Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Fotomontáž střech

Novinky, Krátké zprávy

KVK Parabit - Střešní stavebnice Systém KVK PUZZLE, NOVINKA

23. 7. 2016

Systém KVK PUZZLE

STŘEŠNÍ STAVEBNICE


Střešní systém KVK PUZZLE

EPS a asfaltové pásy na jednom místě.

Rychlé a výhodné řešení.

Výhody KVK PUZZLE

  • Dodání objednaného materiálu do 5-ti pracovních dnů
  • Zpracování kladečského plánu pro pokládku spádových a rovných desek EPS do 2 pracovních dnů zdarma
  • Technické poradenství a odborný dohled výrobce při realizaci střechy
  • Doporučení vhodné skladby střechy s ohledem na tepelně izolační a hydroizolační funkčnost daného objektu
  • Dodání PU lepidla pro lepení EPS desek za zvýhodněných podmínek

Systém KVK PUZZLE

KVK PARABIT a.s., výrobce asfaltových hydroizolačních pásů ve spolupráci s KVK PENOPOL s.r.o., výrobcem tepelné izolace z pěnového polystyrenu EPS, nabízí Systém KVK PUZZLE určený pro novostavby nebo rekonstrukce plochých střech. Jedná se o systémové řešení skladby střešního pláště pro různé typy nosné konstrukce, podkladu, kde je spádování střechy řešeno pomocí vrstvy tepelné izolace z desek EPS se spádem 2%. Skladba střechy obsahuje parozábranu, dvě vrstvy EPS a vrchní dvouvrstvou hydroizolaci z SBS modifikovaných asfaltových pásů.
Systém KVK PUZZLE pro ploché střechy vám ušetří čas nejen se samotnou dodávkou potřebného materiálu, ale výrazně se vám zkrátí čas potřebný pro realizaci skladby ploché střechy a k plněné její funkce.
Střešní systém KVK PUZZLE
Jedná se o rychlé a jednoduché řešení, kde desky tepelné izolace z EPS jsou na podklad a mezi sebou lepeny PU lepidlem. Jako podkladní hydroizolační vrstva střechy je použit samolepicí asfaltový pás, který se aplikuje přímo na desky z EPS a zkrátí tím čas pro zajištění střechy proti případnému zatečení až o 50%. Žádnou vrstvu ve skladbě střechy není nutné stabilizovat pomocí mechanického kotvení do nosného podkladu (přes parozábranu) a výrazně se tím zvýší účinnost parozábrany, která není narušena.
Doporučené skladby jsou navrženy dle našich dlouholetých zkušeností s problematikou hydroizolace a tepelně technických požadavků staveb, takže jejich realizací předejdete případným problémům, které se u plochých střech mohou objevovat.

Skladby v systému KVK PUZZLE

Systém KVK PUZZLE


Více informací o produktu ZDE

Asfaltové pásy KVK PARABIT z našeho Katalogu střešních krytiny ZDE

Rubriky článků