Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Fotomontáž střech

Novinky, Krátké zprávy

Lindab - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

17. 8. 2015

Lindab: bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců má přednost před honbou za ekonomickými výsledky

V červnu byla zveřejněna znepokojivá statistika Státního úřadu inspekce práce deklarující nárůst počtu pracovních úrazů. K největšímu počtu smrtelných úrazů došlo ve stavebnictví, zpracovatelském průmyslu a při dopravě a skladování. Podle expertů ze společnosti Bureau Veritas, která se na bezpečnost a ochranu zdraví při práci specializuje, bývá příčinou navýšení ekonomický tlak, v jehož důsledku firmy na ochranných pomůckách šetří nebo je vůbec svým zaměstnancům neposkytují. Na vině je i lehkomyslnost zaměstnanců, kteří často neodhadnou míru hrozících rizik. Ne všechny společnosti však upřednostňují produktivitu před bezpečností práce. Příkladem za všechny, kdo se řídí heslem „Výkon, termín, kvalita – ano, ale bezpečně!“, je společnost Lindab - přední světový výrobce a prodejce vzduchotechniky a dalších stavebních komponent z tenkostěnné oceli, lehkých střešních krytin, fasádních a okapových systémů.

V rizikovém stavebnictví – a přesto bezpečně

Lindab v České republice zaměstnává na 800 pracovníků, což je nejvíce hned po mateřském Švédsku. Z nich více než dvě třetiny tvoří manuální pracovníci – operátoři výroby, klempíři, svářeči, lakýrníci, zkrátka všechny profese, které mají co do činění s výrobou vzduchotechniky, plechových střešních krytin a okapů. Právě u nich může v průběhu plnění každodenních pracovních úkolů snadno dojít i k vážnému poranění. „Na bezpečnost a ochranu zdraví při práci jsme se soustředili od počátku zahájení provozu výrobního závodu Lindab v ČR. Ještě větší důraz na bezpečnost a s tím související preventivní opatření jsme začali klást v roce 2013. Již tehdy se nám naše snaha ihned projevila poklesem počtu pracovních poranění. Letos evidujeme výrazně méně pracovních úrazů a pouze několik vážnějších – s absencí v pracovní docházce déle než jednu směnu. To je pro nás v porovnání se statistikou Státního úřadu inspekce práce velmi potěšující. Potvrzuje to, že má smysl, aby bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců při práci byla i nadále v Lindabu na prvním místě,“ uvedl Karel Kleinmond, jednatel společnosti Lindab s. r. o. v České republice.

Ekonomický zisk? Ano – ale ne na úkor bezpečnosti a zdraví zaměstnanců!

Zájem o zdraví zaměstnanců je v Lindabu absolutní prioritou. A to i za cenu, že by bezpečnější postupy při práci vedly ke zpomalení některých pracovních procedur. ”Velmi pečlivě jsme analyzovali, co je pro společnost ekonomické. Na jedné straně stojí rychlost výroby za každou cenu bez striktního dodržování BOZP a s tím související pracovní úrazy i dlouhodobé absence. Na straně druhé pak důsledné dodržování BOZP a tím zpomalení výroby na některých výrobních linkách, což přináší nulovou úrazovost bez absencí v práci. Pokud porovnáme tyto dvě cesty, kloníme se jednoznačně k té druhé. Právě ta je totiž pro společnost mnohem ekonomičtější,” dodává Karel Kleinmond.

Lindab neposkytuje svým zaměstnancům pouze ty ochranné pomůcky, které jsou pro práci nepostradatelné. Protiřezné návleky na ruce, ochranné rukavice proti chemikáliím, štíty, přilby pro manipulaci ve skladu, svářečské kukly, ochranné brýle proti různým negativním vlivům, protihluková sluchátka či respirátory a celoobličejové masky pro lakýrníky jsou ve výrobních závodech Lindabu samozřejmostí. Zaměstnanci dostávají podle pracovního zařazení tři druhy pracovní obuvi, pracovní oděv (např. overaly pro lakýrníky), různé typy ochranných zástěr, reflexní vesty a pokrývky hlavy. Veškeré oblečení má každý v letní a zimní variantě. Navíc se Lindab snaží minimalizovat rizika i jinými způsoby: například vysokozdvižné vozíky jsou opatřeny speciálními modrými světly zářícími 6 metrů před vozíkem ve směru jízdy. Tak jsou skladníci upozorněni na vozidlo, jehož příjezd nemusí být mezi regály předvídatelný. Zaměstnanci skladu se na pracovišti musí pohybovat pouze po vyznačených trasách. Na nejrizikovějších pracovištích vždy zajišťuje dohled speciálně vyškolený pracovník, který dohlíží na dodržování správných postupů.

Jak bojovat s lehkomyslností na pracovišti a zamezit pracovním úrazům? Například důsledným hlášením „skoronehod”.

„Víme, že minimálně polovina úrazů na pracovišti je způsobena nedostatečnou ostražitostí zaměstnanců vůči možným rizikům. Proto integrujeme do naší strategie BOZP různá preventivní opatření,“ vysvětluje Michal Klimovič, výrobní manažer Lindab s. r. o. Jedním z nich jsou tzv. bezpečnostní zrcadla potištěná slogany „Bezpečnost práce začíná u Vás“ nebo „Odpovědná osoba za Vaší bezpečnost“. Na každém stroji jsou umístěny piktogramy, které znázorňují, jaké osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) má zaměstnanec při manipulaci použít. Účinné je také promítání fotodokumentace pracovních úrazů přímo na pracovišti a hlášení tzv. „skoronehod”, kdy jsou zaměstnanci motivováni, aby sami upozorňovali na konkrétní situace, které by za určitých okolností mohly vést ke zranění.  Pravidelná školení o BOZP, stejně jako audity bezpečnosti a zdraví ve výrobě, jsou v Lindabu také na denním pořádku. Společnost navíc zřídila speciální pracovní pozici koordinátora, který na bezpečnost a ochranu zdraví při práci dohlíží.

Lindab: průkopník nových řešení v oblasti BOZP

Stejně jako je Lindab jedním z lídrů na trhu vzduchotechniky a dalších stavebních komponent od střech až po fasádní systémy, chce být také o krok napřed při zavádění bezpečnějších pracovních postupů. U ochranných pracovních prostředků vždy hledá jejich nejnovější typy, které zaměstnancům lépe chrání zdraví (nedávno byly například v hledáčku společnosti ochranné dioptrické brýle). Některá řešení pro bezpečnost práce dokonce Lindab nechává sám vyvíjet. Tak vznikly např. pomůcky k výrobě ručních tvarovek, které umožňují pracovat se strojem bez potřeby přidržovat materiál vlastní rukou. Počet úrazů při tomto úkonu se díky tomu rapidně snížil.

Lindab do bezpečnosti a ochrany zdraví svých zaměstnanců stále investuje. Jako podklad pro plánování financí do ochranných pracovních prostředků slouží společnosti pravidelně vedená evidence nebezpečných událostí a analýza rizik. V posledních letech společnost investuje do oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zhruba 10 mil. Kč ročně.

 Rubriky článků