Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Fotomontáž střech

Školení a odborné semináře

Nízká energetická náročnost budov - požadavky při kontrolách a pro NZÚ

27. 9. 2013

česká stavební akademie logo
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství Vás zve na odborný stavební seminář s názvem Nízká energetická náročnost budov - průkaz a energetický posudek, požadavky při kontrolách a pro Novou zelenou úsporám 2013, který se koná 31.října 2013.

Zavádění novely směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2010/31/EU o energetické náročnosti budov v ČR. Předepsané změny, zejména v rozsahu povinného hodnocení, výše požadavků (nákladově optimální úroveň požadavků a nové budovy s téměř nulovou spotřebou energie), časový postup zavádění. Změny zákona č. 406/2000 Sb. a vyhlášky č. 148/2007 Sb.
Důsledky v navrhování a provádění budov s velmi nízkou energetickou náročností. Možnosti veřejné ekonomické podpory při snižování energetické náročnosti budov (ENB). Předpokládaný rozvoj iniciačních a motivačních dotačních programů typu OPŽP, ZÚ a Nový Panel s požadavky nad rámec předpisu.


Místo konání: Václavské nám. 31, Praha 1
Začátek: 9:30 hodin
Předpokládaný konec: 15:30 hodin
Vložné: 1900 Kč (cena včetně DPH)

Určeno pro:
stavební firmy, stavební inženýry a techniky, architekty, energetické auditory a experty, autorizované inspektory, znalce v oboru stavebnictví, poradce, školy stavebního zaměření a širokou odbornou veřejnost v oblasti tepelné ochrany a energetické náročnosti budov.
Seminář je hodnocen 1 bodem v rámci celoživotního vzdělávání ČKAIT a ČKA 2 body.

Doporučená literatura:
Směrnice o ENB – EPBD 2002/91/ES a EPBD II 2010/31/EU – web MPO, tzb.info. ČSN 73 0540-2, TNI CEN/TR 15615 a normy v ní citované Šála J., Keim L., Svoboda Z., Tywoniak J.: Tepelná ochrana budov. Komentář k ČSN 73 0540 Časopis Tepelná ochrana budov (CZB ČR a IC ČKAIT)

Pozvánka na seminář s podrobným programem ZDE

ON-LINE PŘIHLÁŠKA

Rubriky článků