Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Fotomontáž střech

Novinky, Krátké zprávy

Rheinzink - Art of Zinc, uzávěrka se blíží!

10. 11. 2015

ART OF ZINC - SOUTĚŽ PRO NEJLEPŠÍ KLEMPÍŘE


UZÁVĚRKA SE BLÍŽÍ!

Art of Zinc, soutěž pro klempíře Rheinzink
Máte kvalitní klempíře? Realizujete zajímavé objekty? Předveďte své kvality. Staňte se nositelem ocenění ART OF ZINC ZA ROK 2015. Přihlášku si vyžádejte zde

Nezapomeňte!

Již 30. listopadu 2015 je uzávěrka 3. ročníku soutěže pro kategorie Střecha, Fasáda a Klempířský detail.

Ve dvou prvních ročnících jsme ocenili mnoho mimořádných objektů. Vítězné objekty byly dále propagovány a mnohdy získaly i další ocenění. Jeden z vítězných objektů minulého ročníku našel své místo v objektovém kalendáři ARCHITECTURE WITH RHEINZINK 2016 mezi vybranými mimořádnými objekty z celého světa. Již brzy Vám jej v novém kalendáři předvedeme. Další oceněný objekt se objeví v publikaci Rheinzink Zincspiration. Objekty oceněné v soutěži tak vstupují nejen do povědomí veřejnosti, ale i do historie firmy RHEINZINK. Vítězné objekty z předchozích ročníků soutěže najdete v archívu RHEINZINK.

INFORMACE O SOUTĚŽI ART OF ZINC 2015

Soutěž je určena pro realizátory a klempířské firmy - zpracovatele titanzinku RHEINZINK. Je veřejná a otevřená všem, přihlásit se může právnická i fyzická osoba. Roli nezávislého garanta soutěže v letošním roce opět laskavě přijal Ing.arch. Michal Hlaváček, Hlaváček - architekti, s.r.o.
Vítězné objekty budou slavnostně vyhlášeny na začátku roku 2016. Stejně jako letos budou zveřejněny na našich webových stránkách, v newsletteru RHEINZINK NEWS, v odborných časopisech, na různých odborných portálech a v dalších odborných médiích.

CÍL SOUTĚŽE

Cílem soutěže je ocenit a podpořit kvalitní zpracovatele titanzinku. Stále připomínáme laické i odborné veřejnosti, že šetřit na kvalitě materiálu ani na jeho zpracovateli se nevyplatí.

KATEGORIE SOUTĚŽE

1. Střecha

2. Fasáda

3. Klempířský detail

V těchto kategoriích je hodnocena:

Kvalita technického zpracování titanzinku, které musí odpovídat daným normám. Estetická úroveň řešení. Architektonická úroveň objektu.

4. Těžký kalibr

V kategorii Těžký kalibr vítězí objekt, na který bylo použito největší množství titanzinku RHEINZINK.

UZÁVĚRKA

Pro kategorie Střecha, Fasáda, Klempířský detail: 30. listopadu 2015 Pro kategorii Těžký kalibr: 4. ledna 2016

VYHODNOCENÍ

V každé kategorii bude vyhlášeno 1., 2. a 3. místo. Vyhodnocení provede komise složená ze zástupců firmy RHEINZINK a jednoho nezávislého garanta soutěže. Firma RHEINZINK ČR s.r.o. si vyhrazuje právo na nevyhlášení 1., 2. nebo 3. místa v kterékoliv kategorii nebo na úplné zrušení soutěže.

VYHLÁŠENÍ A OCENĚNÍ VÍTĚZŮ

Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne na začátku roku 2016.

1. místo v každé kategorii získává voucher na zajímavý víkendový pobyt v rámci ČR pro 2 osoby, za 2. a 3. místo věnujeme bohatý dárkový koš.

Hlavním oceněním vítězů je následná propagace objektů. Vítězné objekty a jejich realizátoři jsou každoročně prezentováni na internetových stránkách společnosti RHEINZINK ČR, v newsletteru RHEINZINK NEWS, v tiskových zprávách a článcích v odborných stavebních médiích. Podrobné informace o soutěži a podmínky pro přihlášení najdete zde.


Produkty RHEINZINK z našeho Katalogu střešních krytin a prvků naleznete pod těmito odkazy:

Plechové falcované krytiny Rheinzink

Titanzinkové žlaby a svody Rheinzink

Rubriky článků