Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Fotomontáž střech

Školení a odborné semináře

Legislativa v praxi investora, projektanta a stavební firmy

6. 11. 2013

česká stavební akademie logo
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství Vás zve na odborný stavební seminář s názvem Legislativa v praxi investora, projektanta a stavební firmy, který se koná 18. února 2014.

Zaměřeno na:
Cílem semináře je předat posluchačům základní znalosti a i podklady v právních předpisech potřebné pro plnění jim přidělených odpovědností a pravomocí ve stavební praxi.
V 1. části semináře jsou podány základní informace o právních požadavcích v průřezu všech fází přípravy a realizace staveb. Se zaměřením na aktuální stav 2013 je podán výklad stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů. Jsou zdůrazněny vazby stavebního zákona na další zákonné předpisy a uvedeny jejich konkrétní ustanovení ve vztahu ke stavebnictví. Dále jsou uvedeny i právní předpisy, které tvoří základ pro dozorovou činnost státních a správních orgánů prováděnou ve stavebnictví. 2. část semináře je ve vazbě na jeho 1. část zaměřena na konkrétní povinnosti základních účastníků výstavby – stavebníka, projektanta a zhotovitele při plnění právních požadavků a to konkrétně v části třetí stavebního zákona, to je ve stavebním řádu, v jeho prováděcích předpisech a v navazujících zákonech.
Odborný garant: Ing. Ludmila Zahradnická CSc.


Místo konání: Václavské nám. 31, Praha 1
Den: 18.2. 2014
Začátek: 09:00 hodin

Předpokládaný konec: 16:00 hodin
Vložné: 2800 Kč (cena včetně DPH)

Určeno pro:
Pracovníky všech oblastí investiční výstavby – stavebník/zadavatel (investor), projektant, zhotovitel i pracovníci stavebních úřadů a dotčených orgánů, jejichž činnost je dána nebo jinak souvisí s právními a dalšími obecně platnými předpisy. Stavební inženýři a technici, kteří mají zájem o získání autorizace k výkonu vybraných činností ve výstavbě ve smyslu § 158 stavebního zákona a zákona č. 360/92 Sb. Vložné zahrnuje i písemné studijní podklady.
Program je zařazen do programu celoživotního vzdělávání ČKAIT - 1bod, ČKA - 2 body.

Pozvánka na seminář s podrobným programem ZDE


ON-LINE PŘIHLÁŠKA

Rubriky článků