Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Zateplování střechy

Provádění zateplení střech zvenku - využití parobrzdy

15. 8. 2015

Při provádění opravy střechy se v mnoha případech investor rozhodne nejen vyměnit střešní krytinu a vrstvy s ní související, ale i dodatečně zateplit nebo vyměnit nefunkční tepelnou izolaci. Zároveň se stává, že má investor podmínku o zachování stávajícho podhledu v interiéru domu - palubky, sádrokarton, atd., protože prostě v podkroví bydlí. V těchto případech je nutné veškeré práce provést pouze z exteriéru a to velmi přesně, rychle a precizně. Není totiž nic horšího než obnažená střecha až na podhled a přívalový déšť na obzoru.

Po demontáži všech vrstev střešního pláště a po odhalení podhledu z exteriéru je nutné před položením tepelné izolace provést montáž ochranné folie. Ochranná folie se provádí i přes krokve, viz obrázek níže. Vzhledem k tomu, že klasické parozábrany se neosvědčili, protože krokve a podhled trpěli vlivem vlhkosti která nemohla postupovat dále do konstukce, vyvinuli výrobci ochranných folií tzv. PAROBRZDY.  Jedná se o folie, které mají oproti klasickým parozábranám sníženou tzv. Ekvivalentní difuzní tloušťku Sd až na 5m.

Tento parametr je hlavní ukazatel jak moc parozábrana brání průniku vlhkosti. Čím vyžší číslo, tím větší překážka. Klasické parozábrany mají Sd 100metrů a více. Přeloženo do řeči laika - Evivalentní tloušťka udává jaký odpor klade materiál vlhkosti aby jím mohla projít, neboli kolik metrů vzduchu by musela vlhkost obrazně překonat. Pokud totiž vlhkosti zamezíme, aby prošla přes parozábranu bude se logicky kumulovat pod ní což v případě provádění zateplení zvenku není žádoucí, protože parozábrana obepíná krokve.

Provedení parozábrany pouze mezi krokve, určitě nedoporučujeme - spoj mezi krokví a folii nekdy nebude po čase 100%, vlhkost si vždy cestu najde a z parozábrany se stane nefunkční vrstva.

V těchto případech je vhodné provést tedy konstukci střechy tzv. difuzně otevřenou, což znamená že každý materiál (bráno od interiéru) má nížší a nížší Sd. V tomto případě vlhkost může projít, až do odvětrávané mezery pod krytinou.

Výrobci šli ovšem ještě dále, protože vyvinuli tzv. chytré parobrzdy které reagují cíleně a mají proměnivou Sd.

Navíc je na trhu parozábran či parobrzd dnes možné nalézt celou škálu rozmanitých druhů a typů. Některé kromě vzduchotěsného materiálu mají v sobě i speciální bublinky, aby zároveň měly i tepelně-izolační vlastnosti, jiné mají navíc reflexní hliníkovou vrstvu, aby mohly odrážet teplo zpět do interiéru a jiné fungují jen jako vzduchotěsná vrstva a už nic víc, ale svoji funkci samozřejmě také splní. Všechny tyto uvedené nejsou vhodné pro náš případ, ale pro klacické zateplení z interiéru.

Právně provedená parobrzda při rekonstrukci z exteriéru ošetří vhodně krov, takže snižuje jeho opotřebení vlivem vlhkosti, ve výsledku snižuje spotřebu energie na vytápění.

 

Inovativní vzducho-a parotěsná zábrana pro sanaci všech typů střešních konstrukcí.

 

Obr.: Inovativní vzducho- a parotěsná zábrana Delta Novaflexx pro sanaci všech typů střešních konstrukcí, zdroj Dörken s.r.o.

■ ideální sanační parobrzda pro rekonstrukce přeložením střechy z vnější strany, reaguje na změny vzdušné vlhkosti
■ proměnná hodnota Sd od 5 m do 0,2 m
■ se zabudovaným vlhkostním senzorem
■ umožňuje prostup vodní páry na horní hraně krokví

Parobrzda se chová v zimním období jako každá jiná vzduchotěsná vrstva, ale v létě se její vlastnosti vlivem změn vlhkosti mění a ekvivalentní difúzní tloušťka Sd se snižuje z 5,0 až na 0,2 m. Díky této vlastnosti je tato parobrzda označována jako chytrá, jelikož v případě potřeby nám umožní aby stavba ,,dýchala,, i směrem do interiéru a zabránila tak nepříjemnému nárůstu vlhkosti v některých detailech a špatně větraných místech střechy. Výzkumu tohoto materiálu samozřejmě přecházely například speciální potravinové folie, u kterých byla tato potřeba také z důvodu zajištění vyšší trvanlivosti foliově balených potravin. Z toho výzkumu pak vznikly i folie do šikmých střech.

Rozdíly mezi foliemi

Největší rozdíl mezi membránami je tloušťka funkční vrstvy. Funkční vrstva těchto membrán je představována mikroporézní membránou o tloušťce přibližně 20-60 μm (lidský vlas má tloušťku 80 μm). Tyto membrány se skládají z funkční vrstvy, která umožňuje difúzi páry a chrání před povětrnostními podmínkami, a ze dvou vrstev netkané textilie, které chrání funkční vrstvu a zvyšuje její pevnost. Podle své aplikace se tyto membrány liší v množství použité výztuže. Membrány jsou klasifi kovány podle množství použité „výztuhy“ – netkané textilie, určující její pevnost (90 – 165 g/m²). Funkční vrstva je ve všech těchto typech podobná nebo stejná,záleží od výrobce. Membrána je stabilní v rozsahu teplot od -40 do +100 °C. I v podmínkách střední Evropy mohou být membrány například instalované ve střeše s nízkým sklonem, pod tmavou krytinou velkému teplotnímu namáhání. S membránami máte jistotu, že i v těchto podmínkách zůstanou plně funkční.

Praktické využití

Kde je tedy dobré parobrzdu použít? Je to vždy tam, kde chceme mít určitou jistotu, že v případě netěsností vlivem různých přelepení, napojení či prostupů parobrzdy či parozábrany nám konstrukce i v případě jejího provedení vyhoví. Parobrzda je jakási obdoba airbacku u aut. Obdobně jako o airbacku nevíte, dokud ho nepotřebujete a pak Vám může zachránit život je tomu i u této folie. Také v případě že konstrukce funguje správně o jejích výhodách ani nevíte, ale v případě možného nárůstu vlhkosti začne vykonávat svoji funkci a propouštět vlhkost i do interiéru kde se pak může odvětrat, čímž může zabránit hnilobě dřevěných částí konstrukce a tudíž ji chránit. Pokud chcete výrazně snížit riziko, které vždy na stavbách existuje,je parobrzda ideálním řešením.

Obr. 2 a 3: parobrzda DuPont Tyvek, zdroj DuPont Tyvek

Rychlá montáž

Role o vhodné velikosti mají nízkou hmotnost a snadno se s nimi manipuluje. Membrány se kolem konstrukčních prvků snadno ořezávají, upevňují a utvářejí. Lze je použít ve spojení s většinou stavebních materiálů.

 

Zdroje textu:

Isover - parobrzdy Vario

DuPont™Tyvek® - parobrzdy

Dörken - Delta Systém

 Štítky: Parozábrana, Difuzní fólie, Izolace střechy, Zateplení podkroví
Rubriky článků