Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Fotomontáž střech

Novinky, Krátké zprávy

Změny technických norem týkajících se požární odolnosti sendvičových panelů (stěnová aplikace)

14. 5. 2019

Revidovaná evropská norma EN 15254-5:2018 zpřísňuje požadavky na platnost výsledků zkoušek požární odolnosti pro různé délky rozpětí. Nové hodnoty délky rozpětí a EI klasifikace budou uplatněny ve všech zemích Evropské unie pro stavební povolení vydaná po 31.10.2018 a budou mít vliv na všechny výrobce sendvičových panelů. Tato norma také požaduje samostatné zkoušení vodorovně a svisle montovaných panelů.Změny technických norem týkajících se požární odolnosti sendvičových panelů

Obecně platí, že požární odolnost panelů se zkouší v laboratořích s omezenou velikostí „pece“, obvyklým rozměrem jsou 3 m. Pokyny týkající se interpretace výsledků a rozsahu platnosti v konečných aplikacích jsou uvedeny v normě EN 15254-5. Tato norma byla nyní pozměněna.

Při zkoušení panelů o délce 3 m mohou být jejich výsledky použity pro panely s délkou až 7,5 m, pokud jsou splněna určitá kritéria. Vlastnosti požární odolnosti panelů o délkách rozpětí větších než 7,5 m lze deklarovat pouze tehdy, pokud byly zkoušky provedeny v peci dimenzované na dané délky. V takovém případě mohou být výsledky rozšířeny pro panel delší o 2 metry než byl testován, při splnění určitých kritérií, maximální deklarovaná délka rozpětí je každopádně omezena na 10 m. Takové zkoušky dříve požadovány nebyly.

Byly zpřísněny také požadavky týkající se orientace panelu při montáži. Zkouška požární odolnosti platí pouze pro zkoušenou orientaci, tj. provádí-li se zkouška na vodorovně montovaném panelu, pro svisle orientovaný panel výsledek zkoušky neplatí.

Nová technická norma EN 15254-5:2018 platí pro všechny výrobce sendvičových panelů v zemích Evropské unie, kteří uvádějí, že vlastnosti panelů odpovídají harmonizované normě EN 14509: 2013. Kromě toho mohou být uplatněny vnitrostátní předpisy.Rubriky článků