Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Fotomontáž střech

Školení a odborné semináře

Česká stavební akademie - Provádění dozorů a vedení záznamů při realizaci staveb

3. 4. 2015

česká stavební akademie logo
Nadace pro rozvoj architektury Vás zve na odborný stavební seminář s názvem Provádění dozorů a vedení záznamů při realizaci staveb, který se koná 16. června 2015.

Zaměřeno na:
Seminář je zaměřen na informovanost účastníků o správném výkladu pojmu „stavební dozor“, o příslušné legislativě, důvodech a smyslu prováděného dozoru. Jeho cílem je přispět k požadované znalosti o různých druzích prováděných dozorů se specifickým zaměřením na technický dozor stavebníka. Současně je zdůvodněna potřeba vedení požadovaných záznamů, se zdůrazněním významu, formy a způsobu vedení stavebního deníku.

Odborný garant: Ing. Ludmila Zahradnická CSc.

Program semináře:

  • specifika stavebnictví, zdůvodnění požadavků na provádění dozoru a vedení záznamů
  • účel a význam prováděných dozorů při realizaci staveb
  • účel a význam vedení stavebního deníku
  • forma a způsob vedení stavebního deníku
  • druhy dozorů, jejich charakteristika
  • technický dozor stavebníka a autorský dozor, zásady jejich činnosti a postavení vůči ostatním účastníkům výstavby
  • dozor prováděný stavebními úřady – předmět a postupy dozoru
  • úloha dotčených orgánů – charakteristika jednotlivých oblastí dotčených výstavbou, jejich legislativa a postupy při dozoru
  • specifika dozorové činnosti v dopravním stavitelství, předpisy resortu MD ČR
  • přehled a charakteristika dalších požadovaných záznamů a dokladů při realizaci staveb

 
Místo konání: ORE Institut, o.p.s.
Den: 16.6.2015
Začátek: 10:00 hodin
Předpokládaný konec: 15:30 hodin

Vložné: 1900,- Kč (s DPH)

Určeno pro:

Seminář je určen pro investorské, inženýrské, projektové a stavební organizace, zejména pro pozice technický dozor stavebníka, autorský dozor, stavbyvedoucí i koordinátor BOZP při práci na staveništi. Dále je seminář určen pro dozorové orgány, zejména pro pracovníky stavebních úřadů a dotčených orgánů.


ON-LINE přihláška na seminář ZDE

 Rubriky článků