Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Ploché střechy

Asfaltové pásy a jejich snášenlivost se stavebními hmotami

18. 1. 2016

Dlouhodobá chemická nesnášenlivost s vybranými stavebními hmotami

Asfaltové pásy jsou kromě dehtů obecně snášenlivé se všemi běžnými stavebními hmotami. Hydroizolační fólie z mPVC je však nutné chránit proti dehtům, tak asfaltům a výrobkům z nich oddělením například separační textilií. Také tepelná izolace z pěnového polystyrenu musí být od fólií z mPVC oddělena separační textilií. ostatní druhy hydroizolačních fólií jsou většinou kompatibilní se všemi běžnými stavebními hmotami. Obecně však jsou hydroizolační fólie chemicky odolnější než asfaltové pásy. Například některé fólie z polyizobutylenu (PIB) mají vysokou odolnost vůči kyselinám, takže se s výhodou používají v průmyslových oblastech se zvýšeným výskytem kyselých dešťů.

Odolnost proti účinkům ropných látek

Ilustrační foto, hydroizolační fólie Rhenofol, zdroj: fdtNa parkovištích a všude tam, kde je provizorní souvrství střešního pláště vystaveno účinkům ropných látek, je nutné zajistit vhodným návrhem celého provizorního souvrství i ochranu vlastní povlakové izolace. Jak asfaltové hydroizolační pásy, tak ani běžné hydroizolační fólie používané na vytvoření vodotěsné izolace střešních plášťů neodolávají úkapům benzínu, nafty a olejů. Ostatně i tepelné izolace z pěnového i extrudovaného polystyrenu jsou těmito ropnými látkami nezvratně poškozovány. V takovém případě může být řešením použití vhodných hydroizolačních fólií, které jsou odolné vůči ropným látkám.

Difúze vodní páry a rekonstrukce plochých střech

Hydroizolační fólie mají obecně malou tloušťku a malou hodnotu faktoru difuzního odporu μ (například fólie z mPVC mají zpravidla hodnotu μ menší než 18 000, existují však i fólie s faktorem difuzního odporu, jenž má hodnotu až 260 000). Ilustrační foto, hydroizolační fólie Rhenofol, zdroj: fdtEkvivalentní difuzní tloušťka Sd fólie z mPVC při její tloušťce 1,2mm dosahuje obvykle hodnoty jen 15 až 20m. Modifikované asfaltové pásy, jejichž faktor difuzního odporu má hodnotu μ větší než 30 000, však mají tloušťku hydroizolačního souvrství min. 7,2mm. Jejich ekvivalentní difuzní tloušťka Sd proto dosahuje hodnoty zpravidla větší než 216m, tedy hodnoty nejméně čtrnáctkrát větší než mají fólie z mPVC. Hydroizolační fólie jsou proto na rozdíl od asfaltových pásů obecně prostupnější pro vodní páru a umožňují tak snadnější vysychání zavlhlého souvrství stávajícího střešního pláště, zejména pokud se stávající vodotěsná izolace perforuje. Použití hydroizolačních fólií s nízkou hodnotou faktoru difuzního odporu μ je tedy u rekonstrukcí zavlhlých plochých střech výhodnější než používání asfaltových pásů.

Plošná hmotnost povlakových izolací u rekonstrukci střech

V souvislosti s rekonstrukcemi vodotěsných izolací stávajících plochýchc střech se u hydroizolačních fólií spolu s jejich difuzní prostupností velmi příznivě hodnotí také jejich velmi malá plošná hmotnost (max. 3kg/m2). Nová dvouvrstvá vodotěsná izolace z asfaltových pásů má totiž plošnou hmotnost až 12kg/m2.Autoři textu: Karel Chaloupka a Zbyněk Svoboda
Zdroj textu: Publikace Ploché střechy - praktická příručka, vydavatelství Grada
Obálka knihy Ploché střechy, vydavatelství Grada


Štítky: Plochá střecha
Rubriky článků