Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Fotomontáž střech

Zateplování střechy

Zateplení šikmé střechy z exteriéru - provedení izolací

11. 8. 2015

Doplnění tepelné izolace

Mezi krokve a do prostoru vytvořeného pomocí námětků se vloží minerální tepelná izolace URSA GLASSWOOL typ URSA SF/DF nebo PureOne by URSA. Až do úplného zakrytí tepelné izolace pojistnou hydroizolací je třeba minerální vlnu chránit před deštěm.


  • Izolaci lze vložit v jedné nebo v několika vrstvách. Celková nominální tloušťka tepelné izolace musí přesně odpovídat výsledné výšce dutiny. V žádném případě nesmí být celková tloušťka izolace vyšší než je hloubka výsledné dutiny, to by mohlo vést kvyboulení následně pokládané pojistně hydroizolační fólie, která by tak nemohla zcela plnit svou funkci.
  • Jednotlivé díly izolace se odřezávají z role kolmo k ose návinu a to tak, aby byly vždy o cca 20mm širší než světlá šířka dutiny. To pomůže zajistit, aby vysoce pružná minerální vlna URSA bezchybně přilnula ke konstrukci a vyplnila tak bezvadně celou dutinu.
  • Pokud se tepelná izolace skládá z několika vrstev, je vhodné jednotlivé díly izolace na sebe pokládat s přesahem (tzv. na vazbu).
  • Pokud jsou pro dosažení požadované tloušťky tepelné izolace používány různé typy materiálů, je vhodné v první vrstvě položit materiál s nižší hodnotou lD (hustší) a materiál s vyšší hodnotou lD ve vrstvě, nebo vrstvách, dalších; například URSA SF 35 ve vrstvě prvé a materiál URSA DF 39 ve vrstvách další.

Dokončení střešního pláště

  • Bezprostředně po vložení tepelné izolace je nutné provést montáž difúzně otevřené podstřešní pojistně hydroizolační fólie. Vhodný typ je například DELTA-MAXX PLUS s integrovanými samolepícími páskami, které umožňují vytvořit z pojistné hydroizolace účinnou vnější větrotěsnou zábranu. Následuje montáž kontralatí, latí (v souladu s požadavky výrobce střešní krytiny), klempířských prvků a nakonec pokládka střešní krytiny. Výsledkem je střešní plášť, který splňuje nejpřísnější požadavky na tepelnou i akustickou ochranu. Oproti původnímu stavu je také významně prodloužena jeho životnost.

Výsledné vlastnosti střechy po rekonstrukci

Velké množství dříve zateplených šikmých střech neodpovídá současným požadavkům. Problém není často pouze v tloušťkách a kvalitě tepelných izolací, ale například i v kvalitě provedení  parozábran nebo pojistně hydroizolačních vrstev. Pokud je původní střešní plášť ve skladbě: krokve 160 x 100 (mm) s roztečí 900mm, mezi krokvemi tepelná izolace tloušťky 160mm, pak výsledná hodnota součinitele prostupu tepla je, pokud je použita běžná izolace, na úrovni U> 0,30 W/(m2·K).

Taková konstrukce tedy nevyhovuje ani tzv. hodnotě požadované (ČSN 730540-2) U= 0,24 W/(m2·K). Popsaný postup při rekonstrukci umožňuje dosáhnout parametrů, které odpovídají požadavkům pro domy nízkoenergetické nebo pasivní. Při výměně staré krytiny je s jeho použitím možné v několika krocích dosáhnout nesrovnatelně lepších vlastností střechy jak hydroizolačních, tak tepelně technických.

Orientační tabulka hodnot výsledného součinitele prostupu tepla po rekonstrukci výše popsaného střešního pláště pro různé výšky krokvového námětku a pro různou kvalitu použité tepelné izolace.

*celková výška krokvového námětku z XPS vč. přítlačného hranolu, pole mezi námětky vyplněno tepelnou izolací


Zdroj a autor textu: Ursa CZ s.r.o.Štítky: Izolace střechy, Zateplení podkroví
Rubriky článků