Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Fotomontáž střech

Zateplování střechy

Zateplení šikmé střechy zespodu bez původní difuzní folie

20. 7. 2015

Relativně často se při rekonstrukci rodinného domu řeší situace, kdy původní střecha neobsahuje pojistně hydroizolační vrstvu (PHI) a původní střešní krytina je v bezvadném stavu. Investor požaduje nainstalovat všechny vrstvy zateplení ze spodu a pojistně hydroizolační difúzně otevřenou fólii není možné položit běžným způsobem na krokve shora. Použitím níže popsaného postupu však nelze zajistit takovou míru funkční bezpečnosti střešního pláště jako při postupu běžném, kdy PHI tvoří jednolitou plochu. Z toho důvodu toto řešení chápejme jako řešení nouzové, které je rozumné použít pouze v případech, kdy je klasický postup vyloučen nebo je zateplení podkrovního prostoru uvažováno jako provizorní.

  • Původní střešní plášť

Na obrázku 1 je znázorněno schéma původního střešního pláště. Aby bylo možné přistoupit knásledujícímu kroku, je nutné mít původní střešní krytinu i nosnou konstrukci krovu v bezvadném stavu.

  • Montáž pojistné hydroizolace

Před montáží pojistné hydroizolace je nejprve nutné zajistit, aby fólie, která ji bude tvořit, mohla být dotažena až k úrovni okapové hranya mohla tak bezpečně odvádět vodu mimo obvodové zdivo. Je tedy potřeba odbourat přizdívky před nebo za pozednicí, které mohou průchodu této vrstvy zabraňovat.

Jako první krok je nutné namontovat v osách krokvových polí distanční prvek, který umožní propnutí fólie do spádu od krokví. Vhodné jsou profily z materiálů, které nepodléhají korozi (plasty, kovy) například ve tvaru písmene L. Podobně lze použít i střešní latě ošetřené prostředky pro chemickou ochranu dřeva. Udřevěných latí je nutné mít na paměti jejich nižší životnost. Umístění distančního prvku je na obrázku 2.

Následuje montáž pojistné hydroizolační fólie (například DELTA-MAXX PLUS). Fólie se připojí pomocí dřevěných nebo plastových lišt k bokům krokví tak, aby se po vypnutí fólie vytvořil spád do osy krokvového pole. Výškový rozdíl mezi fólií v místě distančního prvku a v místě napojení na krokev by měl být přibližně 10 až 20mm, viz obrázek 3. Fólie musí být na úrovni okapové hrany ukončena tak, aby umožnila odvedení vody mimo vnější líc obvodového zdiva.

  • Zateplení konstrukce a montáž podhledu

Po dokončení pojistně hydroizolační vrstvy následuje běžný postup při zateplování mezi a pod krokvemi. Namontují se krokvové závěsy a vloží se tepelná izolace mezi krokve. V této aplikaci se naplno využije mimořádné pružné deformovatelnosti izolační vlny URSA GLASSWOOL nebo PureOne by URSA. Vyplnění takovéto dutiny pomocí tužšího izolantu je prakticky nemožné.

Dále se namontuje pomocný rošt pro vložení vrstvy izolace pod krokvemi. Po aplikaci izolace pod krokve se namontuje parozábrana, rošt pro sádrokarton, vytvářející instalační mezeru, a sádrokartonové desky. Obrázek 4 znázorňuje řez zatepleným krokvovým polem.

Orientační tabulka hodnot výsledného součinitele prostupu tepla po zateplení střešního pláště pro krokve 160 x 100mm s roztečí 900mm. Pod krokvemi je standardní ocelový rošt pro montáž podhledu ze sádrokartonových desek.

Proč je výhodné zateplit podkroví?

Střecha chrání dům před povětrnostními vlivy. Její skladba má velký vliv na komfort interiéru vpodkroví. V současnosti je nejvíce rozšířená střecha dvouplášťová. Tento typ konstrukce obsahuje jednu větranou vzduchovou mezeru umístěnou obvykle mezi střešní krytinou a pojistnou hydroizolací. Důležitým prvkem souvrství je tepelná izolace.

  • V zimě drží teplo v interiéru. Kvalitním zaizolováním snížíme ztráty energie a zároveň šetříme životní prostředí. Výrazně se sníží náklady na vytápění a znatelně se zvýší komfort bydlení.
  • V létě brání nepříjemnému přehřívání. Z toho plyne, že optimální tepelná izolace vede kesnížení spotřeby energie na vytápění a chlazení, což se pozitivně projeví na celkovém zvýšení hodnoty nemovitosti.
  • Zlepšuje akustické chování konstrukce.
  • Zvyšuje požární odolnost. Materiál má třídu reakce na oheň A1 = nehořlavý.
  • Umožňuje střeše dýchat.

 

 

Zdroj a autor textu: Ursa CZ s.r.o.

 

 

 

 

Zdroj textu: DuPont TyvekŠtítky: Izolace střechy, Zateplení podkroví
Rubriky článků