Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Difuzní fólie a parozábrany

Separační drenážní vrstva pod falcované krytiny

11. 11. 2015

Funkce a použití

Difuzní fólie je vhodná pro šikmé střechy s falcovanou střešní krytinou, pro tříplášťové i dvouplášťové střešní skladby. Drenážní vrstva vymezuje vzduchovou mezeru mezi plechem a ostatními vrstvami. Drenáž stahuje zkondenzovanou vlhkost z falcované krytiny na nosnou fólii, po které je kondenzát odváděn mimo konstrukci aniž by se dotýkal střešní krytiny, tím zabraňuje vzniku koroze na vnitřní straně plechové krytiny. Tlumí hluk (např. při velkém dešti). Funkce ochrany proti dešti končí v okamžiku pokrytí střechy.

Montáž difuzních fólií - pod plechové falcované krytiny

Fólie se může aplikovat v šikmých střešních konstrukcích včetně obloukových a lze ji kombinovat se všemi běžnými typy falcovaných plechů. Na difuzní fólii nesmí dopadat UV záření procházející prosvětlovací taškou, vikýřem, arkýřem apod., a to ani na fólie instalované na okolních a protilehlých stranách střechy.

Varianta difuzní fólie je provedena s integrovaným samolepicím okrajem pro rychlou větrotěsnou pokládku. Vhodně zvolené rozměry 1,5 x 25 m a hmotnost role maximálně ulehčují manipulaci. Proti znečištěn i je celá role zabalena do PE fólie. Difuzní fólie je nutné skladovat v prostoru bez přístupu UV záření, díky vstupní surovině mají velice dlouhou trvanlivost a nepodléhají hnilobě, plísním, jsou zdravotně nezávadné a plně recyklovatelné. Fólie se aplikují horizontálně nebo vertikálně, drenážní vrstvou směrem ke střešní kryti ně (exteriéru).

Pokládka začíná u okapu a postupuje směrem k hřebeni. Horizontální i vertikální překrytí je min. 10 cm (podle sklonu střechy). Difuzní fólie se připevňuje nekorodujicími hřeby s plochou hlavou nebo sponami mechanické sešívačky (pouze v přesahu, nikdy NE v ploše). Fólie se v případě časové prodlevy mezi termínem montáže fólie a termínem montáže falcovaného plechu dále zajišťuji kontralatěmi vzdálenými max. 1,2 m od sebe. Při montáži jednotlivých pásů nesmí dojít k jejich přepnutí či šikmému napnutí tak, že by na materiálu vznikly "vlnky". V dolní části střechy u okapu je vhodné hranu fólie kombinovat s okapničkou. Pro zajištění větrotěsnosti fólií a pro zabránění případného vzlínání vody mezi aplikovanými pásy, např. v důsledku dlouhotrvajícího deště, doporučujeme jednotlivé pásy fólií spojit páskami, případně použít variantu s již aplikovanými spojovacími páskami na fólii. Slepeny musí být vždy všechny vertikální přesahy. Použití pásky i pro horizontální přesahy doporučujeme vždy při sklonu menším než 22°. Střešní kryti na musí obsahovat ventilační prvky dostatečné kapacity dle pokynů výrobce krytíny. Dle platných norem musí být umožněna dostatečná cirkulace vzduchu pod bedněnim s fólií - zajištěna funkční ventilační mezera.

Všechny otvory pro vstup i výstup vzduchu musí být zabezpečeny proti vnikání živočichů. V případě použití chemické impregnace na dřevo (popř. dalších chemikálií), tyto chemikálie mohou ovlivnit vlastnosti některých fólií. V tomto případě kontaktujte výrobce. Zakrytí difuzní fólie střešní krytinou (u stěny obvodovým pláštěm) doporučujeme provést co nejdříve.

Bedněná střecha s falcovanou krytinou přímo na drenážní fólii (konstrukce bez doplňkové hydroizolační vrstvy)

Bedněná střecha s falcovanou krytinou přímo na drenážní membráně (konstrukce bez doplňkové hydroizolační vrstvy), zdroj: JUTA a.s.

Bedněná střecha s falcovanou krytinou přímo na drenážní fólii (konstrukce s doplňkovou hydroizolační vrstvou)

Bedněná střecha s falcovanou krytinou přímo na drenážní membráně (konstrukce s doplňkovou hydroizolační vrstvou), zdroj: JUTA a.s.Autor článku: Jan Rypl a kolektiv - Aplikační manuál (ke stažení v Montážních návodech - kategorie: Difuzní fólie, parozábrany

Zdroj: JUTA a.s.

Logo JUTA a.s.

 

 Štítky: Parozábrana montáž, Reflexe parozábrana, Parozábrana, Difuzní fólie, Hydroizolace
Rubriky článků