii, a to v těchto případech:

  • pokud je sklon střechy menší než 22° nebo pokud sklon střechy je menší než bezpečný sklon krytiny
  • pokud doplňková hydroizolační fólie má splňovat i funkci větrozábrany
  • pokud doplňková hydroizolační fólie má splňovat funkci dočasného zakrytí stavby (DHV 3)
  • pokud z hlediska podmínek střechy vzniká požadavek třídy těsnosti DHV 4, DHV 3, DHV 2

Těsnění kontralatí

Pro vytěsnění detailu mezi difuzní fólií a kontralatí doporučujeme použití pásky či samonapěňovací hmoty, a to v těchto případech:

  • pro sklon střechy menší než 22° nebo pokud sklon střechy je menší než bezpečný sklon krytiny
  • vždy u kontralatě v úžlabí (pokud DHV prochází pod úžlabní kontralatí)
  • v případech, kdy vlívem objemově nestálé tepelné izolace vniká riziko vydutí fólie směrem ke krytině
  • pokud doplňková hydroizolační fólie má splňovat funkci dočasného zakrytí stavby (u provedení v třídě těsností DHV 2 pouze pomocí pásky)
  • pokud Z hlediska podmínek střechy vzniká požadavek třídy těsnosti DHV 3, DHV 2
  • v případě tuhého podkladu pod fólií doporučujeme kontralatě podtěsnit vždy (tj. i u tříd těsnosti DHV 5 a DHV 4)

Pozn.: funkci dočasného zakrytí stavby lze provést pouze v případě použití třídy těsnosti DHV 3, DHV 2 nebo DHV 1.

Reflexní funkce fólie

Funkce membrány jako paropropustná doplňková hydroizolace k ochraně podstřešních konstrukcí, zdroj: JUTA a.s.Difúzní fólie slouží jako paropropustná doplňková hydroizolace k ochraně podstřešních konstrukcí, tepelných izolaci a podstřešních prostor před vlhkosti z deště a sněhu, před prachem a sazemi a před nepříznivými účinky větru. Vysoká paropropustnost umožňuje odvětrávání vodních par z vnitřního prostoru objektu.

Díky připojené reftexní vrstvě je difuzní fólie schopna zabezpečit buď zlepšení tepelné stability interiéru během období působení vysokých venkovních teplot = "snižuje přehřívání podkroví" (při instalaci reftexní vrstvy směrem k exteriéru, ke střešní krytině či fasádnímu obkladu).

Nebo je schopna zabezpečit snížení úniku tepla konstrukcí = "snižuje náklady na vytápění", při instalaci reftexní vrstvy směrem k interiéru a současného vytvoření 40 mm vzduchové mezery mezi difuzní fólií a tepelnou izolací).

PS : Tato skladba však tvoří třídu těsnosti pouze DHV 6

Pro zachování reflexní schopností je nutná u reftexní vrstvy sousedící vzduchová mezera o tloušťce 40 mm. Reftexní účinnost: Emisivita ε = 0,168

Tepelný odpor 40mm vzduchové mezery Rw v kombinaci s aplikací difuzní fólie:

a) při vodorovné aplikaci (strop) = 0,36 m2.K/W

b) při šikmé aplikaci (šikmina střechy) = 0,41 m2.K/W

c) při svislé aplikaci (stěna) = 0,48 m2.K/W

Autor článku: Jan Rypl a kolektiv - Aplikační manuál (ke stažení v Montážních návodech - kategorie: Difuzní fólie, parozábrany

Zdroj: JUTA a.s.

Logo JUTA a.s.

 Štítky: Parozábrana montáž, Reflexe parozábrana, Parozábrana, Difuzní fólie
Rubriky článků