Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Fotomontáž střech

Novinky, Krátké zprávy

Rheinzink: Dobrým klempířem snadno a rychle

27. 10. 2015

JAK VYPADÁ ŠKOLENÍ KLEMPÍŘŮ RHEINZINK

Klempířství Rheinzink - logoZvažujete svoji účast na školení klempířů? Jak takové opravdové školení klempířů vypadá? Proč je poměrně nákladné a proč se nedá stihnout za jeden - dva dny? Navštivte s námi školení A den po dni, dozvíte se více:

Odbornost a zkušenosti

Školení klempířů pořádané společností RHEINZINK má své pevné místo v praktickém vzdělávání klempířů řadu let, v roce 2016 proběhne již 22. ročník. Vysoká kvalita školení je dána jak odbornou způsobilostí zkušených školitelů, tak možností důkladného praktického nácviku účastníků. Školení pozitivně hodnotí jeho absolventi i majitelé firem, kteří na školení vysílají své zaměstnance.
Školení klempířů Rheinzink, ilustrační foto, foto zdroj: RheinzinkŠkolení klempířů Rheinzink, ilustrační foto, foto zdroj: Rheinzink

Školení A - základní

Cílem základního školení A je vybavit klempíře základními teoretickými i praktickými znalostmi použití titanzinku RHEINZINK na střešní krytiny a oplechování. Těžištěm je praktický nácvik zpracování nejčastěji používaných detailů podle zásad správné klempířské praxe.
Školení klempířů Rheinzink, ilustrační foto, foto zdroj: Rheinzink

Organizace školení A

Školení A probíhá v časovém rozsahu pěti pracovních dnů, z čehož celé 4 dny jsou věnovány praxi. Každý den je efektivně využit. Školení vede technický poradce a školicí klempíř firmy RHEINZINK. Každý účastník školení má zapůjčené klempířské nářadí, vlastní pracovní stůl a všechny detaily provádí osobně po ukázce školicího klempíře. Absolventi školení získají Účastnický certifikát.

Program školení A den po dni

1. den – teoretická část. Probíraná témata:
- Co je titanzinkový materiál a materiál RHEINZINK
- Druhy povrchů a výrobní sortiment RZ
- Základy použití
- Dilatační problematika
- Základní střešní skladby
- Techniky krytí z materiálu RHEINZINK
- Ukázka základních detailů
- Normy související s navrhováním

2. den – praktická část. Procvičované detaily:
- Pájení naměkko: pájení vodorovného a kolmého spoje spojení půlkruhových žlabů nasazení a pájení žlabových čel pájení žlabového hrdla
- Vnitřní roh, drážkovaný

3. den - praktická část. Procvičované detaily:
- Ukončení dvojité stojaté drážky (kulatá varianta)
- Ukončení dvojité stojaté drážky (rovná varianta)
- Napojení podélné drážky do příčné drážky v přední části prostupu
- Jednoduchá příčná drážka s průběžnou úhlovou stojatou drážkou
- Zmáčknutá drážka (kapsa) s horním ukončením

Třetí den večer se pravidelně koná společné posezení s večeří a možností výměny životních klempířských zkušeností či diskuze s přítomnými zástupci firmy RHEINZINK.

4. den – praktická část. Procvičované detaily:
- Napojení příčné drážky do podélné drážky v zadní části prostupu
- Provedení zmáčknuté drážky s ukončením dvojité stojaté drážky (kulatá varianta)
- Oplechování střešního čtvercového prostupu – lemování
- Špička valbové střechy s krycí lištou
- Ukázka strojního profilování krytinových pásů pomocí stroje Schlebach Mini – Prof
- Ukázka uzavření dvojité stojaté drážky pomocí stroje Schlebach Piccolo

5. den – praktická část. Procvičované detaily:
- Dokončení valbové střechy s krycí lištou (nároží, hřeben)
- Společný úklid
- Certifikace, hodnocení
- Závěr školení

Školení B – nástavbové

Školení klempířů Rheinzink, ilustrační foto, foto zdroj: Rheinzink
Absolventi školení A mají možnost dále se zdokonalovat na nástavbovém školení B. Cílem nástavbového semináře je rozšíření základních znalostí praktickým procvičováním důležitých detailů na zmenšeném modelu reálné střechy. Na modelových situacích se účastníci naučí vytvořit komplexní geometrii střechy. Podmínkou účasti je absolvování semináře A.

Autor: Jiří Suchánek, RHEINZINK ČR s.r.o.

Informace o školení B a o jeho programu den po dni Vám rádi zašleme, klikněte zde

Dobrým klempířem snadno a rychle?

Klempířina je náročné tradiční řemeslo, které má své pevné zásady a postupy. Dobrý klempíř je musí zvládnout tak, aby je dokázal bez problémů při své každodenní práci používat. Při nahlédnutí do programu školení A je zřejmé, že jen komplexní seminář může zajistit odpovídající praktickou průpravu.

Účastníky školení vedeme k odpovědnému přístupu k práci s vědomím, že klempířské dílo má přetrvat desítky let a podstatně ovlivní životnost objektu. Možnost porovnat své schopnosti s dalšími účastníky školení i příležitostné diskuze z pracovního života klempíře motivují a inspirují k dalšímu odbornému růstu.

Kvalitu školení a samotného klempíře nejlépe prověří sama praxe. Mnozí, dnes v oboru uznávaní „Páni klempíři“, mají z počátků své kariéry uschovány certifikáty o absolvování RHEINZINK- školení A a B a jejich firmy jsou dnes členy klubu RHEINZINK- kvalitní klempířství. Cesta k vrcholům klempířského řemesla není snadná ani rychlá. Školení A se však pro ni může stát dobrým odrazovým můstkem.


Rubriky článků