Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Fotomontáž střech

Novinky, Krátké zprávy

Velux - Prémiový podzim pro řemeslníky

18. 10. 2015

Podzim plný odměn 2015

Akce Velux ČR - Podzim plný odměn pro řemeslníky, zdroj VELUX ČR

  • 600 Kč zpět z každého zakoupeného střešního okna VELUX řady Standard Plus (GLL 1055, GLL 1055 B, GLU 0055) s manuálním ovládáním
  • 1 000 Kč zpět z každého zakoupeného střešního okna VELUX řady Premium (GGL 3073, 3060, 3066, GGU 0073, 0060, 0066, GPL 3050, 3060, 3066, GPU 0050, 0060, 0066) s manuálním ovládáním v hliníkovém provedení
  • 300 Kč zpět z každé zakoupené manuálně ovládané venkovné rolety SHL
  • 1 000 Kč zpět z každé elektricky či solárně ovládané venkovní rolety v hliníkovém provedení SML, SSL

Tuto výše uvedenou akční nabídku může uplatnit každá fi rma, která v období od 14. 9. 2015 do 13. 11. 2015 zakoupí výše uvedené výrobky. Akce se nevztahuje na zakázky naceněné do 13. 9. 2015. Akční nabídku mohou uplatnit pouze firmy. Firmou se rozumí fyzická či právnická osoba, která v rámci své podnikatelské činnosti na základě odpovídajícího živnostenského oprávnění provádí montáž výrobků VELUX. Za firmu nejsou považováni jednotliví zaměstnanci, kteří provádějí montáž výrobků VELUX, ale samotná firma zastoupená kontaktní osobou.

Jak získat slevu?

  • Nejpozději do 30. 11. 2015 zašlete vyplněný kupon poštou nebo vyplňte online kupon a přiložte kopii dokladu o nákupu střešních oken VELUX (nákupní faktura mezi Vaší firmou a prodejcem výrobků VELUX se specifikací typů a počtu výrobků) ve výše uvedeném období.
  • Účastníci partnerského programu VELUX Střechy plné odměn kopie faktur zasílat nemusejí. Stačí zaslat pouze vyplněný kupon.*

Podmínkou je uvedení Vašeho fi remního bankovního účtu, na který Vám bude zaslána fi nanční částka ve výši odpovídající násobku počtu zakoupených oken plus DPH. Částka Vám bude zaslána bankovním převodem nejpozději do 1 měsíce po obdržení správně vyplněného kuponu a kopie nákupního dokladu. U slev vyplácených osobám povinným k dani je plátce DPH povinen snížit odpočet daně na vstupu a zároveň je povinen zohlednit výši slevy v rámci svých zdanitelných příjmů a výdajů v souladu s platnými daňovými zákony. Akční nabídka se nevztahuje na jiný sortiment výrobků VELUX, než je uvedeno na kuponu.

 
*V případě zájmu o registraci do partnerského programu Střechy plné odměn prosím kontaktujte paní Martinu Melníkovou na e-mailové adrese: martina.melnikova@velux.com.

Online kupon k akci Podzim plný odměn

 Střešní okna VELUX z našeho Katalogu střešních oken naleznete ZDERubriky článků