Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Fotomontáž střech

Novinky, Krátké zprávy

Rheinzink v cenové soustavě ÚRS 2015

3. 7. 2015

Od 1. 1. 2011 jsou výrobky a materiály RHEINZINK součástí databáze Cenové soustavy ÚRS Praha. V katalogu 800-764 Konstrukce klempířské (část A05) jsou zařazeny soubory směrných cen na provádění střešních krytin z titanzinku RHEINZINK– prePATINA walzblank (leskle válcovaný), RHEINZINK– prePATINA blaugrau (modrošedý) a RHEINZINK– prePATINA schiefergrau (břidlicově šedý) a dále systémy odvodnění střech. Materiály jsou zařazeny ve Sborníku pořizovacích materiálů SPCM (obory 191 a 553). Tato data jsou k dispozici v elektronické podobě na CD i jako součást SW pro rozpočtování KROS plus a KROS profi.

Rheinzink v cenové soustavě ÚRS 2015

Cenová soustava ÚRS představuje nejpoužívanější, nejobsáhlejší a nejvíce aktualizované podklady pro oceňování stavební produkce v ČR. Zahrnuje především katalogy popisů a směrných cen stavebních prací (100 000 položek) a Sborník pořizovacích cen materiálů (40 000 položek). Tyto podklady v rámci SW pro rozpočtování a unikátní elektronické podobě kompletu všech oborů SPCM na CD jsou určeny pro tvorbu rozpočtů staveb, oceňování pojistných škod, Katalog 800-764 Konstrukce klempířské (část A05) se zařazenými soubory směrných cen na provádění střešních krytin z titanzinkurychlé ocenění a kontrolu stavebních prací.

Struktura katalogů

Katalogy popisů a směrných cen stavebních prací patří mezi nepostradatelné podklady pro sjednávání cen stavebních prací, stavebního procesu a stavebních děl. Všem účastníkům přípravy a realizace staveb nabízejí nezbytnou podmínku komunikace. tj. vzájemně akceptovatelný popis stavebních prací včetně způsobu měření a transparentní způsob stanovení směrné ceny.

Struktura cen

Katalogy obsahují položky směrných cen stavebních prací, které lze rozdělit na položky kompletní (tj. včetně materiálu, práce, případně používaných strojů) a montážní (včetně pomocného materiálu, práce a strojů).

Výrobky RHEINZINK slouží jako reprezentant hlavní potřeby – plechu v kalkulacích směrných cen klempířských prací z titanzinkového plechu části A05 Klempířské konstrukce z titanzinkového plechu katalogu 800-764 Konstrukce klempířské. V případě střešních krytin RHEINZINK a odvodnění střech z plechu RHEINZINK jsou v databázi ÚRS začleněny kompletní ceny, tzn. ceny práce včetně materiálu.

Hlavní výhody:

 • Směrné ceny jsou vytvářeny nezávislým subjektem.
 • Omezení tvorby individuálních cen.
 • Kalkulace cen jsou transparentní (možnost kontroly).
 • Ceny jsou dostupné v tištěné podobě a v programech pro rozpočtování, úplné popisy cen včetně poznámek k cenám, Všeobecné podmínky v SW podobě a přílohy k daným technologiím.
 • Uživatelům SW KROS je v rámci ceníků významných výrobců a dodavatelů stavebních výrobků a materiálů v záložce Materiály online k dispozici kompletní sortiment RHEINZINK.

Výhody pro projektanty:

 • Možnost porovnávání cen jednotlivých konstrukčních řešení.
 • Na podporu plynulého přechodu z fáze projektu do fáze rozpočtové jsou ve Všeobecných podmínkách katalogů uvedeny některé články, zvláště Způsob měření.
 • Výhody pro projektanty - Možnost porovnávání cen jednotlivých konstrukčních řešeníŠiroký výběr položek cen stavebních prací v kompletu se Všeobecnými podmínkami (volba cen, obsah, užití cen, definice, ...)

Výhody pro stavební firmy:

 • Komplexní informace, přehled o náplni cen, informace o skladbě položek.
 • Velká úspora práce při užití směrných cen, které lze přímo použít ve stavebních rozpočtech.
 • Opora dodavatelů při provádění cen ve Všeobecných podmínkách (uvedení obsahu cen, podmínek pro jejich užití, snadnější ocenění mimostaveništní dopravy a přesunu hmot).

Výhody pro klempíře:

 • Přehled o cenách v oboru, možnost dávat profesionální nabídky a být rovnocenným partnerem při uzavírání smluv, získání efektivního nástroje pro kontrolu a přehled o zakázkách.
 • Směrné ceny poskytují informace o pracnosti (normohodiny) a množství započtených materiálů.

Autor textu: Ing. arch. Karel Březina, ÚRS PRAHA, a. s.

Produkty Rheinzink v Katalogu střešních krytin a prvků naleznete pod těmito odkazy:

Katalog střešních krytin

Plechové falcované krytiny Rheinzink

Katalog střešních prvků

Titanzinkové žlaby a svody - půlkulaté

Titanzinkové žlaby a svody - hranaté

 Rubriky článků