Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Fotomontáž střech

Školení a odborné semináře

Nízká energetická náročnost budov podle nových předpisů a činnosti

27. 5. 2013

česká stavební akademie logo
Nadace pro rozvoj archite-ktury a stavitelství Vás zve na odborný seminář Nízká energetická náročnost budov podle nových předpisů a činnosti TDS při jejím zajištění.

Seminář se uskuteční:
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 31, Praha 1
18.06.2013 09:00 - 16:00 hodin

Zaměřeno na:
Seminář poskytuje aktuální informace o nových předpisech k energetické náročnosti budov (zákon č. 318/2012 Sb. a vyhláška č. 78/2013 Sb.) a jejich praktických důsledcích při přípravě a provádění staveb. Význam a činnosti TDS při zpracování projektové dokumentace pro zajištění požadavků na energetickou náročnost budov (ENB) a podkladů pro průkaz ENB v dokladové části dokumentace stavby. Základní technologie ke snižování ENB (ETICS, výplně otvorů …) a součinnost TDS při jejich kvalitní přípravě a provedení.

Určeno pro:
stavební firmy, stavební inženýry a techniky, architekty, energetické auditory a experty, poradce, školy stavebního zaměření, znalce v oboru stavebnictví a širokou odbornou veřejnost v oblasti tepelné ochrany budov

Vložné:
1487,60 Kč bez DPH, 1800,00 Kč s DPH

Přihlášky na seminář ZDERubriky článků