Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Fotomontáž střech

Novinky, Krátké zprávy

Rheinzink - Soutěž pro nejlepší klempíře

3. 10. 2016

ART OF ZINC 2016

SOUTĚŽ PRO NEJLEPŠÍ KLEMPÍŘE

Logo soutěže Art of Zinc
Vážení realizátoři a klempíři!
Vyhlašujeme čtvrtý ročník soutěže ART OF ZINC pro zpracovatele titanzinku RHEINZINK. Chcete ukázat, co umíte? Přihlaste svůj objekt do soutěže pro nejlepší klempíře.

Přihlášku
do soutěže si vyžádejte
zde.
Podrobné informace o soutěži najdete zde.

KATEGORIE SOUTĚŽE

1. Střecha
2. Fasáda
3. Klempířský detail
4. Těžký kalibr

V kategoriích 1.,2.,3. se hodnotí:
- kvalita technického zpracování titanzinku
- estetická úroveň řešení
- architektonická úroveň objektu
Ve 4. kategorii vítězí objekt, na který bylo použito největší množství titanzinku RHEINZINK.
Art of Zinc, kategorie střecha, zdroj: RHEINZINKArt of Zinc, kategorie střecha, zdroj: RHEINZINKArt of Zinc, kategorie klempířský detail, zdroj: RHEINZINKArt of Zinc, kategorie těžký kalibr, zdroj: RHEINZINK
Obr.: Art of Zinc - kategorie střecha, fasáda, klempířský detail a kategorie Těžký kalibr, zdroj: RHEINZINK

CÍL SOUTĚŽE
Cílem soutěže je ocenit a podpořit kvalitní řemeslníky a klempíře, zpracovatele titanzinku. Stále připomínáme laické i odborné veřejnosti, že šetřit na kvalitě materiálu ani na kvalitě práce se nevyplatí. KVALITNÍ PROJEKT + KVALITNÍ MATERIÁL + KVALITNÍ ZPRACOVÁNÍ = SKUTEČNÁ ÚSPORA prostředků investora v dlouhodobém horizontu

INFORMACE O SOUTĚŽI
Soutěž je určena pro realizátory – klempířské firmy. Soutěž je vyhlášena jako veřejná. Je otevřená všem, přihlásit se může právnická i fyzická osoba. Nezávislým garantem soutěže je pan Ing.arch. Michal Hlaváček, Hlaváček - architekti, s.r.o.

PODMÍNKY PRO PŘIHLÁŠENÍ
Kategorie Střecha, Fasáda a Klempířský detail
Do těchto kategorií můžete přihlašovat objekty realizované v termínu 1.12.2015 až 30.11.2016. Přihlášený objekt (střecha, fasáda, detail) musí být z materiálu RHEINZINK. U objektu musejí být dodrženy základní zásady pro zpracování titanzinku. Přihlašovatel musí být realizátorem dané stavby. Počet přihlášených staveb není omezen. Přihlásit lze jakoukoliv střechu nebo fasádu bez omezení tvarů, techniky, typu materiálu, novostavbu i rekonstrukci. Do kategorie Detail lze přihlásit kvalitně zpracované řešení detailu střechy či fasády, zajímavý klempířský prvek, klempířsko-umělecký výrobek.

UZÁVĚRKA
Pro kategorie Střecha, Fasáda, Klempířský detail: 30. listopadu 2016
Pro kategorii Těžký kalibr: 3. ledna 2017

Produkty RHEINZINK z našeho Katalogu střešních krytin a prvků naleznete pod těmito odkazy:

Plechové falcované krytiny Rheinzink

Titanzinkové žlaby a svody RheinzinkRubriky článků